Activiteiten


Voor en door constructeurs.
Alleen gezamenlijk kunnen we als constructeurs onze positie in de maatschappij verbeteren.
Samen kunnen we optimale voorwaarden scheppen voor de uitoefening van ons beroep door ontwikkeling van ons vakmanschap, versterking van ons ondernemerschap en door de maatschappelijke en economische profilering van de constructeur en het vak constructief ontwerpen.

Om dit te realiseren werken we als constructeurs gezamenlijk aan netwerken, support, kennis en lobby.

1. Netwerk
VNconstructeurs organiseert regelmatig nieuwe en innovatieve bijeenkomsten voor het
uitwisselen van kennis en expertise;

2. Support
VNconstructeurs geeft concrete adviezen over alle aspecten van imago, ondernemerschap en vakmanschap;

3. Kennis
VNconstructeurs verzamelt continu interessante en nuttige informatie uit de wereld van de constructeurs en stelt deze ter beschikking o.a. via deze website;

4. Lobby
VNconstructeurs behartigt de belangen van de constructeur in de markt en in de politiek.