Agenda


RTG Fysisch Niet Lineair Rekenen

Datum: 31-1-2018

Locatie: ABT te Delft


De voordelen van Fysisch Niet lineair rekenen zijn steeds meer merkbaar. Bijvoorbeeld bij het analyseren van 3D-krachtswerking in complexe knopen, veranderende materiaaleigenschappen in de tijd bij verhardings- of koelingsberekeningen, en in de tijd veranderende belastingen bij aardbevingen.

Rondetafelgesprek Fysisch Niet lineair rekenen,
31 januari 2018 van 17.00 - 20.00 uur


De voordelen van Fysisch Niet lineair rekenen zijn steeds meer merkbaar. Bijvoorbeeld bij het analyseren van 3D-krachtswerking in complexe knopen, veranderende materiaaleigenschappen in de tijd bij verhardings- of koelingsberekeningen, en in de tijd veranderende belastingen bij aardbevingen.

Op woensdag 31 januari organiseert de commissie Vakmanschap een Rondetafelgesprek over de mogelijkheden van Fysisch Niet Lineair Rekenen.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het Rondetafelgesprek over Fysisch Niet Lineair Rekenen, dat is bedoeld om ervaringen te delen met betrekking tot het modelleren op zich en ervaringen en tips te delen met betrekking tot het presenteren van rekenmodellen aan opdrachtgevers en/of de toezichthoudende instanties.


Vooral de laatste jaren is het aantal modelleringen en de gebruikersvriendelijkheid van de verschillende programma’s sterk verbeterd waardoor het gebruik ook toeneemt.
Bij dimensionering van nieuwe constructies of het herrekenen van bestaande constructies, ontstaat het probleem dat de mogelijkheden zodanig zijn en dat de benaderingswijze zodanig afwijkt van de reguliere rekenmethoden, dat deze niet goed meer worden ondersteund door de normen.  Door Rijkswaterstaat is een nieuw document uitgebracht met specifieke richtlijnen voor het gebruik van Fysisch Niet lineaire rekenmodellen.

Eén van de sprekers bij dit RTG is dhr. A.A. van den Bos, directeur bij DIANA FEA / engineering. Hij zal onder andere ingaan op de vraag hoe deze geavanceerde rekenmethodes zich verhouden tot de normen en hoe hiermee om te gaan met toezichthoudende instanties.
Na de sprekers-presentaties zullen de bevindingen en ervaringen van de verschillende deelnemers worden besproken zodat we tips en ervaringen kunnen delen.

Het RTG zal plaatsvinden bij:
ABT
Delftechpark 12,
2628 XH Delft

We starten om 17.00 uur en zullen naar verwachting rond 20.00 uur afsluiten. Tijdens de pauze zal een eenvoudige broodmaaltijd worden aangeboden.

Deelname kost voor leden € 35. – en voor niet-leden € 65,- exclusief BTW.

U kunt zich hier inschrijven. Als u specifieke vragen heeft die aan de orde moeten konen, dan kunt u die mailen naar secretariaat@vnconstructeurs.nl.

Wij ontmoeten u graag op woensdag 31 januari 2018.

Met vriendelijke groeten,

Bob Gieskens Maurice Hermens
Directeur VNconstructeurs Voorzitter commissie vakmanschap


< Terug