Agenda


Beter scoren op openbare aanbestedingen

Datum: 7-9-2017

Locatie: KIVI-gebouw, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag


Met korting naar KIVI Masterclasses Beter Scoren op openbare aanbestedingen. Een serie masterclasses om overheden en marktpartijen beter met elkaar te laten samenwerken.

Beter scoren op openbare aanbestedingen
Data:
donderdag 7 september 2017
donderdag 9 november 2017
Tijd:
19.00 - 21:00 uur, aansluitend netwerkborrel

Met korting naar KIVI Masterclasses Beter Scoren op openbare aanbestedingen.
Een serie masterclasses om overheden en marktpartijen beter met elkaar te laten samenwerken.

Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is een kwalitatief hoogwaardig aanbestedingsproces van groot belang. Niemand heeft er iets aan wanneer prestatie en verwachting uit de pas lopen. Maar tot op heden is er slechts beperkt ruimte om te scoren op kwaliteit. Dit is geleidelijk aan het veranderen. Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), Best Value (BV) en Past Performance (PP) zijn enkele begrippen die deze trend illustreren. Hierdoor ontstaat steeds meer behoefte om aan de aanbestedende kant op basis van meetbare gegevens goed presterende marktpartijen meer kansen te geven. Maar hoe doe je zoiets?
Leden van VNconstructeurs kunnen met 40% korting deelnemen aan deze serie Masterclasses van KIVI, mede aangeboden door onze partner Van Emden Marketing Consultancy.

De bedoeling van deze serie is om zowel aanbestedende partijen als marktpartijen dichter bij elkaar te brengen. Enkele vragen die in deze serie masterclasses behandeld zullen worden zijn:
  • Hoe maak je EMVI, BV en PP objectief meetbaar?
  • Wat zijn best practises?
  • Wat zijn de meest actuele ontwikkelingen?
  • Hoe kun je als marktpartij hierop anticiperen?
  • Hoe kunnen marktpartijen hun kansen vergroten?

De cyclus bestaat uit 4 masterclasses waarin 2x een marktpartij en 2x een aanbestedende partij centraal zal staan.
Het programma wordt samengesteld door business-to-business marketeer Bart van Emden in samenwerking met ingenieursbureau Antea Group.

Q1 is reeds geweest...

Q2 is reeds geweest...        

Q3 - donderdag 7 september 
Concrete voorbeelden uit de praktijk door marktpartijen
Met bijdragen van:
De Vries en de Wiel – Omgevingsmanager Fred Doodeman
 
Q4 - donderdag 9 november  
Concrete voorbeelden uit de praktijk door aanbestedende partijen
Met bijdragen van:
Schiphol – Directeur Procurement Marc Unger

Het programma start om 19:00 uur en duurt tot 21:00 uur.
Elke masterclass bestaat uit een plenair gedeelte van circa 1 uur. Daarna is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen, het uitwisselen van ervaringen en het leggen van contacten. 

Voor wie?
De serie masterclasses is vooral interessant wanneer u vanuit uw functie betrokken bent bij aanbestedingen en wanneer u voortdurend op zoek bent naar ontwikkelingen en innovaties op dit terrein.

Door wie?
Bart van Emden startte bijna 10 geleden Van Emden Marketing Consultancy BV. Een succesvol marketingbureau dat zich exclusief richt op (technische) professionals. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam als Marketing Manager bij Royal Haskoning. Van Emden studeerde Massacommunicatie en Marketing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij ontwikkelde een methode waardoor bedrijven op een gestructureerde wijze hun eigen klanten kunnen inzetten als verlengstuk van hun sales. Van Emden heeft hierover meerdere artikelen gepubliceerd en is veel gevraagd spreker over dit
onderwerp.

Kosten per sessie 
€ 30,= voor leden KIVI
€ 50,= voor niet-leden

Aanmelden 
Aanmelden kan voor elke individuele sessie van de masterclass via de website van KIVI:
LET OP: schrijf in als niet-lid van KIVI en vermeld relatiecode: relatie-bve-antea-2017


< Terug