Bouwproces


Vanuit de missie van de VNconstructeurs zijn 4 belangrijke thema's bepaald. Bouwproces is een van deze thema's.
Voor de uitvoering van dit thema is een aparte commissie in het leven geroepen, bestaande uit experts uit de branche met extra affiniteit op het gebied van bouwproces.

COMMISSIE BOUWPROCES:

De commissie “bouwproces” heeft als doelstelling:

Het bevorderen van de rol en waarde van de constructeur in de bouwkolom.

Als constructeur zijn we een belangrijke schakel in het complete bouwproces. Om de rol en waarde van de constructeur binnen de bouwkolom te bevorderen is deze commissie actief met het ontwikkelen van standaard tools en producten. Dit samen met leden en andere belanghebbende binnen de bouwkolom. De commissie Bouwproces is dan ook sterk op zoek naar uitdagingen die tot verbetering kunnen leiden van het bouwproces en zodoende de maatschappelijke verbetering toevoegen aan de bouwkolom, dit vanuit het gezichtsveld van de constructeur.

De taken/doelstellingen van deze commissie zijn:
  • Inspannen voor goede constructeur-selecties
  • Ontwikkelen goede contractvoorwaarden
  • Ondersteunende informatie voor opdrachtgevers bij de keuze van hun constructeur
  • Duidelijke werk- en taakomschrijvingen constructeur met als basis de huidige DNR/STB 2014 (kruisjeslijst).
    Download hier de gratis VNc-STb!
  • Het ontwikkelen van tools en/of producten vanuit de rol van de constructeur, die de prestatie binnen de bouwkolom in veiligheid en kwaliteit in de breedste zin doen verbeteren

Organisatie commissie:
In eerste instantie zal het raamwerk van de werkzaamheden door commissieleden worden opgezet, waarbij ieder lid van de commissie zijn eigen onderwerp zal uitkiezen. Met een paar enthousiaste mensen uit ons vakgebied, wordt een plan gemaakt hoe de opzet van het aandachtspunt moet worden ingevuld. Daarna kunnen voor de uitwerking professionals worden ingehuurd om de uitwerking van het betreffende aandachtspunt te verzorgen. In de commissies zal nadrukkelijk ook gebruik gemaakt worden van vakmensen in verschillende disciplines: te denken valt aan aannemers, opdrachtgevers, architecten, juristen, etc.  

Invulling van de commissie:
Willem van Dijk (vz)
Rob Tros
Robin Schipper
Jurgen Wicherson
Pieter van Lierop
Arthur de Rooij
John Bossong

We zoeken nog nieuwe leden voor deze commissie. Geïnteresseerd? Mail naar secretariaat@vnconstructeurs.nl.

De commissie Bouwproces is een nieuw toegevoegde commissie welke voorheen de naam had van de commissie Ondernemerschap.