Actuele dossiers


Dag van de Bouw | 17-04-2018
Op zaterdag 2 juni is weer het jaarlijkse publieksevenement De Dag van de Bouw waar ook wij de unieke kans hebben ons vak te laten zien in vele infra- en bouwprojecten. Diverse partners in de bouwkolo...
 
Breedplaatvloeren | 28-11-2017
Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeken naar de technische oorzaken van de instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport bleek dat vergelijkbare veiligheidsrisic...
 
Constructieve veiligheid | 15-03-2017
VNconstructeurs heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het thema constructieve veiligheid. Diverse calamiteiten waren voor ons aanleiding om het onderwerp constructieve veiligheid weer een...
 
Ondernemerschap | 23-01-2017
Zoals constructeurs elkaar voorheen jaarlijks via het Constructeursplatform konden ontmoeten, organiseert de commissie Ondernemerschap nu meerdere malen per jaar businessmeetings zodat constructeurs v...
 
Aardbevingen in Nederland | 19-05-2016
VNconstructeurs volgt het aardbevingsdossier al langer. Herstel en versteviging vragen om inzet van gekwalificeerde constructeurs. Recent is VNconstructeurs gevraagd te onderzoeken of en onder welke r...
 
Duurzaamheid in het constructe... | 01-04-2016
Duurzaamheid gaat over hoe om te gaan met schaarse bronnen energie, water, materialen en omgeving. In de bouw is er de laatste jaren veel aandacht uitgegaan naar het aspect energie. Je kunt wel stelle...
 
Constructeur voor de Klas | 12-05-2014
Constructeur is een prachtig vak en om dat ook aan de nieuwe generatie duidelijk te maken hebben we in samenwerking met ir Jelle Pama, hogeschooldocent aan de Hanzehogeschool Groningen en ing. Andries...
 
VNconstructeurs en normen | 30-08-2013
Normen zijn een stuk gereedschap waar constructeurs dagelijks mee werken. VNconstructeurs wil meewerken aan de totstandkoming en het onderhoud van deze normen en we zijn dan ook vertegenwoordigd in ...
 
Wet kwaliteitsborging | 09-07-2013
De voorgenomen privatisering van het bouwtoezicht in Nederland zorgt voor veel (zinnige) dialogen en discussies.
 
VNconstructeurs | 02-01-2012
In december 2010 is onze vereniging VNconstructeurs opgericht. Hieronder vind u een overzicht van alle artikelen over de VNconstructeurs oprichting en ledenvergaderingen.
 

Dossiers in ons archief >