RTG Fysisch Niet Lineair Rekenen 31-1-2018Woensdag 31 januari 2018
van 17 - 20 uur
ABT te Delft


De voordelen van Fysisch Niet lineair rekenen zijn steeds meer merkbaar. Bijvoorbeeld bij het analyseren van 3D-krachtswerking in complexe knopen, veranderende materiaaleigenschappen in de tijd bij verhardings- of koelingsberekeningen, en in de tijd veranderende belastingen bij aardbevingen.


Op woensdag 31 januari organiseert de commissie Vakmanschap een Rondetafelgesprek over de mogelijkheden van Fysisch Niet Lineair Rekenen.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het Rondetafelgesprek over Fysisch Niet Lineair Rekenen, dat is bedoeld om ervaringen te delen met betrekking tot het modelleren op zich en ervaringen en tips te delen met betrekking tot het presenteren van rekenmodellen aan opdrachtgevers en/of de toezichthoudende instanties.

Vooral de laatste jaren is het aantal modelleringen en de gebruikersvriendelijkheid van de verschillende programma’s sterk verbeterd waardoor het gebruik ook toeneemt.
Bij dimensionering van nieuwe constructies of het herrekenen van bestaande constructies, ontstaat het probleem dat de mogelijkheden zodanig zijn en dat de benaderingswijze zodanig afwijkt van de reguliere rekenmethoden, dat deze niet goed meer worden ondersteund door de normen.  Door Rijkswaterstaat is een nieuw document uitgebracht met specifieke richtlijnen voor het gebruik van Fysisch Niet lineaire rekenmodellen.

Eén van de sprekers bij dit RTG is dhr. A.A. van den Bos, directeur bij DIANA FEA/engineering. Hij zal onder andere ingaan op de vraag hoe deze geavanceerde rekenmethodes zich verhouden tot de normen en hoe hiermee om te gaan met toezichthoudende instanties.
Na de sprekers-presentaties zullen de bevindingen en ervaringen van de verschillende deelnemers worden besproken zodat we met elkaar tips en ervaringen kunnen delen.

Het RTG zal plaatsvinden bij:
ABT
Delftechpark 12,
2628 XH Delft

We starten om 17.00 uur en zullen naar verwachting rond 20.00 uur afsluiten. Tijdens de pauze zal een eenvoudige broodmaaltijd worden aangeboden.

Deelname kost voor leden € 35. – en voor niet-leden € 65,- exclusief BTW.

U kunt zich hieronder inschrijven. Als u specifieke vragen heeft die aan de orde moeten konen, dan kunt u die mailen naar secretariaat@vnconstructeurs.nl.

Wij ontmoeten u graag op woensdag 31 januari 2018.

Met vriendelijke groeten,

Bob Gieskens - Directeur VNconstructeurs
Maurice Hermens - Voorzitter commissie vakmanschap


* Kunt u niet betalen via Ideal?
Tegen betaling van € 25,- administratiekosten is een losse betaling en factuur mogelijk.

  1. Schrijf u hieronder in en klik op "versturen en betalen". Wij ontvangen dan een bericht van inschrijving zonder betaling.
  2. Maak het verschuldigde bedrag over op ons rekeningnummer op NL63 RABO 0159 9204 93 t.n.v. Vereniging Nederlandse Constructeurs. Het verschuldigde bedrag is voor leden € 72,60 en voor niet leden € 108,90. Deze bedragen zijn inclusief administratiekosten en BTW. Svp datum en plaats activiteit vermelden onder mededelingen.
  3. Per mail een bewijs van betaling sturen naar secretariaat@vnconstructeurs.nl onder vermelding van plaats en datum activiteit.
  4. Na ontvangst van bovenstaande mail wordt inschrijving verwerkt en bevestigd. U ontvangt dan eveneens van ons de factuur.


Contactgegevens

Lid van VNconstructeurs
 
Bedrijfsnaam:
Straat + nr:
Plaats:
 

Persoon:

Dhr / Mevr:
Voornaam:
Voorletters:
Achternaam:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
 

Extra deelnemers: 
Factuur naar ander emailadres dan bovenstaand?
 
Kies uw Bank:
Let op! U verlaat zodadelijk deze website om de iDeal betaling te verrichten. Sluit dit iDeal venster NIET na de betaling maar druk op de 'Ga verder' knop. U komt dan terug op onze website waarna U een betalingsbevesting ontvangt per e-mail.Met deze inschrijving abonneert u zich ook op onze maandelijkse nieuwsbrief Context. Wanneer u de eerste nieuwsbrief heeft ontvangen kunt u zich via een link in de nieuwsbrief desgewenst afmelden voor de nieuwsbrief.