RTG Parametrisch Ontwerpen 13-03-2018Dinsdag 13 maart 2018
van 17 - 20 uur
Locatie nader te bepalen


Afgelopen jaren heeft binnen de bouwwereld de digitale ontwikkeling een enorme vlucht genomen. Veel projecten worden in één groot BIM-model uitgewerkt en virtual reality is in opmars. Ook het parametrisch ontwerpen in zowel het reken- en tekenwerk heeft zijn intrede gedaan.


Over de huidige mogelijkheden hiervan binnen adviseurswerk en producenten en over hoe dit in de toekomst ons vak zal veranderen organiseert de commissie Vakmanschap op dinsdag 13 maart een Rondetafelgesprek XL. Dit evenement heeft de vertrouwde opzet van een Rondetafelgesprek, dus inhoud, veel ruimte voor dialoog en netwerk, maar dan met 5 sprekers in plaats van 2.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het Rondetafelgesprek over Parametrisch Ontwerpen op dinsdag 13 maart 2018 van 16.30 tot 21 uur op een nog nader te bepalen locatie.

We hebben allemaal weleens in Excel een rekensheet gemaakt waarmee we door het aanpassen van de parameters snel een constructie-onderdeel kunnen doorrekenen. Door dit verder te programmeren, automatiseren en de kracht van de computer te gebruiken zijn we in staat in een korte tijd vele varianten uit te werken en te beoordelen. Door rekensoftware met tekensoftware te combineren wordt de output visueel.

De vijf sprekers zullen vanuit vanuit hun eigen praktijk en aan de hand van concrete projecten de mogelijkheden van parametrisch ontwerpen toelichten in verschillende fasen van het ontwerpproces. Ook wordt een uitstapje gemaakt naar relevante toepassingen in andere industrieën. Na de sprekers-presentaties zullen we bevindingen en ervaringen van de verschillende deelnemers bespreken zodat we tips en ervaringen kunnen delen en de dialoog aangaan over wat een en ander betekent voor de toekomst van het vak van constructeur.

Het RTG XL zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen locatie. in het midden van het land.


We starten om 16.30 uur en zullen naar verwachting rond 21.00 uur afsluiten. Tijdens de pauze zal een eenvoudige maaltijd worden aangeboden.

Deelname kost voor leden € 75. – en voor niet-leden € 110,- exclusief BTW.

U kunt zich hier inschrijven. Als u specifieke vragen heeft die aan de orde moeten konen, dan kunt u die mailen naar secretariaat@vnconstructeurs.nl.

Wij ontmoeten u graag op dinsdag 13 maart 2018.

Met vriendelijke groeten,

Bob Gieskens Maurice Hermens
Directeur VNconstructeurs Voorzitter commissie vakmanschapNa aanmelding en betaling via Ideal, ontvangt u een bevestigingsemail van VNconstructeurs op het door u aangegeven emailadres, met een factuur.

* Kunt u niet betalen via Ideal?
Tegen betaling van € 25,- administratiekosten is een losse betaling en factuur mogelijk.
  1. Schrijf u hieronder in en klik op "versturen en betalen". Wij ontvangen dan een bericht van inschrijving zonder betaling.
  2. Maak het verschuldigde bedrag over op ons rekeningnummer op NL63 RABO 0159 9204 93 t.n.v. Vereniging Nederlandse Constructeurs. Het verschuldigde bedrag is voor leden € 72,60 en voor niet leden € 108,90. Deze bedragen zijn inclusief administratiekosten en BTW. Svp datum en plaats activiteit vermelden onder mededelingen.
  3. Per mail een bewijs van betaling sturen naar secretariaat@vnconstructeurs.nl onder vermelding van plaats en datum activiteit.
  4. Na ontvangst van bovenstaande mail wordt inschrijving verwerkt en bevestigd. U ontvangt dan eveneens van ons de factuur.


Contactgegevens

Lid van VNconstructeurs
 
Bedrijfsnaam:
Straat + nr:
Plaats:
 

Persoon:

Dhr / Mevr:
Voornaam:
Voorletters:
Achternaam:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
 

Extra deelnemers: 
Factuur naar ander emailadres dan bovenstaand?
 
Kies uw Bank:
Let op! U verlaat zodadelijk deze website om de iDeal betaling te verrichten. Sluit dit iDeal venster NIET na de betaling maar druk op de 'Ga verder' knop. U komt dan terug op onze website waarna U een betalingsbevesting ontvangt per e-mail.Met deze inschrijving abonneert u zich ook op onze maandelijkse nieuwsbrief Context. Wanneer u de eerste nieuwsbrief heeft ontvangen kunt u zich via een link in de nieuwsbrief desgewenst afmelden voor de nieuwsbrief.