Kennisbijeenkomst breedplaatvloerenSpijker uw kennis over breedplaatvloeren bij:
Kennisbijeenkomst op 31 mei a.s.


Donderdag 31 mei 2018
van 15.30 tot 21.00 uur
Locatie: Bouwend Nederland te Zoetermeer

Het onderzoek naar gebouwen met risicovolle breedplaatvloeren vordert gestaag. Tegelijkertijd wordt door diverse partijen gewerkt aan het ontwikkelen van versterkingsmaatregelen voor de zogenoemde ‘oranje en rode’ vloeren.
Wilt u meer weten over de stand van zaken? VNconstructeurs informeert u, zowel digitaal als in bijeenkomsten.

Op 31 mei a.s. van 15.30 tot 21.00 uur organiseren we de ‘kennisbijeenkomst breedplaatvloeren’.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door VNconstructeurs, in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland en het vakblad Cement en zal plaatsvinden bij Bouwend Nederland, Zilverstraat 69 te Zoetermeer.

Tijdens de bijeenkomst zal aan de hand van praktijkervaringen worden ingegaan op de volgende onderwerpen:
 • Risicoanalyse bestaande vloeren
 • Uitvoeren van proefbelastingen
 • Versterkingsmaatregelen
 • Vergunningverlening voor versterkingsmaatregelen
 • Uitvoeringsaspecten

De sprekers zijn:
 • Maarten Koekoek van Pieters Bouwtechniek en Sander van der Vossen van Bureau Hageman delen hun ervaringen met risico-analyses en proefbelastingen bij het onderzoek van bestaande gebouwen
 • Mark Verbaten van ABT zal ingaan op de door hen ontwikkelde versterkingsmethode met lijmwapening (CFRP). Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van uitgebreide FEM analyses. Deze geavanceerde berekeningen geven inzicht in het gedrag van zowel de versterkte als de onversterkte plaatnaden.
 • Richard Bolderman van Ervas International, is verantwoordelijk voor de uitvoering van versterkingsmaatregelen door middel van de genoemde lijmwapening en zal de praktische toepassing in een concreet project toelichten. Hij zal ook ingaan op de ervaringen met een andere oplossing, “ankers door en door”.
 • Marjan Pols van Hilti is betrokken bij een aantal versterkingsprojecten met ankers. Zij zal ingaan op de uitvoeringsaspecten van bepaalde oplossingen, zoals detectie, uitzetten van punten van een tekening naar onderzijde vloer, stofvrij werken, e.d. Daarnaast zal zij specifiek dieper ingaan op de uitvoering van de strippenoplossingen.
 • IMd zal ingaan op de oplossingen die gekozen zijn voor het Polakgebouw in Rotterdam, en daarbij aandacht besteden aan onder andere de risico-analyse, de gekozen oplossing en mogelijk ook op aandachtspunten bij het vergunningentraject.
 • Jan Kraak van het Rijksvastgoedbedrijf zal ingaan op ervaringen met het toepassen van de risicoanalyse bij een aantal rijksgebouwen (stap 6 in het stappenplan) en op de vervolgstappen die kunnen worden ondernomen, nadat is vastgesteld dat (een deel van) een vloer moet worden ingedeeld in risicocategorie “rood”. Indeling in deze categorie betekent namelijk niet per se dat zo’n vloer(deel) buiten gebruik moet worden gesteld. Hij zal nader ingaan op de verschillende opties en afwegingen om het risico te beheersen tot versterking van de vloer plaatsvindt.

De bijeenkomst staat open voor leden van VNconstructeurs, ABFAB, COBc en Bouwend Nederland. Deelname is gratis, maar bij afzegging binnen een week voor de bijeenkomst of no-show zal € 50,- in rekening worden gebracht.

Inschrijven kan hieronder. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers: VOL=VOL!


Contactgegevens

Lid van VNconstructeurs
 
Bedrijfsnaam:
Straat + nr:
Plaats:
 

Persoon:

Dhr / Mevr:
Voornaam:
Voorletters:
Achternaam:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
 
 
Met deze inschrijving abonneert u zich ook op onze maandelijkse nieuwsbrief Context. Wanneer u de eerste nieuwsbrief heeft ontvangen kunt u zich via een link in de nieuwsbrief desgewenst afmelden voor de nieuwsbrief.