Maatschappelijke profilering van het vak


Vanuit de missie van de VNconstructeurs zijn 4 belangrijke thema's bepaald. Maatschappelijke profilering is een van deze thema's.
Voor de realisatie van de doelstellingen is een aparte commissie in het leven geroepen, bestaande uit experts uit de branche met extra affiniteit op het gebied van imago.

COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE PROFILERING VAN HET VAK
De commissie “Maatschappelijke profilering van het vak” heeft als doelstelling: 

Het verbeteren van het imago en de maatschappelijke positie van de constructeur en zijn vak constructief ontwerpen.   

Door het meer expliciet maken van het belang van de constructeur en de maatschappelijke relevantie van het vak construeren zal de waardering voor constructeurs en hun vak toenemen.   

Daarbij richten zij zich op 3 verschillende doelgroepen; 
1.     de maatschappij als geheel
2.     de bouwwereld
3.     de constructeurs en constructieadviesbureaus zelf    

Om de doelstelling te realiseren, zal de commissie zich met name bezighouden met geïntegreerde communicatie richting de 3 bovengenoemde doelgroepen.
Dit houdt in: 
1. een geïntegreerd communicatieplan opstellen, gericht op de 3 doelgroepen:
maatschappij, bouwwereld en constructeurs  Met zo’n plan wordt onze
communicatie efficiënt, effectief en compleet. Vanuit VNconstructeurs moet
deze communicatie gecoördineerd worden.           
Voor alle communicatie geldt;           
- dat ze belangrijk/relevant en herkenbaar voor de doelgroep moet zijn,            
- onderlinge samenhang moet hebben          
- moet aansluiten op percepties van de doelgroep. 

2. zorgdragen voor de uitvoering van het communicatieplan met daarin o.a. het
ontwikkelen van:           
- VNconstructeurs website;           
- Promotiemateriaal;           
- PR campagne, richting maatschappij, bouwwereld en constructeurs;          
- Invullen voorzitterschap.    

Organisatie commissie:
De commissie “maatschappelijke profilering van het vak” bestaat uit zeven mensen, die werkzaam zijn als constructeur in onze branche en sterke affiniteit hebben met marketing en communicatie. Er zal steeds samenwerking en afstemming met de andere commissies worden gezocht.

Invulling van de commissie:
Bas van Ooijen (vz)
Willem van Boxsel
Paul Korthagen
Janko Arts
Roy Crielaard
Rogier van Nalta
Marius Hendriks
Michiel Visscher

Het volledige plan van de commissie Maatschappelijke profilering van het vak vindt u in onderstaande link: 
Bijlage 1: maatschappelijke profilering van het vak.pdf