In de media


Column Rijpstra: Er gaat niets boven Groningen

Datum: 18-7-2016

Er gaat niets boven Groningen, het probleem zit er onder.

De afgelopen maanden werd de pers in het noorden beheerst door berichten dat er geen voortgang geboekt werd in het oplossen van de aardbevingsschade. Bewoners uitten hun onvrede over het uitblijven van actie. Berichten kwamen de wereld in dat het niet sneller kan vanwege een tekort aan constructeurs. Dit werd vervolgens door VNconstructeurs bestreden. Er wordt geen gebruik gemaakt van de beschikbare capaciteit. Tot slot klaagde de aannemerij dat zij al jaren klaar staan om panden te versterken maar dat de vraag uitblijft.

Wat is er toch aan de hand? Waarom wordt er niet doorgepakt, nu dat duidelijk is dat de schade veroorzaakt wordt door aardbevingen? Dit komt door de complexiteit van de materie, zowel letterlijk als figuurlijk. Een aardbeving in Groningen is geen aardbeving in, bijvoorbeeld, Zuid-Europa.

Donderdag jongstleden heeft de vereniging een ronde tafel gesprek gehouden voor ingenieursbureaus die staan te popelen om in Groningen de problemen te lijf te gaan. Een vertegenwoordiger van het Centrum Veilig Wonen heeft uitleg gegeven over de problematiek en de oplossingen waaraan gewerkt wordt. Er wordt intensief gestudeerd op het probleem aardbevingen en de sterkte van panden. Hiervoor worden de knapste deskundigen ingezet met gebruik van de meest geavanceerde onderzoeksinstrumenten. En hier openbaart zich dan ook het capaciteitsgebrek, want er zijn op de hele wereld niet zo veel knapste deskundigen.

VNconstructeurs wil helpen met het oplossen van het aardbevingsvraagstuk. Dit door enerzijds hulp aan te bieden en anderzijds ingenieursbureaus de weg te wijzen naar de hulpvrager. VNconstructeurs is gesprekspartner van het CVW en de Nationaal Coördinator Groningen en deze organisaties kunnen bij VNconstructeurs aankloppen voor rekenhulp. Wij willen de niveaus van de in te zetten deskundigheid benoemen en hier de juiste constructeurs bij zoeken.

Met elkaar zullen we in staat zijn om deskundigheid en capaciteit te leveren waarmee we helpen de problemen in het aardbevingsgebied op te lossen. We moeten weer ronduit kunnen zeggen dat er niets boven Groningen gaat.

Paul Rijpstra
voorzitter VNconstructeurs

Deze column is op 13 juli 2016 geplaatst in Cobouw.
< Terug