Nieuws


Praktisch omgaan met de Eurocodes | 12-6-2013


Inmiddels zijn we allemaal al een tijdje aan het werk met de Eurocodes. Wellicht zijn we er inmiddels zelfs al aan gewend. Toch lopen we waarschijnlijk allemaal ook tegen zaken aan waarvan we niet weten wat we er mee aan moeten. Hoe gaan we praktisch om met dat wat wel en dat wat juist niet in de Eurocodes staat?

Voor vragen met betrekking tot de beton Eurocode norm (NEN-EN-1992) is er al een aantal jaar geleden door het betonvakblad cement de VARCE-rubriek (vraag en antwoord rubriek cement) opgericht. Er zijn inmiddels al 25 rubrieken verschenen waarin diverse vragen over de beton Eurocode norm zijn beantwoord. Via internet kunnen nieuwe vragen gesteld worden aan de normcommissie TGB betonconstructies en er is een Linkedin discussie over de Eurocode beton.

Voor de staalnorm (NEN-EN-1993) heeft Bouwen met Staal een aantal vragen beantwoord en is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen via internet.
Voor de algemene (grondslagen) norm (NEN-EN-1990) en de belastingen norm (NEN-EN-1991) zijn er helaas geen vraagbaken op internet te vinden die meer duidelijkheid geven, terwijl iedere berekening toch met deze normen moeten beginnen.
Het uitgangspunt bij onduidelijkheden en discussies zou moeten zijn: het handelen in de geest van de norm, wat was het beoogde veiligheidsniveau van de norm en hoe kan hier aan voldaan worden?

De onduidelijkheden kunnen we globaal in drie categorieën indelen:
  1. genoemde getallen/belastingen wijken enorm af van wat we gewend waren met de oude norm
  2. belastingen en getallen worden niet genoemd terwijl deze in de oude normen wel genoemd werden
  3. iets wordt niet volledig omschreven en laat daardoor ruimte voor discussie
Een paar voorbeelden ter verduidelijking:
bij 1: de opgelegde belasting van een ontsluitingsweg in een school moet volgens artikel 6.3.5. (klasse C) 5,00 kN/m2 zijn. Dit was 3,00 kN/m2. De opgelegde belasting van een dakterras van een woning is nu 1,75 kN/m2 ; dit was 2,5 kN/m2.

bij 2: de veranderlijke belasting van een zoldervloer zonder vaste trap was in de oude norm 0,7 kN/m2 maar wordt in de Eurocode niet meer genoemd. Mag deze oude waarde dan toch nog gebruikt worden?

bij 3: artikel 2.1 (2) geeft aan dat verplaatsbare scheidingswanden volgens 6.3.1.2 (8) als extra opgelegde belasting behandeld dienen te worden. Er staat niet aangegeven wanneer met die scheidingswanden gerekend dient te worden. Of dit bijvoorbeeld ook moet in het bovengenoemde voorbeeld van een een ontsluitingsweg met 5,00 kN/m2 is maar de vraag.

Iedereen die zelf een berekening opstelt wil graag duidelijkheid hebben of de in de berekening gehanteerde uitgangspunten en gemaakte keuzes ook geaccepteerd worden door de controlerende instanties.
Het is zeer frustrerend als je nadat de berekening af is te horen krijgt dat een uitgangspunt/getal aan het begin van de berekening toch anders hoort te zijn. Om dit te voorkomen is het verstandig om bij onduidelijkheden in de Eurocodes vooraf in overleg te gaan met de controlerende instanties.

De in het COBc verenigde gemeentelijke toetsende constructeurs hebben vaak te maken met discussies over onduidelijkheden over de Eurocodes. Ook wordt aan hun de vraag gesteld: wat moeten we hanteren? Ons is het niet duidelijk. Vervolgens wordt er dan een onderbouwd antwoord verwacht wat bij voorkeur bij iedere gemeente hetzelfde is.
Vandaar dat onduidelijkheden in de Eurocodes vaste agenda punten zijn geworden in de regionale en bestuursvergaderingen van het COBc met als doel eenduidige standpunten uit te dragen.

Om discussie te verminderen lijkt het ons een goed idee dat iedereen die onduidelijkheden tegenkomt of een discussie heeft met een controlerende instantie dit meldt via de nieuwe VNconstructeurs Linkedin stelling: Eurocodes laten teveel ruimte voor discussie.
We zijn benieuwd naar jullie mening en ervaringen, die we beslist via het COBc gaan aankaarten.
< Terug