Nieuws


RTG geprefabriceerde breedplaatvloeren | 29-9-2017


Dinsdag 7 november 2017 vanaf 17.00 uur

Uit de resultaten van de onderzoeken naar de technische oorzaken van de instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport, is gebleken dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook kunnen voordoen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten.
Dit levert direct veel vragen op in de constructeurs- en bouwpraktijk, bij gebouweigenaren, bij gemeenten en bij opdrachtgevers. Welke gebouwen lopen risico? Hoe kan ik dat beoordelen? Welke maatregelen zijn nodig? Onder welke voorwaarden kunnen deze vloeren veilig worden toegepast? Waar krijg ik mee te maken bij vergunningsverlening?

Over deze en andere vragen organiseert VNconstructeurs op dinsdag 7 november een rondetafelgesprek over breedplaatvloeren naar aanleiding van de instorting in Eindhoven.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit rondetafelgesprek, dat is bedoeld om met elkaar met elkaar van gedachten te wisselen over de toepassing van breedplaatvloeren in constructies vergelijkbaar met de ingestorte parkeergarage in Eindhoven.

Het Ministerie van BZK heeft direct alle gemeenten in Nederland verzocht om een inventarisatie te maken van alle recent opgeleverde gebouwen waar een dergelijke constructie is toegepast zodat, aan de hand van een met deskundigen nog op te stellen informatiedocument, beoordeeld kan worden welke van deze gebouwen een mogelijk risico vormen.

VNconstructeurs is gevraagd om - samen met TNO, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, Adviesbureau Hageman en vertegenwoordigers van de prefab betonindustrie - bij te dragen aan het opstellen van dit informatiedocument, zodat gemeenten en eigenaren in staat gesteld worden een gedegen beoordeling van mogelijke veiligheidsrisico’s te maken.
Het ministerie van BZK verwacht dat dit document binnen enkele weken kan worden gepubliceerd. Tijdens het Ronde Tafel Gesprek zullen we hier dan ook uiteraard bij stilstaan.

Het Rondetafelgesprek zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen locatie in de regio Rotterdam of Utrecht.
We starten om 17.00 uur en zullen naar verwachting rond 20.00 uur afsluiten. Tijdens de pauze zal een eenvoudige broodmaaltijd worden aangeboden.

Deelname kost voor leden € 35,– en voor niet-leden € 65,- exclusief BTW.

U kunt zich hier inschrijven. Als u specifieke vragen heeft die aan de orde moeten konen, dan kunt u die mailen naar secretariaat@vnconstructeurs.nl.

Bent u geïnteresseerd maar kunt op 7 november niet aanwezig zijn? Mail dan ook naar secretariaat@vnconstructeurs.nl. Bij voldoende belangstelling zullen we namelijk ook RTG’s over breedplaatvloeren in andere regio’s organiseren.

Wij ontmoeten u graag op dinsdag 7 november 2017.

Met vriendelijke groeten,

Bob Gieskens - directeur VNconstructeurs
Maurice Hermens - voorzitter VNconstructeurs commissie vakmanschap
< Terug