Nieuws


ProGETonE Symposium | 12-10-2017


Nederland staat voor een grote uitdaging om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor 2020 en de bestaande woningvoorraad op grote schaal te verduurzamen. In de regio Groningen ligt er een nog urgentere opgave, namelijk op korte termijn de woningen aardbevingsbestendig maken.

Er doet zich nu een unieke kans voor om versterking en verduurzaming te combineren. Toch blijkt dit in de praktijk geen vanzelfsprekendheid te zijn en vraagt dit om technische innovaties, maar ook om verbetering van de financiële modellen en middelen om de sociale context te verbeteren. Overigens is dit niet uniek voor de Groningse situatie, maar speelt deze problematiek ook in andere aardbevingsgebieden in Europa. Dat is de reden geweest voor de Europese commissie om gelden beschikbaar te stellen voor een grootschalig onderzoek naar de mogelijkheden om de barrières te slechten.

Op 20 oktober wordt in Groningen het ProGETonE-symposium georganiseerd met verschillende lezingen, workshops en een paneldiscussie met o.a. Hans Alders (Nationaal Coördinator Groningen) en Nienke Homan (Gedeputeerde Provincie Groningen) over de situatie in Groningen en de kansen en uitdagingen die er liggen.

Lees hier alles.
< Terug