Nieuws


Sprekers kennisbijeenkomst breedplaatvloeren bekend! | 15-5-2018


Kennis over breedplaatvloeren bijspijkeren? De kennisbijeenkomst van 31 mei te Zoetermeer kent een uiteenlopend programma met relevante sprekers uit de praktijk.

  • Maarten Koekoek van Pieters Bouwtechniek en Sander van der Vossen van Bureau Hageman delen hun ervaringen met risico-analyses en proefbelastingen bij het onderzoek van bestaande gebouwen
  • Mark Verbaten van ABT zal ingaan op de door hen ontwikkelde versterkingsmethode met lijmwapening (CFRP). Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van uitgebreide FEM analyses. Deze geavanceerde berekeningen geven inzicht in het gedrag van zowel de versterkte als de onversterkte plaatnaden.
  • Richard Bolderman van Ervas International, is verantwoordelijk voor de uitvoering van versterkingsmaatregelen door middel van de genoemde lijmwapening en zal de praktische toepassing in een concreet project toelichten. Hij zal ook ingaan op de ervaringen met een andere oplossing, “ankers door en door”.
  • Marjan Pols van Hilti is betrokken bij een aantal versterkingsprojecten met ankers. Zij zal ingaan op de uitvoeringsaspecten van bepaalde oplossingen, zoals detectie, uitzetten van punten van een tekening naar onderzijde vloer, stofvrij werken, e.d. Daarnaast zal zij specifiek dieper ingaan op de uitvoering van de strippenoplossingen.
  • IMd zal ingaan op de oplossingen die gekozen zijn voor het Polakgebouw in Rotterdam, en daarbij aandacht besteden aan onder andere de risico-analyse, de gekozen oplossing en mogelijk ook op aandachtspunten bij het vergunningentraject.
  • Jan Kraak van het Rijksvastgoedbedrijf zal ingaan op ervaringen met het toepassen van de risicoanalyse bij een aantal rijksgebouwen (stap 6 in het stappenplan) en op de vervolgstappen die kunnen worden ondernomen, nadat is vastgesteld dat (een deel van) een vloer moet worden ingedeeld in risicocategorie “rood”. Indeling in deze categorie betekent namelijk niet per se dat zo’n vloer(deel) buiten gebruik moet worden gesteld. Hij zal nader ingaan op de verschillende opties en afwegingen om het risico te beheersen tot versterking van de vloer plaatsvindt.

De avond zal worden afgesloten met een plenaire discussie.
Mis dit niet, en schrijf je hier in!

Let op: de bijeenkomst is exclusief toegankelijk voor leden van AB-FAB, Bouwend Nederland en VNconstructeurs. VOL = VOL.
< Terug