Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

- Symptoom van
  ziekte
- Constructeursdag
- Symposium 28-9
CONTEXT nr. 3 | woensdag 31 augustus 2011
Voorwoord
Met een goede bouwvak achter de rug, kunnen we er weer tegenaan! In deze 3e Context aandacht voor de symptomen van ‘ziekte’ in de bouw naar aanleiding van het instorten van het Twente Stadion, een verslag van de succesvolle contructeursmiddag 2011 en alvast aandacht voor het symposium constructieve veiligheid op 28 september.
Mail deze nieuwsbrief vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.
Bent u nog geen lid van VNconstructeurs? Meld u dan nu aan! lid worden

Wij wensen u veel leesplezier.
Bestuur VNconstructeursInstorting FC Twente-stadion symptoom van ‘ziekte’.
Instortingen zoals die van het FC Twente-stadion zijn de zichtbare symptomen van een ziekte die de Nederlandse bouwwereld al jaren in zijn greep heeft. Ondanks de toegenomen technische kennis neemt de constructieve veiligheid eerder af dan toe. Oorzaak is de versnippering van het ontwerp- en bouwproces. Veiligheid valt daarbij tussen wal en schip. Er is een veiligheidscultuur nodig zoals de industrie die al decennialang kent.
Het tussenrapport dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid afgelopen week publiceerde, bevestigt wat experts direct na de instorting van de Grolsch Veste al constateerden: toen met de afbouw werd begonnen, ontbraken essentiële onderdelen van de constructie. Er zijn dus fouten gemaakt. En als volgend jaar het eindrapport verschijnt, zullen daar ongetwijfeld verantwoordelijken voor worden aangewezen. Maar alleen daarmee wordt het onderliggende probleem niet opgelost.
Lees meerSuccesvolle constructeursmiddag.
Op 23 juni heeft de Constructeursmiddag 2011 plaatsgevonden met als thema “staaltjes in techniek”. Met tal van interessante lezingen, een doorlopende expositie en ter afsluiting een prima diner, was de mede door VNconstructeurs georganiseerde Constructeursmiddag 2011, bijzonder geslaagd.
De lezingen stonden allemaal in het teken van de nieuwe oplossingen die van constructeurs gevraagd worden om constructies naar wens te realiseren.
Maurice Hermens gaf zijn visie op duurzaamheid middels zijn “Trias Materia”, Ronald Klein Holte gaf inzicht in de nieuwe maatregelen voor kanaalplaatvloeren op basis van de onderzoeken naar aanleiding van de brand op de Lloydstraat te Rotterdam en Jan Kraak brak een lans voor het beschikbaar houden van constructiegegevens voor gebouweigenaren.
Verder nog lezingen over het naadloos gebruiken van composiet in gevels door Pieterjan Dwarshuis, een voorzet voor rekenregels voor vezel versterkt UHSB door Petra van Hennik en Paul van Rijen, de visie van Paul van Baalen en Janine van der Sanden op projectmanagement en constructies in het complexe OV terminal project in Utrecht en tot slot een verhandeling over tensegrity constructies door Mariëlle Rutten van Arup.
De sprekers gaven een veelheid aan interessante informatie over zeer actuele onderwerpen. Tussentijds kon men 1 op 1 informatie krijgen van de exposanten en was er volop gelegenheid om met vakgenoten bij te praten en informatie uit te wisselen over de laatste ontwikkelingen.

Kortom, een uitstekende invulling van een van de speerpunten van VNconstructeurs: de ontwikkeling van het vakmanschap.
<lees het volledig verslag>Symposium Constructieve Veiligheid
Op 28 september 2011 zal in LEF te Utrecht een symposium plaatsvinden over constructieve veiligheid georganiseerd door het Platform Constructieve Veiligheid in samenwerking met Bouwend Nederland, NLingenieurs, BNA en Ministerie van VROM. Het symposium is georganiseerd rondom de stelling "Veilige constructies in de bouw: Fictie of realiteit?"
Diverse autoriteiten op het gebied van veiligheid, bouwen en constructies geven hun visie en zullen aansluitend uitgebreid discussiëren over verschillende strategieën voor het borgen van constructieve veiligheid. Johan Galjaard, voorzitter van VNconstructeurs, is ook aanwezig als een van de panelleden tijdens deze discussie. Tevens zal het eerste exemplaar van het rapport “Zin of onzin van een meldpunt bouwfouten” worden aangeboden aan de overheid en de bouwsector.

Voor het volledige programma: klik hier.
Voor aanmelden: klik hier.
New York by
Gehry gereed.

Een 76 verdie-
pingen tellende
wolkenkrabber
van de hand van
Frank Gehry,
siert nu de Man-
hattan skyline
in New York.

Het gebouw is 265
meter hoog en be-
vat naast 200 ap-
partementen, een
basisschool, hore-
ca, zwembad en
welness en een
ondergrondse par-
keergarage. Het
exterieur doet
denken aan de
golvende plooien
van een gordijn,
vervaardigd van
roestvrij staal,
waardoor het
gebouw door het
wisselende licht
steeds van uiter-
lijk lijkt te veran-
deren.
Ook het interieur,
met veel ramen
en licht, is door
Gehry ontworpen.
NewYorkbyGehryDiscussieer
mee: Linkedin.

“Het is terecht dat
mensen met mana-
gementtaken beter
worden beloond
dan vakinhoude-
lijke mensen.
Of niet?”

Beloning is een ac-
tueel onderwerp in
onze branche. Is het
terecht dat manage-
menttaken meer op-
leveren dan vakin-
houdelijk werk? Of
zou juist vakman-
schap met alle bij-
behorende kennis en
expertise aanzienlijk
meer moeten ople-
veren? Wat vindt u?
Discussieer mee op
Linkedin via de
Linkedin button
op onze website!

De resultaten van
deze discussie zullen
door de webredactie
worden samengevat
in de nieuwsbrief
van eind september.Oproepen.
Wilt u deelnemen
aan de redactie van
Context en/of de
website?
Mail naar de redactie

Heeft u opmerkin-
gen, suggesties of
problemen met deze
nieuwsbrief of met
onze website? Laat
het ons weten! Mail
naar het secretariaat

Nog niet aangemeld
voor Context? Meld u
dan nu aan!
Nieuwsbrief