Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• Wees alert!
• Rondetafelgesprekken
• APK keuring
CONTEXT nr. 7 | donderdag 15 december 2011
Voorwoord
Inmiddels alweer de 7e Context van dit jaar, met een eerste column van onze voorzitter Johan Galjaard over de Schreudersprijs en een persbericht van onze vereniging, welke door de media uitgebreid is opgepakt, over een APK-keuring voor bestaande gebouwen om de constructieve veiligheid te waarborgen.
Verder meer informatie over de geplande rondetafelgesprekken over brand en kanaalplaten begin volgend jaar.

Mail deze nieuwsbrief vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.
Bent u nog geen lid van VNconstructeurs? Meld u dan nu aan!

Wij wensen u veel leesplezier.
Bestuur VNconstructeursWees alert, proactief en jubel.
Op 3 november, tijdens het Technologiesymposium van het COB en KIVI NIRIA TTOW, is de Schreudersprijs 2011 uitgereikt aan het ondergrondse bouwproject van het Rijksmuseum te Amsterdam. Ir. Johan Galjaard, onze voorzitter, was aanwezig op deze prijsuitreiking en moest constateren dat er een belangrijk element ontbrak.
Dat de ondergrondse hoogstandjes van het vernieuwde Rijksmuseum deze maand zijn onderscheiden met de Schreudersprijs – dé prijs voor ondergronds bouwen – was meer dan terecht. Het spectaculaire ontwerp is onder zeer moeilijke omstandigheden gerealiseerd. Volgens de jury “getuigt het van durf om bij een gebouw met deze status te kiezen voor een complexe ondergrondse toevoeging”. Inderdaad, durf kan alle betrokkenen niet worden ontzegd en dus is zo’n prijs een fantastische beloning. Volkomen terecht.

Toch heb ik me nogal opgewonden, tijdens de prijsuitreiking. De aannemer nam ’m in ontvangst, samen met de op het laatste moment ‘ingevlogen’ opdrachtgever, de Rijksgebouwendienst. Wat bleek: de aannemer had de andere bouwpartners en de opdrachtgever niet bij de inzending betrokken. Dus ook in hun dankwoord geen woord over de verschillende partijen die de hoogstandjes mogelijk hebben gemaakt.
lees meerRondetafelgesprekken:
Constructeurs zoeken duidelijkheid over brand en kanaalplaten.

De brand in de parkeergarage in Rotterdam heeft voor heel wat opwinding in construerend Nederland gezorgd. Een uitgebreid onderzoek naar het gedrag van kanaalplaten met druklaag bij brand, gevolgd door een eerste en later een tweede brief van de BFBN met ontwerpmaatregelen, heeft de rust niet teruggebracht. Er heerst nog veel onzekerheid bij constructeurs wat te doen.

Daarom organiseert VNconstructeurs samen met BFBN een aantal rondetafelgesprekken tussen constructeurs en leveranciers.


In deze gesprekken zullen de constructeurs kunnen aangeven wat hun wensen zijn voor de toepassing van kanaalplaten in hun ontwerpen, en zullen de onderzoekers en leveranciers uitleg geven over de door hen opgestelde ontwerpmaatregelen. Het doel van deze gesprekken is om op deze wijze te komen tot door alle partijen gedragen ontwerpmaatregelen. Zodat kanaalplaatvloeren weer met het volle vertrouwen door constructeurs in hun ontwerpen kunnen worden toegepast.

Er zijn op dit moment vier gesprekken gepland vanaf 16.00 tot ±18.30 uur:
  • 26 januari 2012 bij BAM in Bunnik
  • 31 januari 2012 bij ABT in Delft
  • 7 februari 2012 bij VeriCon in Veldhoven
  • 14 februari 2012 bij JVZ in Deventer

Per gesprek kunnen maximaal twintig personen deelnemen.
Bij voldoende belangstelling zullen meer avonden georganiseerd worden.

Graag nodigen wij de constructeurs (leden en niet-leden van VNconstructeurs) uit voor deelname aan deze rondetafelgesprekken.
Deelname is gratis voor zowel leden als niet-leden van VNconstructeurs.

Zie voor meer informatie en aanmelden: website VNconstructeurs.
Direct aanmelden klik hier.Constructeurs pleiten voor APK-keuring gebouwen
Eigenaren zijn wettelijk verplicht hun gebouwen constructief te onderhouden maar in de praktijk gebeurt dat niet of nauwelijks. Regels, toezicht en sancties ontbreken namelijk. De Vereniging van Nederlandse Constructeurs (VNconstructeurs) pleit daarom voor een verplichte ‘APK-keuring’. Met name de tienduizenden gebouwen uit de jaren vijftig en zestig vormen een risico. Voorzitter ir. Johan Galjaard: “De neergestorte galerij in Leeuwarden en de problemen in Heerlen laten zien dat veiligheid niet vanzelfsprekend is.”

Nederland telt tienduizenden gebouwen uit de jaren vijftig en zestig. Deze staan inmiddels zo’n vijftig jaar en zijn aan het ‘vergrijzen’. Regulier onderhoud pakt vooral de zichtbare gebreken aan, zoals schilderwerk. Maar voor de veiligheid zijn juist de onzichtbare onderdelen essentieel, zoals de draagconstructie en de bevestiging van balkons, galerijen en gevels, zegt Galjaard. “Ook die hebben niet het eeuwige leven en hebben dus onderhoud nodig. Dat krijgen ze in de praktijk niet of nauwelijks.”
lees meer


Hollandse wolk.
Het Nederlandse architectenbureau MVRDV maakte in opdracht van de Yongsan Dream Hub Corporation uit Zuid Korea het ontwerp voor ‘The Cloud’, 2 woon-
torens die vanaf de 27e verdieping met elkaar zijn verbonden door een soort wolk van elementen.
De torens van 260 en 300 meter hoog zijn een onderdeel van de uitbreiding van de Zuid Koreaanse stad Seoel en moeten in 2015 worden opgeleverd. Natuurlijk is het ontwerp nu al druk bediscussieerd; de torens zouden een associatie hebben met 9/11 New York, maar dat blijkt een onbedoeld effect. In ieder geval een bijzonder ontwerp van Nederlandse bodem waar hopelijk ook Nederlandse constructeurs bij betrokken zijn.
• de architect
• weekly standardEnergie Betondag 2011.
Op 17 november
2011 werd weer de
jaarlijkse betondag
gehouden met dit
jaar als thema 'de
energie van beton'.
Betondag, georga-
niseerd door de
Betonvereniging, is
het jaarlijkse ken-
nis- en netwerke-
venement voor de
(beton)bouwwereld
en is met afstand
de grootste een-
daagse manifesta-
tie in de Europese
bouw.

Ook VNconstructeurs
was met een eigen
stand aanwezig op
de Betondag 2011.
Natuurlijk om nieuwe
leden te werven,
maar vooral ook om
energiek met vakge-
noten samen te ko-
men en onze verenig-
ing nog duidelijker
op de kaart te zetten.
Het was een drukbe-
zochte, succesvolle
dag waar ook wij vol-
gend jaar weer aan-
wezig zullen zijn.
Noteer vast in uw
agenda donderdag
15 november 2012
Betondag 2012 waar
we u zeker hopen
tegen te komen!
• meer infoDiscussieer mee: Linkedin.
We zijn het afgelopen jaar diverse discussies gestart op Linkedin waar we graag ook uw mening over horen. Via onze website zijn alle geplaatste stellingen na te lezen en heeft u direct mogelijkheid om ook uw mening te laten horen.
Discussieer mee op Linkedin via de button op onze website!
De resultaten van discussies zullen door de webredactie worden samengevat in de nieuwsbrieven vanaf januari 2012.Oproepen.
Wilt u deelnemen
aan de redactie van
Context en/of de
website?
Mail naar de redactie.

Heeft u opmerkin-
gen, suggesties of
problemen met deze
nieuwsbrief of met
onze website? Laat
het ons weten! Mail
naar het secretariaat.

Nog niet aangemeld
voor Context? Meld u
dan nu aan!
Nieuwsbrief