Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• een goed 2012!
• rondetafelgesprek!
CONTEXT nr. 1-2012 | donderdag 12 januari 2012
Voorwoord
De eerste Context van een nieuw jaar VNconstructeurs waarin we iedereen een bijzonder goed, voorspoedig en constructief 2012 willen wensen!
In deze eerste korte Context van 2012 willen we jullie nogmaals attenderen op de geplande rondetafelgesprekken over brand en kanaalplaatvloeren in januari en februari van dit jaar. Er is nog plaats, meld u nu aan via onze website.

Wij gaan dit jaar de solide basis van VNconstructeurs verder uitbouwen en weer vol enthousiasme de belangen van de constructeurs in Nederland behartigen.
Dat kan niet zonder jullie hulp. Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.

Wij wensen u, ook dit nieuwe jaar, weer veel leesplezier.
Bestuur VNconstructeurRondetafelgesprekken brand en kanaalplaten starten eind januari!
Het eerste door VNconstructeurs en BFBN georganiseerde rondetafelgesprek over brand en kanaalplaatvloeren zal op 26 januari starten bij BAM te Bunnik. Daarna volgen nog 3 gesprekken op verschillende locaties in Nederland.
In deze gesprekken kunt u als constructeur aangeven wat uw wensen zijn voor de toepassing van kanaalplaten in uw ontwerpen, en zullen de onderzoekers en leveranciers uitleg geven over de door hen opgestelde ontwerpmaatregelen. Het doel is om op deze wijze te komen tot door alle partijen gedragen ontwerpmaatregelen, zodat kanaalplaatvloeren weer met het volle vertrouwen door constructeurs in hun ontwerpen kunnen worden toegepast.

Er zijn vier gesprekken gepland vanaf 16.00 uur tot ±18.30 uur:
  • 26 januari 2012 bij BAM in Bunnik
  • 31 januari 2012 bij ABT in Delft
  • 7 februari 2012 bij VeriCon in Veldhoven
  • 14 februari 2012 bij JVZ in Deventer

Deelname aan deze gesprekken levert u ook 1 punt op voor de permanente educatie voor het Constructeurs Register.
Geef ook uw visie op dit onderwerp en neem deel aan een van deze gesprekken. Meld u nu aan!

Kijk voor meer informatie op onze website.


Shenzhen effectenbeurs bijna af.
De door het Rotterdamse bureau OMA ontworpen toren Shenzhen is bijna gereed. De bouw, gestart in november 2007, verloopt voorspoedig en het gebouw zal naar verwachting in augustus van dit jaar opgeleverd worden.

De toren is het toekomstige hoofdkwartier van de Chinese effectenbeurs. Het gebouw bevat 2 grote atriums op de begaande grond, de traditionele beursvloer en in de toren zijn kantoren en een conferentie centrum gevestigd.

Het bouwwerk bestaat uit een vierkante toren met een soort drijvend, rechthoekig volume boven de atriums op de begaande grond, welke rondom 36 meter uitsteekt en voornamelijk gedragen wordt door enorme externe diagonale windverbanden.

Weer een fraai voorbeeld van een Nederlands hoogstandje op buitenlandse bodem.
designboom