Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• rondetafelgesprek
• lustrum U-dispuut
• betontechnologie
  CONTEXT nr. 3-2012 | dinsdag 06 maart 2012
  Voorwoord.
  In deze derde Context aandacht voor de drukbezochte rondetafelgesprekken over brand en kanaalplaten. Tijdens 4 gesprekken zijn boeiende discussies gevoerd tussen constructeurs en leveranciers, waarvan een verslag en een column van onze voorzitter. Verder in deze Context een indruk van het symposium 25 jaar U-dispuut en meer info over de studiemiddag betontechnologie die op 29 maart gehouden wordt. Tot slot: woensdag 9 mei staat de ALV van VNconstructeurs gepland. Hou deze datum vast vrij in uw agenda!
  We wensen u weer veel leesplezier.


  Word ook lid en versterk VNconstructeurs. Mail deze nieuwsbrief vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.  Boeiende bijeenkomsten over brand en kanaalplaten.
  Op initiatief van VNconstructeurs en de BFBN zijn de afgelopen weken een viertal rondetafelgesprekken georganiseerd tussen constructeurs en prefab-leveranciers. Dit resulteerde in vier boeiende bijeenkomsten vol informatie en discussie.
  De avonden begonnen met een inleiding door Ronald Klein Holte van VBI over hoe de resultaten van het onderzoek tot stand waren gekomen en een presentatie van Jan Kraak namens de Rijksgebouwendienst waarin hij vooral de vraag wilde stellen of constructeurs met de nu voorgestelde maatregelen verzekerd zijn van een brandveilig ontwerp.

  In de discussies daarna zijn een aantal vragen en thema’s besproken, zoals de toepasbaarheid van de beperking van de toplaagdikte, hoe bouwtoezicht omgaat met de brief van BFBN, wat te doen met bestaande bouw, risicoanalyses om brandveiligheid aan te tonen en hoe om te gaan met brandveiligheid vanuit de rol van constructeur. Zeker ook onderwerpen die VNconstructeurs zullen oppakken.

  De rondetafelgesprekken zijn boeiend en zinnig geweest; constructeurs en prefab industrie hebben meer kennis en begrip gekregen van elkaars standpunten, en weten elkaar nu ook bij vragen beter te vinden. Op deze wijze is bij beide groepen wat meer draagvlak ontstaan voor de voorgestelde ontwerpmaatregelen. Zodat kanaalplaatvloeren weer met het volle vertrouwen door constructeurs in hun ontwerpen toegepast kunnen worden.

  Lees volledig verslag  Column voorzitter: VNconstructeurs wérkt!
  Alle vier zitten ze er inmiddels op, de rondetafelgesprekken die VNconstructeurs heeft georganiseerd tussen constructeurs – leden én niet-leden – en prefab-leveranciers. Het onderwerp was ‘kanaalplaten en brand’. Die gesprekken waren hard nodig. De verhoudingen tussen fabrikanten en constructeurs waren er de laatste jaren namelijk niet beter op geworden. De aanleiding daarvoor was ongebruikelijk: de brand in de parkeergarage in de Rotterdamse Lloydstraat in 2007. Zelden bracht een incident zoveel teweeg in de betonwereld als deze brand. De kanaalplaatvloer van het appartementencomplex reageerde anders op de vuurbelasting dan de vloer volgens het boekje had moeten doen. De brandweer Rotterdam-Rijnmond trok enkele maanden later haar conclusie: duizenden gebouwen in Nederland zouden niet brandveilig zijn.

  Lees meer  Symposium 25 jaar U-dispuut.
  Een essentiële schakel tussen het constructieve onderwijs en bouw gerelateerde bedrijven wordt gevormd door de studieverenigingen. Stichting Dispuut Utiliteitsbouw (U-dispuut) is de studievereniging van de master Building Engineering aan de TU Delft. Het U-dispuut laat studenten kennis maken met hun latere werkveld in de civiele techniek en met name de utiliteitsbouw. 6-10 februari vierde het U-dispuut haar 25 jarig bestaan. Deze lustrum week werd afgesloten met een symposium waarbij door diverse sprekers werd stilgestaan bij 25 jaar U-dispuut.
  Oud-hoogleraar draagconstructies Jan Vambersky sloot het symposium af. Hij stond voornamelijk stil bij de activiteiten van het U-Dispuut en de rol die zij speelt in de monitoring van het onderwijs. Naast het organiseren van kennis verbredende activiteiten is een van de kerntaken het houden van vakevaluaties. Door elk kwartaal building engineering vakken te evalueren met de studenten en docenten wordt bijgedragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

  Een verslag van het lustrum symposium is te lezen op de website van het U-dispuut.  29 maart: studiemiddag betontechnologie.
  Er kan veel meer met beton dan we ons vaak realiseren. Met nieuwe mengsels kunnen we sneller, beter en goedkoper bouwen. VNconstructeurs organiseert daarom in samenwerking met o.a. de Betonvereniging en Bouwend Nederland een studiemiddag over betontechnologie in de praktijk. Door praktijkmensen wordt ingegaan op zaken als constructieve mogelijkheden, verwerkbaarheid, regelgeving, nabehandeling en verhardingsbeheersing.
  De studiemiddag is bedoeld voor zowel ingenieursbureaus als bouwbedrijven. Deelname aan deze middag levert constructeurs 2 punten (k.e.) op voor de permanente educatie voor het Constructeurs Register.

  Voor meer informatie en aanmelding zie website betonvereniging.  Bewegend huis.
  Steeds een ander uitzicht: een huis dat uit verschillende glas-en-metaal blokken bestaat die onafhankelijk van elkaar, verdieping voor verdieping, omhoog of omlaag verschoven kunnen worden. Die mogelijkheid biedt het ontwerp van Mark Barfield Architects met zijn “Villa Hush Hush”. Met een door ingenieurs ontwikkelt hydraulisch systeem, kunnen de blokken vloeiend bewogen worden en zelfs stabiel blijven hangen op elke gewenste hoogte. Het contragewicht van het systeem zit slim verborgen in een ondergrondse dragende kolom. Voor elk moment van de dag een ander uitzicht en aanzicht.
  • Archinect  9 mei: ALV VNconstructeurs.
  Op woensdag 9 mei 2012 staat de tweede Algemene Ledenvergadering van VNconstructeurs gepland. De vergadering zal starten om 13.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
  Hou deze datum alvast vrij in uw agenda, nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.  Ingenieurs app: Schnittkraft-
  meister.

  Raad het juiste krachtendiagram bij het gegeven constructieschema. Een leuke, gratis app om je mechanisch inzicht te testen door de juiste M- of V- of N-lijn te kiezen uit 3 mogelijkheden. Let op, bij een fout antwoord ben je direct ‘game over’! Helaas alleen beschikbaar voor de iPhone.
  itunes-app  Oproepen.

  Wilt u deelnemen aan de redactie van Context en/of de website?
  Mail naar de redactie.

  Heeft u opmerkingen, suggesties of problemen met deze nieuwsbrief of met
  onze website? Laat het ons weten! Mail naar het secretariaat.

  Nog niet aangemeld voor Context? Meld u dan nu aan! Nieuwsbrief