Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID
OOK EEN PUBLIEKE TAAK!
CONTEXT nr. 4-2012 | donderdag 15 maart 2012
Voorwoord.
Naar aanleiding van het vandaag verschenen opiniestuk van VNconstructeurs in Het Financieele Dagblad, een speciale Context daaraan gewijd.
Hierboven staat de bijbehorende cartoon van Hein de Kort uit het artikel in het FD. We wensen u weer veel leesplezier.

Word ook lid en versterk VNconstructeurs.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.Veiligheid gebouwen óók een publieke taak.
De overheid heeft zich de afgelopen twintig jaar op het gebied van constructieve veiligheid bijna volledig teruggetrokken. Het kabinet vindt het primair de verantwoordelijkheid van de bouwsector. Maar die kan of wil ’m niet nemen. En dus kan de overheid niet aan de kant blijven staan, vindt ir. Johan Galjaard. Burgers kunnen zich nu eenmaal niet beschermen tegen instortende daken of neervallende galerijen.

Het kabinet vindt constructieve veiligheid primair een taak van de bouw zelf. Dat standpunt werd recent nog verwoord door minister Spies (Binnenlandse Zaken) in antwoord op Kamervragen over het aantal constructiefouten in Nederland. De belangrijkste oorzaken zijn de versnippering van het ontwerp- en bouwproces, de geringe coördinatie en het onvoldoende nemen van verantwoordelijkheid, aldus Spies. Een belangrijke oorzaak ziet de minister echter over het hoofd.

De overheid heeft zich de afgelopen twintig jaar op het gebied van constructieve veiligheid in de bouw bijna volledig teruggetrokken. Voorheen werd ieder ontwerp voorgelegd aan gemeentelijke bouw- en woninginspecteurs. Dat waren mensen met veel kennis en ervaring. Tijdens de bouw controleerden zij op de uitvoering. Inmiddels zijn de gemeentelijke diensten bouw- en woningtoezicht bijna volledig van die kennis en ervaring ‘gestript’. De markt klopt nog wel aan, maar de overheid geeft niet meer thuis.

Het gat dat de terugtrekkende overheid heeft achtergelaten, is door de markt niet opgevuld. Daardoor is het aantal ongelukken en bijna-calamiteiten toegenomen. Opdrachtgevers onderkennen onvoldoende het belang van investeren in veiligheid; door de versnippering van het ontwerp- en bouwproces valt veiligheid vaak tussen wal en schip en partijen nemen inderdaad onvoldoende verantwoordelijkheid. De overheid vindt dat de markt anders moet opereren. Die doet dat niet, en dus is uiteindelijk de burger het slachtoffer.

In de ons omringende landen zijn het vooral verzekeringsmaatschappijen die de constructieve veiligheid moeten waarborgen. Dat is het gevolg van de veel grotere aansprakelijkheden van partijen in het ontwerp- en bouwproces en de sterke claimcultuur. Toch wordt in die landen niet wezenlijk veiliger gebouwd. Het is ook de vraag of we dit in Nederland moeten willen, nog los van de hogere kosten die zo’n cultuur met zich meebrengt. Maar zelfs als we het zouden willen, blijft er een belangrijke taak voor de overheid.

De overheid moet verantwoordelijkheid nemen op de daarvoor meest geëigende plek, namelijk in de vergunningverlening. De benodigde toetsing en controle hoeft de overheid niet zelf te doen, dat kan ook door private partijen worden gedaan. De overheid moet vooral regelen dat het goed geregeld wordt en sancties opleggen als dat niet gebeurt. Bescherming van burgers is een kerntaak van de overheid. Dat geldt zéker voor bescherming tegen instortende gebouwen.

ir. Johan Galjaard, voorzitter VNconstructeurs

Bekijk hier het volledige opiniestuk.


Discussieer mee op Linkedin.
Vind u ook dat de overheid verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van veiligheid gebouwen op de daarvoor meest geëigende plek, de vergunningverlening, de benodigde toetsing en controle moet doen, of kan deze ook door private partijen gedaan worden?
Laat uw mening weten!
Discussieer met ons mee op Linkedin via de button op onze website!Aandacht voor constructieve veiligheid.
VNconstructeurs heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het thema constructieve veiligheid. Diverse calamiteiten waren voor ons aanleiding om het onderwerp constructieve veiligheid weer eens goed op de agenda te zetten en via de media te laten weten wat wij daar als constructeurs van vinden. Voor een overzicht van alle verschenen columns, artikelen en persberichten over dit belangrijke thema hebben we een klein dossier aangelegd. Kijk daarvoor op onze website.9 mei: ALV VNconstructeurs.
Op woensdag 9 mei 2012 staat de tweede Algemene Ledenvergadering van VNconstructeurs gepland. De vergadering zal starten om 13.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
Hou deze datum alvast vrij in uw agenda, nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk!
 
Oproepen.

Wilt u deelnemen aan de redactie van Context en/of de website?
Mail naar de redactie.

Heeft u opmerkingen, suggesties of problemen met deze nieuwsbrief of met
onze website? Laat het ons weten! Mail naar het secretariaat.

Nog niet aangemeld voor Context? Meld u dan nu aan!