Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• leidende principes
• eurocodes
• column
CONTEXT nr. 6-2012 | dinsdag 17 april 2012
Voorwoord.
Alweer de zesde Context van dit jaar waarin dit keer aandacht voor de leidende principes in de bouw, opgesteld door Bouwend Nederland, de eurocodes en een opinie van onze voorzitter naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de B-Tower in Rotterdam.
We wensen u weer veel leesplezier.

Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.Leidende principes opdrachtgevende bouwbedrijven.
Zeven grote opdrachtgevende bouwbedrijven hebben al in 2008 leidende principes geformuleerd voor de omgang met gespecialiseerde aannemers, toeleveranciers, installateurs en andere partners in de bouw, met als doel een betere samenwerking in de bouwketen.
De opdrachtgevende bouwbedrijven willen opdrachtnemers behandelen zoals zij zelf ook behandeld willen worden door hun eigen opdrachtgevers. Ze zijn begonnen met het aanpassen van de inkoopvoorwaarden en het instrueren en trainen van inkopers en contractmanagers. Ze verwachten van opdrachtnemers en partners dat ze zich professioneel, integer, transparant en maatschappelijk verantwoord gedragen, zodat samenwerking op basis van prijs en kwaliteit met ruimte voor innovatie leidt tot duurzame samenwerking en een optimaal resultaat.
Bouwend Nederland roept alle partners in de bouw op deze principes te omarmen en ernaar te handelen en inmiddels heeft een groep middelgrote bouw- en infrabedrijven zich al geschaard achter de opgestelde 'leidende principes'. Zo ontstaat een nieuwe bouwcultuur, waarin een goede samenwerking centraal staat.

Wanneer je als constructeur met een van deze bouwbedrijven samenwerkt, zou je bij de totstandkoming van de opdracht en het honorarium, kunnen (of misschien moeten) navragen hoe 'Leidende Principes - Opdrachtgevend Bouwbedrijf' bij hen zijn geïmplementeerd en mogelijk ook hoe het in de totstandkoming van de opdracht terug te zien is.
We zijn natuurlijk zeer geïnteresseerd in uw ervaringen als u deze vraag stelt. Stuur daarom uw bevindingen hierover naar ons secretariaat onder vermelding van 'Leidende Principes'. Het bestuur zal de reacties verzamelen en periodiek verslag doen via de nieuwsbrief en/of ledenbijeenkomsten.

Klik hier voor meer informatie en een overzicht van alle aangesloten bedrijven.
Klik hier voor de brochure van Bouwend Nederland over de 'Leidende Principes'Versterken concurrentiepositie met Eurocodes over de grenzen.
Na jaren van voorbereiding en menig uitstel is het nu uiteindelijk zo ver: de Eurocodes zijn per 1 april 2012 van kracht. De ontwikkeling van de Eurocodes is geïnitieerd door de Comité Europeén de Normalisation (CEN), welke op 30 oktober 1975 te Brussel is opgericht. Deze organisatie is opgericht met als doel om de handelsgrenzen voor bedrijven en consumenten binnen de Europese Unie te verwijderen en is verantwoordelijk voor alle economische activiteiten, met uitzondering van telecommunicatie en electrotechnology. CEN heeft 32 lidstaten; dit zijn buiten de 27 leden van de Europese Unie ook Croatië, Turkije, IJsland, Noorwegen en Zwitserland. In deze landen is de Eurocode nu dan ook ingevoerd, met alle betreffende Nationale Bijlages. De handelsgrenzen binnen Europa worden dus weer een stukje vervaagd.

Daarnaast is er door de organisatie JRC (Joint Research Centre) al in 2008 een rapport opgesteld waarin wordt beschreven hoe de men het gebruik van de Eurocode ook buiten de lidstaten van CEN wil promoten. Dit om de concurrentiepositie van Europese bedrijven in de wereld te versterken, conform de originele doelstellingen van de CEN. In de rapportage “Eurocodes Promotion in Third Countries” worden als ‘priority countries/regions’, naast de direct aan de lidstaten grenzende landen, benoemd: Rusland, China, de Pacifistische rand (een groot aantal landen, waaronder Australië, Indonesië, Mexico en Noord-Korea behoren tot deze regio), het Indiase sub-continent (India, Pakistan en Bangladesh), Zuid-Afrika en Latijns-Amerika. Men kan de CEN dus niet betichten van gebrek aan ambitie. De concurrentiepositie van Europese bedrijven gaat er dus sterk op vooruit, met name voor hen die over de grenzen durven te kijken.Veiligheid bouw vraagt minder versnippering en meer toezicht.
Taken en verantwoordelijkheden in de bouw zijn sterk versnipperd. Dat hoeft de veiligheid niet in gevaar te brengen, als er maar voldoende toezicht is. Maar juist daaraan ontbreekt het. Toezicht kost namelijk geld. En dus valt veiligheid steeds vaker tussen wal en schip, met instortingen en andere ongelukken tot gevolg. Zorg dus voor minder versnippering en meer toezicht, betoogt ir. Johan Galjaard.
De Onderzoeksraad Voor Veiligheid legde deze week naar aanleiding van het ongeluk met de Rotterdamse B-Tower de vinger op de zere plek. Betrokken partijen maken vaak geen goede afspraken over veiligheid; maken ze die wel, dan worden ze vaak niet nagekomen. Iedereen gaat ervan uit dat de ander verantwoordelijk is. De ergste gevolgen van deze houding – instortingen zoals in Rotterdam en vorig jaar van het Twente-stadion – halen het nieuws. Dat geldt niet voor de honderden keren per jaar dat het nog net niet misgaat.

Gebrek aan veiligheid in de bouw is een structureel probleem. Anders dan in bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie heeft de branche geen veiligheidscultuur. Kern van het probleem is de extreem doorgevoerde fragmentatie. Voor iedere handeling is een apart bedrijf verantwoordelijk. Dat zijn onderaannemers van de hoofdaannemer, maar ook onderaannemers van onderaannemers. Op een gemiddelde bouwplaats is het dagelijks een komen en gaan van tientallen bouwvakkers. Gedurende het project zijn het er honderden. Ze zijn er kort, doen hun 'ding' en gaan weer weg. Hoe hun werk in het geheel past, is voor hen onduidelijk en niet relevant.
Lees meer


8 hoogste ambities.
De Burj Khalifa in Dubai is op dit moment, met zijn 828 meter, de hoogste toren in de wereld. Maar beslist niet voor lang; ontwikkelaars over de hele wereld hebben al voorstellen liggen voor nog hogere torens die de Burj Khalifa naar de kroon moeten steken. Er is zelfs een top 8 van 'hoogste ambities' samengesteld die daar mogelijk voor in aanmerking komen.
• popular mechanicsHuurders in het zonnetje?
Aedes, de koepel van woningcorporaties, onderzoekt de mogelijkheid om alle huurhuizen in Nederland te voorzien van zonnepanelen.
In eerste instantie wordt nu bij 22 corporaties, met 360.000 woningen, gekeken of grootschalige inkoop mogelijk is.
Zonnepanelen winnen aan belangstelling door onder andere de stijgende energieprijzen.
Het plaatsen van zonnepanelen op het dak betekent veelal een belastingtoename op het bestaande dak. Het is dus van belang om het dak hierop te laten beoordelen door een constructeur.
nos.nlALV 9 mei 2012.
Op woensdag 9 mei 2012 zal de tweede Algemene Ledenvergadering van VNconstructeurs plaatsvinden met als thema "opleiden voor constructieve veiligheid".
De middag start om 13.30 uur met een welkom en de formele ledenvergadering. Aansluitend worden de resultaten van ons onderzoek naar de kwaliteit van het constructieve onderwijs gepresenteerd gevolgd door een minisymposium met lezingen en discussie over dit onderwerp. Het geheel wordt afgesloten met een borrel en diner.

Alle leden en aspirant leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Klik hier voor meer informatie en het volledige programma.


Building Holland.
Op Building Holland vindt u de laatste trends die inspelen op de veranderende vraag in de markt. Van 17 t/m 19 april in Amsterdam RAI. U ontmoet ca. 165 exposanten die een breed scala aan oplossingen aanbieden waarmee u slimmer, duurzamer, efficiënter en met minder faalkosten bouwt.
• Building Holland