Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• meldpunt
• toezicht
• uniek congres
• extreem beton
CONTEXT nr. 7-2012 | dinsdag 08 mei 2012
Voorwoord
Met deze 7e Context van dit jaar geven we de aftrap aan ons meldpunt aanbestedingen waar alle constructeurs van Nederland hun mogelijk ongerief ten aanzien van aanbestedingen kunnen melden. Daarnaast aandacht voor de bezuinigingen op toezicht in de bouw en alvast een aankondiging voor “de eerste dag van de Constructieve Veiligheid”, een uniek congres wat VNconstructeurs gaat organiseren in samenwerking met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Tot slot een verslag van het seminar Extreme Concrete wat op 19 april plaatsvond.
We wensen u weer veel leesplezier.

Morgen houden we onze 2e Algemene Ledenvergadering. U komt toch ook? U kunt zich vandaag nog aanmelden!VNconstructeurs start meldpunt aanbestedingen.
Naar aanleiding van vragen van leden is besloten tot het starten van een meldpunt aanbestedingen. Het is voor leden en niet-leden mogelijk om al hun ongerief over openbare en besloten al dan niet Europese aanbestedingen te melden bij dit meldpunt.
Hierbij valt te denken aan het stellen van niet reële eisen aan de te selecteren constructeur in termen van deskundigheid, omvang van het bureau of de samenstelling van het takenpakket. Het kan ook gaan over grote onduidelijkheid over wat uitgevraagd wordt, of de wijze waarop selectiecriteria, wegingsfactoren of waarderingen zijn samengesteld, zijn duidelijk gemaakt of juist onduidelijk zijn gebleven.
Het bestuur gaat de klachten behandelen. Wanneer er veel klachten ten aanzien van een specifieke aanbesteding of aanbestedende dienst binnenkomen, zullen deze extra aandacht krijgen. Het bestuur zal trachten deze dan bij te sturen of een corrigerende werking te hebben naar toekomstige aanbestedingen van deze aanbestedende diensten. Vanzelfsprekend zullen leden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden over binnengekomen klachten en afwikkeling daarvan.

Via de homepage van onze website kunt u middels de button Meldpunt aanbestedingen op eenvoudige wijze uw melding maken maar u kunt ons natuurlijk ook direct mailen. Omschrijf dan in ieder geval duidelijk om welk project het gaat, wat de melding betreft en uw eigen contactgegevens zodat de melding in behandeling genomen kan worden.Bezuinigingen op toezicht is onverstandig.
In de gehele branche wordt op allerlei manieren gezocht naar kostenbesparende maatregelen. Meer efficiëntie met minder personeel is één van die gedachtes en deze zoektocht levert ongetwijfeld nieuwe ideeën en inzichten op in wellicht vastgeroeste werkwijzen. Een frisse wind is misschien noodzakelijk na die jaren van exceptioneel veel opdrachten, zonder te veel concurrentie.
In deze tendens van bezuinigingen wordt echter ook regelmatig fors gekort op toezicht tijdens de bouw. Waar vroeger minimaal twee opzichters fulltime werkzaam waren op een groot project, wordt de laatste jaren slechts budget vrij gegeven voor één opzichter voor twee dagen. Met het bijwonen van bouw- en werkvergaderingen, schrijven van notulen blijft daar natuurlijk nog bar weinig tijd van over voor toezien op de kwaliteit van de bouwconstructie (keuren van wapening, afstemmen van de uitvoeringswijze, etc.) Daarnaast wordt deze verantwoordelijkheid (deels) bij de aannemer neergelegd, uiteraard zonder aanvullend budget. De aannemer heeft immers toch zijn interne controle procedures voordat er bijvoorbeeld beton gestort mag worden?

Iedere constructeur zal echter de noodzaak van controles en toezicht tijdens de bouw volledig onderschrijven. Opdrachtgevers zijn daarentegen nog niet altijd overtuigd. Ondanks dat uit diverse onderzoeken naar instortingen (bijvoorbeeld de balkons in Maastricht en de dakconstructie in Enschede) mag worden geconcludeerd dat constructieve controles tijdens de bouw wel degelijk veel schade en een dodelijk slachtoffer had kunnen voorkomen. Daarnaast lijkt er ook (onbewust) in afwijking van het constructief ontwerp te worden gebouwd.
Lees meerEerste dag van de Constructieve Veiligheid.
VNconstructeurs gaat in samenwerking met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een uniek congres organiseren met de titel “Eerste dag van de Constructieve Veiligheid”. Naar aanleiding van het eindrapport van deze raad inzake de B-tower en het te verwachten rapport over de instorting bij de Grolsch Veste, wil VNconstructeurs de gelegenheid aangrijpen om samen met de bouwkolom het onderwerp constructieve veiligheid hoog op de agenda te zetten.
Veiligheid van gebouwen is belangrijk en constructieve veiligheid – gedurende de gehele levenscyclus van een bouwwerk maar óók tijdens het bouwproces – is van levensbelang. Met de conclusies van de rapporten van de Onderzoeksraad in de hand, willen we samen met marktpartijen en deskundigen een veiligheidscultuur in de bouw stimuleren, met name ten aanzien van constructieve veiligheid. Ideeën en maatregelen uit het verleden hebben wat dat betreft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
De organisatie van dit congres is nog in volle gang, maar zal plaatsvinden in september van dit jaar met als eerste key-note spreker Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte over dit unieke congres via deze nieuwsbrieven en onze websiteBeton gaat extreem.
Op 19 april heeft het Cement&Beton Centrum het seminar "Extreme Concrete" georganiseerd. Dit seminar, wat plaatsvond in de zeer inspirerende omgeving van de faculteit voor architectuur aan de TU Delft, bood plaats aan een drietal sprekers. De aftrap werd gegeven door Gregor Zimmermann, een expert op het gebied van UHSB. In zijn presentatie werden niet alleen de superieure mechanische eigenschappen van UHSB bewierookt, maar werd met aansprekende voorbeelden ook stilgestaan bij, onder anderen, de thermische eigenschappen, de verwerkbaarheid en de mogelijkheden tot combineren met allerhande materialen, waaronder een UHSB trap verlijmd aan een draagconstructie van glas.

Professor Ulrich Knaack concentreerde zich op gevelontwerp, een toepassing waar voor UHSB vanwege zijn eigenschappen en bijvoorbeeld de mogelijkheid om het te vermengen met warmte-isolerende materialen ook grote mogelijkheden liggen. Rudy Ricciotti, architect van beroep, week volledig af van deze nuchtere kijk op de zaak en presenteerde de vele fabuleuze vormen die hij in zijn carrière had weten te realiseren; een presentatie uitmondend in een staaltje Franse bravoure versus Hollandse nuchterheid. Tussen conclusie na een avond debat: Extreem beton is klaar voor Nederland, maar is Nederland ook klaar voor extreem beton?
Meer lezen? Klik hier.
______________________________


Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.Freedom Tower nu weer het hoogste gebouw NYC.
De nieuwbouw van WTC 1, de Freedom Tower, is met het bereiken van de 100e verdieping in april weer het hoogste gebouw van New York. Engineering firm WSP Cantor Seinuk services is verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp van de toren. De constructie bestaat uit een betonnen kern in combinatie met ‘outrigger frames’ van hoge sterkte staal. De bouw van het nieuwe WTC 1 is gestart in 2006 en de verwachtte oplevering zal in 2013-2014 plaatsvinden. Dan zal het met een hoogte van 541 meter het op één na hoogste gebouw van de wereld zijn. Bekijk de bouw van het nieuwe WTC 1 van de afgelopen 6 jaar in 2 minuten!BWT: alleen nog eurocodes.
De eerste maand werken met de Eurocodes zit er op!
Per 1 april 2012 vervangt het nieuwe Bouwbesluit 2012 het oude Bouwbesluit 2003; hierin worden in hoofdstuk 2 de Eurocodes aangestuurd i.p.v. de NEN-normen. Daarom heeft het COBc (de overkoepelende organisatie van constructeurs bouw- en woningtoezicht in Nederland), gesteld dat gemeentes voor omgevingsvergunningen ingediend na 1 april alleen nog berekeningen accepteren die gebaseerd zijn op de Eurocode.
Het COBc heeft dit standpunt per brief naar alle gemeentes gestuurd.
Lees meerLedenvergadering 9 mei.
Morgen, 9 mei, is de algemene ledenvergadering van VNconstructeurs. Alle leden en aspirant leden zijn hierbij van harte uitgenodigd. Op het programma staat naast de officiële ledenvergadering een uniek minisymposium met als thema “opleiden voor constructieve veiligheid.” Daarin zullen de eerste resultaten van ons onderzoek naar de kwaliteit van het constructieve onderwijs gepresenteerd worden gevolgd door diverse lezingen en discussies. We gaan er vanuit dat deze middag weer net zo’n succes wordt als vorig jaar! U komt toch ook? Nog niet aangemeld of wilt u meer informatie? Ga naar onze website.IABSE spring conference mei 2013.

In mei 2013 zal de IABSE spring conference in Rotterdam plaatsvinden, met als doel onze infrastructuur in goede conditie te houden. Ook VNconstructeurs is in de persoon van onze voorzitter, Johan Galjaard betrokken bij deze conferentie. Hij zal, samen met diverse prominenten zoals Herman van Rompuy en Elco Brinkman zitting nemen in het comite van aanbeveling.
Ook u kunt een presentatie indienen voor deze conferentie. Deze kunnen nog ingediend worden tot 15 mei 2012. Lees meer.Discussieer mee op Linkedin.
Vindt u ook dat rekensoftware gecertificeerd moet worden? Hebben wij als constructeurs behoefte aan gecertificeerde rekensoftware? Zou dit verplicht moeten zijn?
Er zijn diverse software oplossingen voor constructeurs voorhanden. Veel van ons maken vast ook gebruik van zelf gebouwde tools voor deelberekeningen. Is het goed om te eisen dat er alleen met gecertificeerde software wordt gewerkt? Is het mogelijk om software voor al haar toepassingen te certificeren. Wat is de waarde daarvan?

Laat ook uw mening weten! Discussieer met ons mee op Linkedin via de button op onze website.