Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• ledenvergadering
• modernisering
• constructeursdag
CONTEXT nr. 8-2012 | dinsdag 05 juni 2012
Voorwoord.
In deze alweer 8e Context van dit jaar natuurlijk een artikel over de ledenvergadering van vorige maand. Verder besteden we aandacht aan de op stapel zijnde modernisering van de vergunningsverlening en vertellen we u meer over de jaarlijkse Constructeursdag welke op 20 juni gehouden wordt.
Tot slot kunnen we alvast verklappen dat voor het aangekondigde congres “1e dag van de Constructieve Veiligheid” een datum is vastgelegd. Een uitnodiging met meer informatie wordt binnenkort verstuurd maar zet 26 september 2012 nu al vast in uw agenda!

We wensen u weer veel leesplezier!Ledenvergadering 2012. 1 jaar VNconstructeurs succesvol maar nog veel te doen.
Op 9 mei jl. heeft VNconstructeurs haar tweede ledenvergadering gehouden. De bijeenkomst is dit jaar gehouden bij DHV in Den Haag, een voormalig TNT expeditieknooppunt.
Een gebouw waarvan de hoofddraagconstructie zich kenmerkt door hoge toelaatbare belastingen en daardoor vele functies huisvest.

Het eerste deel van de bijeenkomst bestond uit een officieel gedeelte waarin de voorzitter Dhr. Galjaard een terugblik gaf op het afgelopen jaar. Hierop volgend hebben de drie commissies gepresenteerd waar zij zich mee hebben bezig gehouden en wat de focus voor het komende jaar zal zijn.
Na de pauze is het door de Commissie Vakmanschap uitgevoerde onderzoek naar de kwaliteit van het constructieve onderwijs gepresenteerd en bediscussieerd.
Lees meer.Modernisering vergunningsverlening: Eindhoven loopt voorop.
Binnen de plannen van de commissie Dekker krijgen private partijen (liberalisering) op basis van vertrouwen (privaat wat kan, publiek wat moet) meer ruimte in het vergunningsproces. Concreet houdt dit in dat de preventieve toets door gemeenten (gedeeltelijk) zal worden afgeschaft en dat er de mogelijkheid komt om de toetsing te laten uitvoeren door gecertificeerde marktpartijen. Eind 2012 verwacht het ministerie te komen met landelijke spelregels voor private kwaliteitsborging, toets- en toezichtrichtlijnen.
De gemeente Eindhoven loopt daar alvast op vooruit en heeft het plan om, al vanaf 2013, aanvragers van vergunningen de mogelijkheid te bieden om samen met gecertificeerde bedrijven zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor (onderdelen van) het vergunningsproces.

Hoewel al meer, vooral kleinere, gemeente het toetsen van vergunningen hebben uitbesteed aan bedrijven, gaan de plannen van Eindhoven aanzienlijk verder. De gemeente draagt ook de verantwoordelijkheid voor de toetsing over en hoeft er dan niet zelf meer naar te kijken. Als in dat proces fouten worden gemaakt, en een bouwplan geen doorgang kan vinden, is het gecertificeerde bureau aansprakelijk.
Het moet de aanvrager meer regie geven op een vergunning, kosten besparen en kwaliteit bevorderen. Voor aanvragers die liever niet zelf een rol spelen in dit proces, blijft de gemeente de volledige dienst tegen kostprijs uitvoeren. In het kielzog van gemeente Eindhoven doen nog 15 andere gemeenten mee aan het initiatief om nieuwe afspraken te maken tussen overheid en bouwwereld.
Lees meer.Constructeursdag 2012: De constructeur in beweging.
Op woensdag 20 juni 2012 wordt weer de jaarlijkse Constructeursdag gehouden met deze keer als thema “De constructeur in beweging”. Construeren is een geweldig vak. Maar het is ook een vak dat steeds verandert. Er komen nieuwe materialen, nieuwe technieken en dus ook nieuwe mogelijkheden.
En wat misschien nog wel veel sneller verandert, is de manier van werken. De constructeur van nu heeft heel andere gereedschappen ter beschikking dan die constructeur van 25 jaar geleden. Denk maar aan geavanceerde rekensoftware, 3D tekenen, BIM, etc. En wat te denken van het bouwproces, dat steeds verandert, en waarin de rol van de constructeur ook steeds wijzigt.

Dit alles betekent natuurlijk dat de constructeur niet zo kan blijven werken als hij steeds gedaan heeft. En dat hij om bij te blijven zich zal willen verdiepen in de nieuwe mogelijkheden. En dat is dan ook het thema van de Constructeursdag 2012!

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er dit jaar een hele dag voor de constructeur georganiseerd. Een hele dag die ook een beetje een feestdag moet worden. Een dag waar we met elkaar trots op ons mooie vak mogen zijn. Een dag, waar we elkaar als vakgenoten kunnen ontmoeten. Waar we met elkaar in debat over de inhoud van ons vak kunnen gaan, over onze taken en verantwoordelijkheden. Maar waar we ook kennis maken met nieuwe ontwikkelingen, waar we kunnen leren van elkaar en schitterende voorbeelden kunnen zien van constructieve durf en kunde van onze collega’s.
En natuurlijk zijn er ook ontspannen activiteiten en met een afsluiting in stijl, want het is een feestdag tenslotte!

U komt toch ook? Het levert u ook nog 3 KE/PE punten!
Klik hier voor meer informatie, het volledige programma en aanmelding.

We hopen u allen op 20 juni te ontmoeten!Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.
Stevige fundering voor nieuw Santa Clara Stadion gelegd.
Het nieuwe Santa Clara Stadion in San Francisco USA heeft haar eerste belangrijke mijlpaal in de constructie bereikt.
De eerste 3.000 betonnen palen die op dit moment in de bodem van de bouwplaats worden geboord, zorgen voor een stevige fundering van het toekomstige thuis van de San Francisco 49ers, het rugbyteam van San Francisco. Door de toepassing van o.a. zonnepanelen, waterbesparende sanitaire voorzieningen en hergebruikt materiaal is het open ontwerp bijzonder duurzaam te noemen.
• SantaClaraStadionZorgen om Sagrada Familia.
In december 2012 dient de tunnel van de AVE (de Hogesnelheidslijn in Spanje) in Barcelona in gebruik te worden genomen. Wellicht niet heel bijzonder, ware het niet dat de, geboorde, tunnel is aangelegd op slechts enkele meters afstand van Gaudi’s Sagrada Familia en Casa Milà, en dan ook nog eens door een aannemer met een verleden in schadegevallen door zakkingen. Destijds voldoende reden voor een stormvloed aan protesten, maar onvoldoende reden voor de Spanjaarden om het project af te blazen.

Op 26 maart 2010 is men begonnen met de bouw van de AVE tunnel. De tunnel dient om het bestaande station Sants te verbinden met het nieuwe station Sagrera-Meridiana. De tunnel, met een diameter van 11.55m, ligt op ongeveer 37 meter diepte; maar tegelijkertijd in het horizontale vlak gezien slechts 4 meter verwijderd van de Sagrada Familia. De beroemde kathedraal is gefundeerd op palen, met een paalpuntniveau op ongeveer 20m onder maaiveld.
Lees meer.Discussieer mee op Linkedin.
De crisis heeft een enorme weerslag op bouw en gaat ook de constructeurs niet voorbij. De effecten hebben invloed op de omvang van de adviesbureaus en van afdelingen met constructeurs op alle plaatsen in het bouwproces.
Zorgt de crisis dat er ook een leegloop is van kennis uit het constructeursvak of komt het allemaal wel goed? Wat betekent dit voor de toekomst van het vak van constructeur?

Laat ook uw mening weten! Discussieer met ons mee op Linkedin via de button op onze website.