Online nieuwsbrieven


 



< Terug naar overzicht

TOPICS

• constructeursdag
• wees pioneer
• rekensoftware
CONTEXT nr. 9-2012 | dinsdag 26 juni 2012
Voorwoord.
In de 9e Context van dit jaar natuurlijk aandacht voor de succesvolle constructeursdag van 20 juni. Verder een aansporing voor alle constructeurs om vooral de pionier te zijn en een analyse van de op onze Linkedin group gevoerde discussie over het wel of niet certificeren van rekensoftware.
Tot slot kunnen wij u vol trots melden dat de website voor het Congres 1e dag van de constructieve veiligheid in de lucht is. Bekijk het volledige programma en meld u aan voor dit unieke congres.

We wensen u weer veel leesplezier!



Constructeursdag nieuwe stijl.
Op 20 juni 2012 werd de Constructeursdag ‘nieuwe stijl’ gehouden in de Flint te Amersfoort. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Betonvereniging, Bouwen met staal, VNconstructeurs en het Constructeursregister RC/RO. De dag was met 239 aanmeldingen erg goed bezocht en de reacties waren zeer positief.
De constructeursdag nieuwe stijl was een echte dag en niet alleen een middag waar bijna volledig construerend Nederland vertegenwoordigd was. Het gevarieerde programma werd met een komische noot aan elkaar gepraat door cabaretière Karin Bruers. Na de opening door Lucas Bolsius, de burgemeester van Amersfoort waren er diverse interessante lezingen te volgen met de do’s en don’ts van het constructeursvak en interessante ontwikkelingen in materiaalgebruik, zoals koudgebogen glas, voorgespannen kalkzandsteen en constructie elementen onder onderdruk. Daarnaast was een informatiemarkt ingericht, waar diverse bedrijven hun producten of diensten onder de aandacht konden brengen.

Hoogtepunt was de verkiezing van de constructeur van het jaar. László Vákár van Movares mocht deze prijs in ontvangst nemen (zie artikel hiernaast). Ten slotte werden de nieuwe registerconstructeurs en registerontwerpers beëdigd, waarna de dag onder het genot van een drankje werd afgesloten.

De constructeursdag was een mooie dag met inspirerende lezingen, ontmoetingen met oude bekenden en het opdoen van nieuwe contacten. En vooral een dag waaruit bleek dat de constructeur trots mag zijn op zijn vak en dit zeker met enthousiasme mag en moet uitdragen.



Wees de pionier!
De crisis in 4 problemen vervat. Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar verander mee en profiteer!
Probleem 1: Een crisis ontstaat wanneer de beschikbare productiemiddelen niet overeenkomen met de vraag naar die productiemiddelen. De markt moet dan noodgedwongen veranderen om een nieuwe stabiele situatie te creëren. Dit gaat gepaard met faillissementen van bedrijven, mensen die van baan moeten wisselen of, als zij daar niet in slagen, die werkloos worden. Omdat iedereen dan bang wordt inkomsten te verliezen, gaan de consumentenbestedingen omlaag. Pioniers doen het daarentegen altijd goed in tijden van crisis, maar grosso-modo gaat het vertrouwen achteruit.

Probleem 2: Volgens oude economische principes moet de overheid dat dan opvangen door haar bestedingen te verhogen, maar de overheidsbestedingen waren al op een veel te hoog peil aangeland, dus moet er bezuinigd worden. Het tekort van 3%, wat hoort bij een economische groei van 5% en een gewenste staatsschuld van 60%, is niet meer dan een kleine tussenstap richting noodzakelijk begrotingsevenwicht van de overheid.

Probleem 3: Demografie. Tot 2040 groeit het aantal Nederlanders volgens het CBS tot 17,8 miljoen, en blijft dit aantal stabiel tot ongeveer 2060. Momenteel is ongeveer 15% van de Nederlanders een 65+’er, dit aantal neemt tot 2040 toe, met een piek van ongeveer 26%. De 20- tot 64-jarigen, grofweg de beroepsbevolking, krimpt van 61% in 2010 tot 53% in 2040. Dit moet allemaal opgevangen worden met een toename van de productiviteit, vandaar dat de overheid zo op innovatie hamert (dus: als de overheid over innovatie spreekt, dan bedoelen ze eigenlijk verhoging van de productiviteit).

Probleem 4: Internet. Traditioneel is de kantooromgeving de omgeving waar je overlegt met collega’s, waar al je documentatie aanwezig is en waar de koffieautomaat staat waar iedereen over klaagt. Maar niet lang meer; ‘the cloud’ komt er aan! Iedereen kan straks vanaf elke locatie net zo effectief werken als op kantoor. Dus: er is steeds minder kantoorruimte nodig.

Heren en dames constructeurs, tijd om met de markt mee te veranderen. De constructeur van 2020 zal een heel andere moeten zijn dan die van, pakweg, 2008. Wees de pionier die profiteert van de crisis! Op welk gebied ik zelf ga pionieren vertel ik u natuurlijk niet…

Dennis Snijders - Haskoning Vietnam Ltd.



Rekensoftware: altijd controleren!
Op de Linkedin pagina van VNconstructeurs worden diverse discussies gevoerd over heikele onderwerpen in de branche. Een van de stellingen waar momenteel veel op gereageerd wordt, is de vraag of rekensoftware die gebruikt wordt door constructeurs gecertificeerd zou moeten worden.
Hierbij valt natuurlijk meteen te denken aan de rekensoftware zoals SCIA Engineer, Technosoft e.d.. Echter gebruikt het grootste deel van de constructeurs tevens Excelsheets, Maple en MathCAD bestanden die veelal door de constructeur zelf zijn gemaakt.

De meeste reacties gaan in op de vraag of rekensoftware ervoor zorgt dat er geen rekenfouten meer gemaakt worden. Gesteld kan worden dat dit zeker niet het geval is.
Wel is het zo dat wanneer gerenommeerde software wordt gebruikt, dit een herkenningspunt wordt voor de controlerende partijen en deze vertrouwen krijgen in de software. Controlerende bedrijven willen graag een certificering omdat ze dan de berekening niet meer hoeven te controleren. Het certificeren van een programma kost echter veel geld en dit zal uiteindelijk op de verbruiker worden verhaald.

Het probleem is dat de rekensoftware vaak niet de fout maakt, maar de invoerder. De schrik van iedereen is een onbekwame constructeur, die klakkeloos wat invoert. De meeste fouten zitten niet in de som, maar in de invoer; de belastingen, de schematisering en de combinaties. Hier zal een computerprogramma niet veel aan kunnen doen, gecertificeerd of niet.
Fouten in (professionele) programmatuur, zeker vlak na een update, worden tijdens gebruik meestal snel gevonden en worden dan door de fabrikant aangepast.

Dan zijn er nog de spreadsheets. Deze variëren van heel eenvoudig tot zeer ingewikkelde. Daarbij is, vooral bij Excel, niet te zien wat er gebeurt en daardoor neemt de reproduceerbaarheid van de berekening af. Bij MathCAD en Maple is wel te zien wat er gebeurt en wordt ook daadwerkelijk meteen met de aangegeven waarden gerekend. Dit sluit in ieder geval al een verkeerde verwijzing uit.

Van alle argumenten dekt reproduceerbaarheid de lading het beste. Vroeger zijn er ook handberekeningen gemaakt die nu niet meer te herleiden zijn en waarvan dus niet met zekerheid gezegd kan worden of de berekening foutloos is. Zo is het ook met de software, wanneer goed herleid kan worden welke stappen er zijn gemaakt, neemt het vertrouwen in de resultaten toe.

Daarnaast was er nog de reactie, van een niet constructeur, dat wanneer verschillende programma’s dezelfde constructie doorrekenen er verschillende resultaten uit naar voren komen en dat dit meer zorgen baart. Hier is nog geen oplossing voor gevonden.

Al met al kan de conclusie worden getrokken dat men alert moet blijven wanneer er met rekensoftware wordt gewerkt en controleberekening altijd uitgevoerd moeten worden.






Verticaal bos in Milaan.
Er zijn veel bijzondere ontwerpen voor stadstuinen, maar dit stel bijzondere verticale bossen wordt momenteel daadwerkelijk gerealiseerd in Milaan in de vorm van 2 woontorens. Met de bouw van dit verticale bos wordt niet alleen het stadsgezicht verfraaid, maar ook de luchtkwaliteit verbeterd in een van Europa’s meest vervuilde steden. In de torens van respectievelijk 110 en 76 meter hoog, heeft elk appartement een balkon met bomen die luchtvochtigheid produceren, CO2 en stofdeeltjes absorberen, zuurstof produceren en tegen stralings- en geluidsvervuiling beschermen, zodat naast de verbeterde luchtkwaliteit ook nog energie bespaard wordt. In totaal zullen 900 bomen (ongeveer 10.000 m2 oppervlak) geplant worden.
stefanoboeri



D-Shape: Print je eigen huis!
De Italiaanse ingenieur Enrico Dini, oprichter van Monolite UK, is al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van een nieuwe technologie; D-Shape. D-Shape is het creëren van steenachtige structuren met behulp een 3D-CAD-software aangestuurde machine. De machine met een oppervlak van 9 x 9 meter en een hoogte van 12 meter, print een speciaal ontwikkeld vloeibaar bindmiddel op een laagje zand, zo ontstaat een versneld sedimentatieproces. Laagje voor laagje wordt een element of een hele structuur van onder naar boven opgebouwd. Na één dag is het element al uitgehard en is er een steenachtige structuur ontstaan die vergelijkbaar is met zandsteen. De technologie maakt het mogelijk om zeer complexe vormen met één druk op de knop te creëren. Proeven hebben uitgewezen dat het materiaal een goede hardheid en treksterkte bezit. Meer lezen en zien? Kijk op de website van D-Shape.



Constructeur van het jaar 2012.
Op de Constructeursdag van 2012, gehouden op 20 juni, is ingenieur László Vákár door de Toetsingscommissie van het Constructeursregister gekozen tot constructeur van het jaar 2012.

De jury prees de consultant van Movares om zijn gekozen oplossing voor de overkapping van het busplatform IJsei van het Amsterdam Centraal Station. Zijn rol als constructief ontwerper bleek essentieel voor de haalbaarheid van het project. Voor de perronoverkapping, die deel uitmaakt van een grootschalige herstructurering van het stationsgebied, was een tweemaal zo laag budget beschikbaar als waarin normaal gesproken een overkapping met dergelijke grote afmetingen zou kunnen worden gerealiseerd. De oplossing lag, aldus Vákär, in de vormgeving van de overkapping.
Lees meer.










Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.