Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• persbericht
• vitaal beton
CONTEXT nr. 10-2012 | donderdag 05 juli 2012
Voorwoord.
Nog even en de bouwvak gaat beginnen. Na de zomer een spannende periode met nieuwe verkiezingen en op 26 september het unieke congres 1e dag van de constructieve veiligheid. Dat is nog actueler geworden met het net verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de instorting van het FC Twente stadion waar we natuurlijk direct een persbericht voor hebben doen uitgaan. Daarnaast in deze Context aandacht voor de Betonprijs 2012 met als thema ‘Vitaal beton’.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot eind augustus in de volgende Context.Instorting FC Twente-stadion door gebrek aan constructieve kennis.
Gorinchem, 3 juli – De instorting van het dak van het FC Twente-stadion was vooral het gevolg van het ontbreken van constructieve kennis tijdens de uitvoering. Die conclusie trekt de Vereniging Nederlandse Constructeurs (VNconstructeurs) op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat vandaag is gepresenteerd. De vereniging pleit er voor om de ontwerpende constructeur meer dan nu ook bij de uitvoering te betrekken.

Het is niet voor het eerst dat het gebrek aan constructieve kennis tijdens de uitvoering op de agenda staat. Dat stond het ook in april dit jaar na het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad over de Rotterdamse B-Tower. VNconstructeurs stelde toen dat dit soort ongelukken, maar vooral ook de vele bijna-ongelukken tijdens de bouw, voor een groot deel te wijten zijn aan het gebrek aan constructieve kennis of toezicht. De markt blijkt nog altijd niet in staat om daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen.

Gebrek aan veiligheid in de bouw is een structureel probleem. Kern daarvan is de extreem doorgevoerde fragmentatie. Taken en verantwoordelijkheden zijn sterk versnipperd. Medewerkers die een bepaald onderdeel monteren hebben geen idee wat de rol van dit onderdeel in het grotere geheel is, en hoe de totale constructie zich gedraagt. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, mits er voldoende goed toezicht is op de integratie van alle onderdelen. Maar dat kost geld en gebeurt daarom vaak onvoldoende.

Als de markt niet kan of wil investeren in goede begeleiding, dan zal de overheid dat moeten afdwingen, en wel op de daarvoor meest geëigende plek, namelijk in de vergunningverlening. De benodigde toetsing en controle op de bouwplaats hoeven gemeenten overigens niet zelf te doen, dat kan ook door onafhankelijke, deskundige private partijen worden gedaan. De overheid moet er vooral voor zorgen dat het goed geregeld wordt en dat er sancties kunnen worden opgelegd als dat niet gebeurt.

Constructieve begeleiding tijdens de uitvoering zal ook prominent ter sprake komen tijdens de eerste Dag van de Constructieve Veiligheid, die VNconstructeurs en Bouwend Nederland op 26 september organiseren in samenwerking met de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Neprom en het Platform Constructieve Veiligheid. Een van de sprekers is Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad. De dag wordt afgesloten met de presentatie van de Agenda Constructieve Veiligheid 2012-2015.Inschrijving betonprijs 2012 geopend!
Vitaal beton: Betonprijs 2012
De jaarlijkse betonprijs komt er weer aan en de inschrijving is geopend! Dit jaar is het thema “Vitaal beton”.
De aandacht is hierbij gevestigd op bestaande betonconstructies die de tand des tijds schijnbaar moeiteloos hebben doorstaan. Zo wordt het duurzame karakter van betonconstructies extra onder de aandacht gebracht.

In aanmerking komen bouwwerken of delen daarvan die zijn gerestaureerd, gerenoveerd of gerepareerd en waarbij de goede eigenschappen van het bouwmateriaal beton op bijzondere wijze tot uiting komen. Via de website van de Betonvereniging kunt u zich tot 20 augustus inschrijven.
De nominaties worden half oktober bekend gemaakt en op 14 november, aan de vooravond van de jaarlijkse betondag, tijdens het Vitaal Betonprijsdiner worden de prijzen uitgereikt.
Voor meer informatie en inschrijving: zie website betonvereniging.


Moshe Safdie: Singapore.
Voor in Singapore heeft Safdie Architects een 38 verdiepingen tellend wooncomplex ontworpen waarbij ze in plaats van losse torens een geclusterd complex van appartementen met terrassen en veel tuin-ruimtes hebben bedacht. Het geheel heeft een poreus en open karakter met veel lucht en licht en optimale uitzichten. De architect heeft gepoogd met het fragiele, delicate uiterlijk een meer menselijk appartementencomplex te ontwerpen waar in Azie veel vraag naar is. Maximale luchtverplaatsing is mogelijk gemaakt om het tropische klimaat van Singapore het hoofd te bieden.
• lees meerAPK-keuring gebouwen in Rotterdam?
Naar aanleiding van het persbericht van VNconstructeurs dat eind 2011 in diverse media is verschenen ‘Constructeurs pleiten voor APK-keuring gebouwen’ schrijft de Gemeente Rotterdam gebouweigenaren aan. In het artikel pleitte VNconstructeurs voor een APK-keuring van bestaande gebouwen uit de jaren ’50 en 60’ met als doel de constructieve gebreken op te sporen en te herstellen en zodoende de constructieve veiligheid te vergroten. Regelgeving ontbreekt vooralsnog maar desondanks heeft de Gemeente Rotterdam een brief doen uitgaan waarin zij de Rotterdamse gebouweigenaren aanspoort om hun gebouwen te laten inspecteren. Inmiddels zijn al diverse ingenieursbureaus benaderd om de Rotterdamse gebouwen uit de ’50 en ‘60 onder de loep te nemen.Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.