Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

  • inspiratie en acties congres
  • zorg voor behoud kennis
  • Context start nieuwe reeks
CONTEXT nr 14-2012 | woensdag 31 oktober 2012
Voorwoord
In Context-14 van dit jaar ruim aandacht voor wat inspiratie gaf en welke acties men gaat ondernemen naar aanleiding van het Congres 1e Dag van de Constructieve Veiligheid. Daarnaast een artikel waarin we pleiten voor het behoud van kennis en een aankondiging van een nieuwe reeks artikelen in Context waarin we de rol van de constructeur belichten door de ogen van…

Met een nieuw kabinet in de steigers geven we via de links naar onze bouwpartners o.a. wat meer inzicht in de toekomstige koers van Nederland, belangwekkende nieuwtjes uit de branche en de agenda voor de komende tijd.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier.Inspiratie en acties op basis van congres.
Na het Congres 1e dag van de Constructieve veiligheid kregen alle deelnemers een evaluatiekaart mee met de vragen wat hen die dag inspiratie gegeven had en wat ze zelf gingen doen om in hun bouwprojecten de constructieve veiligheid nog verder te verbeteren. Maar liefst 77% van de deelnemers heeft de evaluatiekaart ingevuld retour gestuurd.
Uit de respons bleek dat de presentaties waarin het “het keten denken en keten samenwerken” aan bod kwamen met 23% de meeste inspiratie gegeven hadden. Direct daarna volgde de presentaties waarin de veiligheid in de bouwwereld gespiegeld werd aan de veiligheid in andere branches zoals de vliegtuigindustrie (19%) vooral omdat men van mening is dat wij in de bouwbranche daar nog veel van kunnen leren. Als derde inspiratiebron (16%) het inzicht dat we een cultuurverandering nodig hebben voor het verbeteren van de constructieve veiligheid. Die verandering behelst o.a. dat we van ‘schuldcultuur’ naar een ‘leercultuur’ moeten waarbij we vooral energie steken in het leren van gemaakte fouten (waarbij fouten daadwerkelijk gemeld dienen te worden en waar we dan lessen uit kunnen trekken).

Verder was het voor de deelnemers inspirerend vast te stellen dat constructieve veiligheid over de gehele breedte van de bouwbranche als zeer belangrijk beschouwd wordt (9%) en dat het vastleggen van duidelijke taken en verantwoordelijkheden bijdraagt aan constructieve veiligheid waarbij we gebruik kunnen maken van bestaande middelen als het Compendium, het Constructeursregister en het ABC meldpunt (11%).
Lees meerZorg voor behoud kennis!
De crisis in de bouw heeft ook zijn invloed op de ingenieursbureaus. Juist in deze tijd is het belangrijk om de aanwezige kennis in het bureau te bewaken en uit te nutten.
Kennis is voor ingenieursbureaus de motor van het bedrijf, blijf dus ook investeren in de ontwikkeling van kennis.
Deze ontwikkeling is zelfs essentieel voor registerconstructeurs en registerontwerpers, aangezien zij voor behoud van deze titel eens per drie jaar de permanente educatie moeten kunnen aantonen.
Naast het ontwikkelen van kennis onder de huidige groep constructeurs is ook het investeren in de nieuwe generatie constructeurs van groot belang voor de toekomst van de beroepsgroep. Hoe doe je dat in een tijd waarin het aantal medewerkers van een ingenieursbureau alleen maar afneemt?

Op de Linkedin pagina van VNconstructeurs is een stelling aan dit onderwerp gewijd. Geef ook uw mening en visie hierover!Start reeks 'Constructeur door de ogen van…'
Vanaf Context-15 zullen we starten met 2 nieuwe reeksen artikelen over de rol van de constructeur, die om en om gepubliceerd zullen worden.
De eerste reeks gaat over de 'Constructeur door de ogen van...'. Hierin zullen personen die te maken hebben met constructeurs gevraagd worden wat zij denken dat de functie, de taken en het belang van een constructeur is. Heeft een werkvoorbereider eigenlijk wel door wat de constructeur allemaal doet en wat zouden de gevolgen zijn wanneer er geen constructeur zou zijn? Zou een aannemer weten waar alle getallen vandaan komen die de constructeur gebruikt en weet een architect wat 1/8 ql2 betekent?!

Daarnaast zullen personen die op bureaus werken, waar constructeurs werkzaam zijn tevens worden gevraagd naar wat zij denken wat een constructeur doet. Want weet de receptioniste eigenlijk wel wat de rol van een constructeur is?
Lees meer


Green Architecture Competition.
De door het Nederlands Architectuur Instituut en ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie georganiseerde Green Architecture Competition is wellicht nog niet onder alle constructeurs bekend, maar biedt een mooie inkijk in de zienswijze die architecten er op na houden wanneer het gaat om hoe architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur kunnen bijdragen aan een zo groot mogelijk biodiversiteit. Op de website van het Green Collective is een interview gepubliceerd van de winnaar van 2012, Noémie Benoit.
• green collectiveVitaal Betonprijs 2012.
Op 14 november, tijdens het Vitaal Betondiner de avond voor de Betondag 2012, zullen de prijswinnaars van de Vitaal Betonprijs 2012 bekend gemaakt worden.
Nederland staat vol met prachtige bestaande betonnen constructies. Van de 61 ingezonden constructies die zijn gerenoveerd, gerestaureerd, gerepareerd of gewoon mooi oud zijn geworden zijn 13 genomineerd voor de Vitaal Betonprijs 2012. Klik hier voor een volledig overzicht van de Betonprijs 2012.Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.

Links