Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

  • Beter aanbesteden
  • Bouw ziet kansen...
  • Privatisering toets
  • Constructeurs spreken
CONTEXT nr 16-2012 | woensdag 19 december 2012
Voorwoord
We hebben een roerig en druk jaar achter de rug waarin we als vereniging regelmatig van ons hebben laten horen en waarin we vooral in breder bouwverband tal van onderwerpen hoog op de agenda gezet hebben.
Zo ook het thema “aanbesteden” waarover we in deze laatste Context van 2012 trots kunnen melden dat er samen met andere brancheverenigingen zoals BNA een manifest is opgesteld voor “beter aanbesteden”. Daarnaast een artikel over de nieuwe kabinetsplannen en hoe we met een positieve insteek “wereld vergaat: bouw ziet kansen” onszelf uit de crisis kunnen halen en een item over de voorgenomen privatisering van de constructieve toets en de dialoog die daarover tussen diverse partijen plaatsvindt.

We sluiten deze Context af met een eerste interview van weer een nieuwe serie ‘constructeur versus constructeur’ waar we spraken met een net afgestudeerde en een doorgewinterde constructeur. Een ander inzicht in ons vak.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier, prettige feestdagen en een bijzonder voorspoedig 2013!Manifest Beter aanbesteden
“Een goede aanbesteding haalt het beste uit de markt en leidt dan tot het beste eindresultaat. Zo wordt aanbesteden efficiënter en leuker.” In nauw overleg tussen VNconstructeurs, BNA, Architectuur Lokaal en NLPB is het manifest “Beter aanbesteden” tot stand gekomen, juist om hier invulling aan te geven.
Het manifest “Beter aanbesteden”, de opvolger van het manifest “Verantwoord aanbesteden”, werd op 22 november officieel gepresenteerd met de ondertekening van het manifest door deze 4 partijen. Zo werd het startsein gegeven om de komende tijd meer partijen en vooral opdrachtgevers te vragen zich ook aan te sluiten en zich sterk te maken voor beter aanbesteden.

Het manifest beschrijft op welke wijze een aanbestedingsproces voor architecten en/of constructeurs efficiënter, effectiever en leuker kan, met een beter resultaat. Het doel is om opdrachtgevers van aanbestedingen bewust te maken dat zij bij de keuze van architect en adviseur op een juiste en verantwoorde manier selecteren. Daarbij is het van het grootste belang dat er geselecteerd wordt op basis van competenties en er geen overbodige en irreële eisen gesteld worden aan referenties en inschrijvers op aanbestedingen.
Lees meerWereld vergaat: Bouw ziet kansen
De kabinetsplannen voor de komende vier jaar lijken redelijk vorm te krijgen. Ondanks dat in het regeerakkoord geen enkele directe verwijzing naar de bouwsector is terug te vinden, behoudens de passage waarin de bouw wordt geschaard onder de 15 sectoren waarvoor de regeldruk verminderd moet worden, lijken de gevolgen van het kabinetsbeleid groot te zijn voor onze sector. Maar de overheid is misschien niet eens de grootste invloed.
In de media wordt de bouw weleens aangeduid als één van de belangrijkste motoren achter de economie. Een zienswijze, die misschien niet helemaal terecht is: de bouw zou eerder als het vliegwiel ervan moeten worden beschouwd. De bouw volgt immers economische voor- of tegenspoed, maar zal het niet eigenhandig kunnen aansturen. In die zin zal men afhankelijk blijven van de echte motoren van de economie: de export, de consumentenbestedingen en de overheidsbestedingen.
Lees meerVeel dialoog privatisering bouwtoezicht
De voorgenomen privatisering van het bouwtoezicht zorgt voor veel (zinnige) dialogen en discussies. Naar aanleiding van het op 27 november verschenen artikel in Metro “Veiligheid bouwconstructies in gevaar" en de afwachtende houding van Minister Blok op de kamervragen hierover (wacht op het standpunt van de Vereniging BWT), is er afgelopen maandag een uitgebreid overleg geweest tussen VNconstructeurs, het COBc en de vereniging BWT over de toekomst van de constructieve toets.
Daar was men eensgezind over het feit dat voor elke discussie uit, eerst de volgende vragen beantwoord moeten worden;
Wat is nu eigenlijk een goede toetser? en Wat moet er getoetst worden?
Volgens de daar aanwezige partijen is een goede toetser onafhankelijk en dient over voldoende ervaring en kwaliteit te beschikken (verwezen werd naar de KPMG kwaliteitscriteria en de registertoetser). Johan Galjaard benadrukte daarbij dat “De gemeente als controleur onafhankelijk is" en hij helemaal niet ontevreden is over het huidige systeem.
Lees meerConstructeur versus Constructeur
Constructeurs zijn er in alle soorten en maten, maar hoe bezien zij elkaar eigenlijk? In dit eerste interview uit onze tweede nieuwe serie “constructeur versus constructeur” spraken we met de pas afgestudeerde Michael van Telgen en de doorgewinterde constructeur Kees Tak. “Junioren vertrouwen teveel op de computer en kunnen niet met de hand een inschatting van de uitkomst maken..”. Computer detail berekeningen versus compleet overzicht? Een ander inzicht in ons vak.

Michael van Telgen is 27 jaar en sinds afgelopen zomer als constructief ontwerper afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds enkele weken is hij werkzaam als junior constructeur bij Arup in Amsterdam.
Kees Tak is 52 jaar, heeft eerst MTS bouwkunde gestudeerd, daarna in de avonduren HTS Civiele techniek gedaan en uiteindelijk nog de betonvereniging opleiding. Sinds 2010 is hij registerconstructeur en werkzaam als senior specialist civiele kunstwerken bij Witteveen + Bos.
Lees meerIn 3 maanden 838 meter hoog
In China moet een 838 meter hoge wolkenkrabber met 220 verdiepingen in 3 maanden tijd gebouwd worden. Dat houdt concreet in dat er per dag 2,5 verdiepingen geproduceerd moeten worden. Het gebouw bestaat voor 95% uit geprefabriceerde modules wat deze ambitieuze planning wellicht haalbaar maakt. De supersnelle bouwmethode van BSB werd al vaker ingezet in China.
Youtube
BouwwereldAandacht voor constructieonderwijs
Was vroeger nu alles beter met betrekking tot de kwaliteit van startende constructeurs? Naar aanleiding van ons onderzoek naar de kwaliteit van het constructieve onderwijs besteedt Cement in editie 2012/8 uitgebreid aandacht aan dit onderwerp met een artikel van Karel Terwel en Maurice Hermens. Het artikel verschijnt op 21 december en is al te lezen op Cementonline.'Het laatste BIM Congres'
Op 22 november vond “Het laatste BIM-congres plaats in Utrecht. Het congres, georganiseerd door Bouwend Nederland in samenwerking met o.a. NLingenieurs, BNA en TNO, telde maar liefst 300 aanmeldingen en had een vol maar uitstekende programmering over onderzoek, little bim & BIG BIM en Open BIM. Directeur marketing Rob Roef bij Construsoft en tevens hoofdsponsor van het congres startte zijn betoog met de opdracht aan de sprekers tijdens ‘Het laatste BIM congres’ om niet te praten over WAT (is BIM) maar HOE (je moet BIM-men).
Lees meer


Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.

Links