Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

Het onderzoek naar de bepalende factoren voor constructieve veiligheid.

Doe ook mee!
CONTEXT nr 2-2013 EXTRA EDITIE | vrijdag 01 februari 2013
Doe mee! Onderzoek naar bepalende factoren constructieve veiligheid
Constructieve veiligheid is een van de speerpunten van VNconstructeurs. Het is een hardnekkig probleem, zoals recente ongevallen als in Eindhoven aantonen. Bij de meeste schadegevallen zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Als organisatie wil je weten welke menselijke en organisatorische factoren van belang zijn, zodat je hierop kunt sturen. Het Platform Constructieve Veiligheid wil u daarin assisteren, maar vraagt daarbij uw medewerking.

Door Technische Universiteit Delft is een enquête opgesteld, waarmee onderzocht wordt welke factoren in welke mate voorkwamen bij goede en slechte projecten op het gebied van constructieve veiligheid.
Naast dat dit onderzoek inzicht oplevert in de verschilmakers tussen goede en slechte projecten, stimuleert het ook bewustwording in de Nederlandse bouwsector.

De deelnemers hebben daarnaast de volgende voordelen:
  • het zelf invullen van de enquête geeft inzicht in de veelheid van factoren die van invloed kunnen zijn bij eigen projecten
  • een vergelijking van de uitkomsten van het eigen bedrijf met die van het gemiddelde in de branche (benchmark) is mogelijk.

Deelname aan het onderzoek is gratis, om de vragen goed in te kunnen vullen is het van belang actief en direct betrokken te zijn bij bouwprojecten.

De resultaten zullen medio 2013 op www.platformconstructieveiligheid.nl worden gepubliceerd.Ook deelnemen aan het onderzoek?
Klik hier!Feiten over Constructieve veiligheid:
Bron: Constructieve incidenten in Cobouw 1993-2009, K.C.Terwel, 17-12-2012). Klik hier voor de volledige samenvatting.

  • Tussen 1993 en 2009 werden 401 constructieve incidenten vermeld in Cobouw
  • Ruim 70% ging om schade bij gebouwen
  • Schade bij utiliteitsbouw komt relatief vaker voor dan bij woningbouw
  • Schade bij staalconstructies lijkt relatief vaak voor te komen
  • Liggers en vloeren hebben vaker schade dan kolommen en wanden
  • Ruim 1/3 van de constructieve incidenten is veroorzaakt in de ontwerpfase (op basis van meerdere onderzoeken)
  • Een constructie waarschuwt meestal…
Column/Galjaard: Boeing en de bouw
Een branchebrede enquête naar de factoren die bepalend zijn voor constructieve veiligheid.
Uiteraard juich ik dat onderzoek toe.

Niet alleen omdat VNconstructeurs een van de partners in dit project is, maar vooral omdat wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van veiligheid is. Zeker, we hebben allemaal ons buikgevoel. Allemaal denken we te weten waarom het soms mis gaat. Maar met buikgevoel alléén wordt de bouw niet veiliger. Daarvoor moeten we vooral morgen anders handelen dan vandaag en gisteren. Dat is de kern van de gedragsverandering die nodig is. En dat lukt alleen als de cultuur in de bouw ook verandert. Er gebeurt namelijk al veel op het gebied van veiligheid; we organiseren informatiebijeenkomsten, er is een Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid en een meldpunt Aanpak Bouwincidenten Constructieve Veiligheid. Dat is allemaal nodig, maar het is niet genoeg.
Lees verder

Ir. Johan Galjaard
Voorzitter VNconstructeurs


Platform Constructieve Veiligheid
Het Platform Constructieve Veiligheid wil constructieve veiligheid in de bouw vanzelfsprekend maken. Het is opgericht in 2008 en bestaat uit vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ingenieursbureaus, brancheverenigingen en onderzoeksinstituten.Benchmark
Een benchmark rapport voor uw organisatie kunt u tegen vergoeding laten opstellen. Hiervoor moeten meerdere inzendingen per bureau worden gebundeld en moet de naam van het bureau bij de het invullen individuele enquêtes worden vermeld.
Interesse? Mail naar k.c.terwel@tudelft.nlAanbeveling
T. van Gerwen, directeur bij Heijmans, het bedrijf waar de enquête voor de eerste maal werd gehouden:
“Wij bevelen andere bouwbedrijven van harte aan om mee te doen aan dit onderzoek…Het is nuttig wanneer meerdere bedrijven binnen de sector meedoen, zodat het ons samen lukt de constructieve veiligheid branchebreed te verbeteren.”
Lees de aanbevelingsbrief
“Falende constructies? De crisis mag nooit een excuus zijn!”
Bob Gieskens
Bouwend Nederland“Eindelijk wordt constructieve veiligheid branchebreed onderzocht, natuurlijk doen wij mee!”

Maurice Hermens
Voorzitter commissie ontwikkeling vakmanschap VNconstructeurs