Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• ALV & meer
• college Duurzaamheid
• Constructeur vd Klas
Context nr 5-2014 | woensdag 14 mei 2014
Voorwoord
In deze alweer 5e Context van dit jaar allereerst aandacht voor de ALV en de Constructeursdag 2014 die beide plaatsvinden rondom en op Station Vijzelgracht te Amsterdam. U komt toch ook? Vervolgens een korte terugblik op ons succesvolle college Constructief over Duurzaamheid waar het ‘vandaag geleerde, morgen toe te passen’ bleek. Tot slot een update van ons project Constructeur voor de Klas wat inmiddels draait op een aantal middelbare scholen om juist de nieuwe generatie enthousiast te maken voor ons prachtige vak.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier!ALV verdiept met de constructeursdag
Voorafgaand aan de Constructeursdag vindt op donderdag 22 mei weer de jaarlijkse ALV van VNconstructeurs plaats. De ALV zal, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet 26 meter onder Peil plaatsvinden, maar op steenworp afstand bij het Institut Français aan de Vijzelgracht nummer 2A. De Constructeursdag wordt wel gehouden op de eerder vermelde unieke locatie; 26 meter onder Peil in het toekomstige Station Vijzelgracht te Amsterdam, zodat we samen niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk verdiepen.
Tijdens de ALV willen wij graag met jullie bespreken wat VNconstructeurs tot op heden heeft bereikt en met jullie van gedachten wisselen over de plannen voor het komend jaar.
Kom dus ook en bepaal mede het beleid van VNconstructeurs! Meld je hier kosteloos aan.

Aansluitend dus de Constructeursdag 2014 met als thema: “De constructeur verdiept!”; ontmoeten en leren. Tijdens deze middag staat dan ook het ontmoeten van vakgenoten weer centraal. Onmisbaar element van ons vak is weten wat je doet; compromisloze beheersing van praktijkkennis. Vandaar ook het lezingenprogramma. Wij zullen ons daarbij verdiepen in een groot aantal onderwerpen.
Bekijk hier het volledige programma en meld u nu aan!

Wij gaan ervan uit u donderdag 22 mei 2014 te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van VNconstructeursCollege Constructief over Duurzaamheid: ‘Vandaag geleerd, morgen toe te passen!’
Het door VNconstructeurs georganiseerde college ‘Constructief over Duurzaamheid’ was een succes. Een goede opkomst van bijna 70 aanwezigen en veel interactie zorgden ervoor dat er levendig werd gediscussieerd over de duurzaamheid van constructies. De vijf enthousiaste sprekers gaven een duidelijke uiteenzetting over de berekening van de milieubelasting van verschillende materialen en constructietypen.

Zij verrasten met opmerkelijke feiten die lang niet bij iedereen bekend waren. Daarnaast introduceerde de sprekers tools waarmee constructeurs in hun dagelijks werk hun voordeel kunnen doen. De laatste spreker van dit praktisch toepasbare college was em.prof.dr.ir. Michiel Haas van de TU Delft die zijn visie gaf op de ontwikkelingen in de toekomst. Hij eindigde zijn lezing met een oproep aan alle aanwezigen om bij de beoordeling van duurzaamheid de sociale aspecten toe te voegen, waarmee duurzaamheid ook echt breed ingevuld wordt.

Het college werd afgesloten met een heerlijk buffet waarbij er direct veel positieve en enthousiaste reacties kwamen van de deelnemers. Een prachtige quote van één van de aanwezigen: ‘Ik ben bezig met een project waarin ik het vandaag geleerde, morgen zo kan gaan toepassen.’ Daarmee is exact de beoogde doelstelling van ons college verwoord. Kortom: het college was een groot succes!Constructeurs actief voor de klas
Inmiddels lijkt ons project “Constructeur voor de Klas” op een aantal scholen voet aan de grond te krijgen. Er zijn nu zelfs twee lespakketten verkocht, een aan de Hanzehogeschool in Groningen, waar Jelle Pama het gebruikt voor de eerstejaars studenten, en aan Ingenieursbureau Wassenaar in Haren, die het gaat inzetten op het Zernike College in Haren en op het Gomarus College in Groningen.
Bij JVZ Ingenieurs in Deventer is een leen-pakket aanwezig dat ingezet kan worden; aanvragen zijn welkom. JVZ zet het zelf in op De Heemgaard in Apeldoorn. Met andere scholen is JVZ in gesprek. Er is ook weer een nieuwe aanmelding: Frans Koch van de Koch Adviesgroep die de les wil geven op het Scalda College in Vlissingen.
Wilt u zich ook inzetten om de nieuwe generatie enthousiast te maken voor ons prachtige vak?

Klik hier om naar het Dossier Constructeur voor de Klas te gaan waar u alle eerder verschenen artikelen kunt nalezen, zich kunt aanmelden voor het geven van proeflessen en tevens handig materiaal voor deze lessen kunt downloaden.


Laatste fase Fondation Louis Vuitton van Gehry
Het culturele complex Fondation Louis Vuitton ontworpen door Frank Gehry is in de laatste fase gekomen. Het ontwerp van Gehry bestaat aan de bovenzijde uit 12 uitgestrekte zeilen gemaakt van 3600 glasplaten zodat het geheel een heldere en transparante uitstraling krijgt. Door het toepassen van een recent ontwikkelde innovatieve manier van beglazen kan het glas tot op de millimeter nauwkeurig gebogen worden. Gesitueerd in het Bois de Boulogne aan de rand van het bos is het complex volledig geïntegreerd in haar omgeving. Men verwacht dat ‘de droom’ van Gehry in de herfst van 2014 geopend zal worden voor het publiek.
Fondation Louis VuittonDag van de Bouw
Op zaterdag 24 mei a.s. wordt de landelijke Dag van de Bouw weer georganiseerd door Bouwend Nederland. Vele aannemers stellen hun bouwplaats open voor publiek.
Wij roepen alle constructeurs op, die betrokken zijn bij een aangemeld project, contact op te nemen met de aannemer om te overleggen of er die dag ook uitleg over de constructie gegeven kan worden.
Een mooi moment voor u als constructeur om uw project, uw bureau en uw vak voor het voetlicht te brengen bij een groot publiek.
Klik hier voor een overzicht van alle aangemelde projecten en de locaties.
Maak er een mooie dag van!Links