Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

De nieuwste praktische informatie over duurzaamheid: Constructief over Duurzaamheid 2.0!
Duurzaamheid 2.0 | woensdag 11 november 2015
Op dinsdag 24 november 2015 het onmisbare vervolg op het college gehouden in 2014: Constructief over Duurzaamheid 2.0!Onze invloed op duurzaamheid
Als constructeurs hebben we een zeer grote invloed op het materiaal- en energieverbruik in de bouw. Daarom organiseerden we in april 2014 al het college Constructief over Duurzaamheid waarin we de veelheid aan nationale en internationale informatie over duurzaamheid van materialen overzichtelijk en in samenhang brachten. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan echter heel snel. Nu dus het onmisbare vervolg: Constructief over Duurzaamheid 2.0, waarin we de belangrijke ontwikkelingen laten zien in de afgelopen anderhalf jaar bij zowel staal- als betonconstructies.

Voor alle ontwerpende constructeurs en iedereen die zich bezighoudt met toepassing van materialen (al dan niet in 2014 deelgenomen) een college wat u niet mag missen.
Bespaar uzelf energie en tijd; kom op dinsdag 24 november 2015 naar Constructief over Duurzaamheid 2.0.  Schrijf u hier direct in!Beton met klinkervrije bindmiddelen 'klinkt' goed... maar is het al haalbaar voor constructies?Diverse vooraanstaande vakgenoten laten de nieuwste, praktisch toepasbare duurzame ontwikkelingen zien, van de materialen beton en staal in lezingen en presentaties waarbij volop ruimte voor vragen en discussie. Het college wordt afgesloten met een buffet.   
 
Duurzaam in staal

Ir. Jan Pieter den Hollander – Bouwen met Staal
De verplichte berekening van de milieuprestatie in het Bouwbesluit leidt tot een meer kwantitatieve benadering van duurzaamheid. Dit geeft ontwerpers handvatten om tot meer duurzame ontwerpen te komen. Ir. Jan Pieter den Hollander van Bouwen met Staal vertelt ons alles over de nieuwste tools en ontwerpprincipes voor het duurzaam ontwerpen in staal, de verduurzaming van de staalproductie en staal in relatie tot de circulaire economie.

Ontwerptool Groen Beton
Ing. Màrie van der Poel - VOBN

Bij het begrip 'Duurzaam Beton' spelen veel aspecten een rol. Zo hebben we niet alleen te maken met kwaliteitseisen maar ook met het ‘vergroenen’ van gebouwen en constructies, door in de verschillende fases zoals de ontwerpfase, bouwfase, gebruiksfase en de hergebruikfase, de milieueffecten te beperken. De ontwerptool Groen Beton, waar naast de betonsamenstelling nu ook de toepassingsgerelateerde processen zijn opgenomen, biedt uitkomst. Ing. Màrie van der Poel van VOBN licht de mogelijkheden en het gebruik van deze CUR-tool toe.
     
Secundaire grondstoffen in beton

Ir. Edwin Vermeulen – Van Nieuwpoort Groep
De betonindustrie past steeds meer herbruikbare grondstoffen toe; de zogenaamde secundaire grondstoffen zoals bijvoorbeeld het bekende betongranulaat en bodemassen, de verbrandingsresten van afval. Ir. Edwin Vermeulen van de Van Nieuwpoort Groep gaat uitgebreid in op de mogelijkheden en risico’s van de toepassing van deze materialen en de invloed van deze secundaire grondstoffen en bindmiddelen op de milieuprestaties van beton.
   
Kan cement zonder klinker?
Ing. Peter de Vries – ENCI BV
Opwarming van de aarde, broeikas, vergroenen… termen die vrijwel dagelijks in de media verschijnen. Talloze initiatieven worden genomen om de uitstoot van CO2 te beperken. Ook de cementindustrie wordt uitgedaagd. Kan het duurzamer en zijn er alternatieven voor bijvoorbeeld de ‘klinker’? Ja zeker! Zijn ze morgen toepasbaar? Het antwoord op die vragen en meer over duurzaam cement krijgt u van Ing. Peter de Vries van ENCI BV.
  
Sturen op milieuprofiel beton
Ir. Ronald Wenting – ABT
Afgelopen zomer is de nieuwbouw voor de stadscampus Saxion Enschede geopend. Hogeschool Saxion, zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, wil de studenten een goed voorbeeld geven en had daarom een belangrijke ambitie ten aanzien van duurzaamheid bij dit project. Hoe dit voorbeeld door het bouwteam aan de studenten is gegeven? Door hoge ambities aan de carbon footprint van de toegepaste betonmengsels te stellen en tijdens de uitvoeringsfase op het milieuprofiel van beton te sturen!Het programma:
15.30 uur Ontvangst met koffie en thee
16.00 uur Inleiding
               Ir. Maurice Hermens – VNconstructeurs
16.10 uur Duurzaam in staal, toepassing en ontwikkelingen
               Ir. Jan Pieter den Hollander – Bouwen met Staal
16.40 uur Presentatie ontwerptool Groen Beton
               Ing. Màrie van der Poel – VOBN
17.10 uur Vragen en discussie
17.30 uur Pauze
18.00 uur Toepassing van secundaire grondstoffen in beton
                Ir. Edwin Vermeulen – Van Nieuwpoort Groep
18.30 uur Kan cement zonder klinker?
               Ing. Peter de Vries – ENCI BV
19.00 uur Praktijkvoorbeeld: Nieuwbouw Stadscampus Saxion in
               Enschede: sturen op milieuprofiel van beton
               Ir. Ronald Wenting – ABT
19.20 uur Vragen en discussie
19.30 uur Buffet
20.30 uur EindeConstructief over Duurzaamheid 2.0
Di 24 november '15
Van 15.30 tot 20.30 uur
Locatie RHDHV te A'foort

  • de nieuwste ontwikkelingen
  • praktische tools
  • veranderende milieuprofielen
  • milieubelasting sturen
  • 2 KE/CE punten CR


Wist u dat...
50% van al het balkstaal als bouwdeel wordt hergebruikt?
Unieke reader
Eén digitale reader waarin de veelheid aan nationale en internationale informatie over duurzaamheid van materialen overzichtelijk en in samenhang zijn samengevat.
Zo worden de milieubelastingen van verschillende materialen vergelijkbaar waarmee we een ontwerp zo kunnen sturen dat de milieubelasting vermindert. Een bron van informatie over milieubelastingen van constructies die nog niet eerder voorhanden was!
Bestel hier.Kunnen we de kringloop van beton al sluiten?
Deelnemen
Deelname aan het college Constructief over Duurzaamheid 2.0 kost € 135,- voor leden van VNconstructeurs. Voor niet-leden bedragen de kosten € 210,-. Dit alles is inclusief ontvangst met koffie/thee en een afsluitend buffet.
Inschrijven kan eenvoudig via het inschrijfformulier op onze website. Of schrijf u hier direct in!


Wist u dat...

Het milieuprofiel van beton snel inzichtelijk te maken is met de Ontwerptool Groen Beton?


De gemiddelde emissie van beton bij het Saxion College was 124 kg CO2/m3;

is een emissie < 100 kg CO2/m3 wel haalbaar?