Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

CONTEXT nr 13-2012 | donderdag 11 oktober 2012
Voorwoord
In deze vernieuwde Context (o.a. een bredere opzet) natuurlijk een verslag van het succesvolle congres 1e Dag van de Constructieve Veiligheid. We zijn er nog lang niet, maar eerste, belangrijke stappen zijn gezet! Daarnaast aandacht voor de Avondsessie Duurzaamheid waar duurzaamheid eindelijk praktisch geworden is voor de constructeur, we gaan wat nader in op de parallelsessie Constructieve toetsing en de rol van de overheid tijdens het congres en informeren jullie over het op handen zijnde onderzoeksprotocol voor galerijen en balkons.

Context is vanaf nu iets breder uitgevoerd zodat we wat meer ruimte hebben om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de branche en de constructeurswereld. Voortaan ook in de rechterkolom een overzichtje met rechtstreekse links naar de agenda, belangwekkende artikelen van onze bouwpartners en actualiteiten.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier.
1e Dag van de Constructieve Veiligheid een groot succes!
Een vliegtuig waarin 2 rode lampjes branden zal toch ook nooit opstijgen?!
Op 26 september is in het Media Plaza te Utrecht de 1e Dag van de Constructieve Veiligheid gehouden. De dag is een gezamenlijk initiatief van VNconstructeurs en Bouwend Nederland in samenwerking met de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het Platform Constructieve Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling (NEPROM).

Vanuit alle partijen uit de bouwbranche is er geruime tijd behoefte aan meer veiligheid. Het gaat dan zowel om constructieve veiligheid tijdens de bouw maar ook de constructieve veiligheid tijdens de gebruiksfase. De bouw is de afgelopen jaren helaas regelmatig geconfronteerd met incidenten die hebben geleid tot ongevallen en faalkosten. De bouwsector heeft hierdoor een slecht imago opgelopen als het gaat om veiligheid en het uit de hand lopen van de kosten. Alle partijen uit de bouwketen hebben behoefte aan een cultuuromslag. Een term die vaak werd genoemd tijdens deze 1e Dag van de Constructieve Veiligheid.

De organisatie heeft een breed programma weten samen te stellen waarin spraakmakende sprekers aan het woord waren. Het congres bestond uit een ochtend- en een middagprogramma. Tijdens het ochtendprogramma werd er door diverse sprekers een blik werd geworpen op de veiligheid binnen hun eigen werkveld en hoe dit zich verhoudt tot de bouwsector. Dagvoorzitter Johan Galjaard, voorzitter van VNconstructeurs, opende het congres met een welkomstwoord.
Lees meer>
Duurzaamheid eindelijk praktisch voor de constructeur!
Donderdag 27 september heeft de Technische Commissie Duurzaamheid (TC1) van Bouwen met Staal in Deurne een avondsessie gehouden. De 120 deelnemers waren te gast bij Oskomera in Deurne. Oskomera houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitwerken, fabriceren en monteren van gevels en draagconstructies in aluminium en staal. De aanwezigen kregen een rondleiding door het gloednieuwe bedrijfspand en de productiehallen. Er worden daar complete gevelsystemen geproduceerd maar ook lagen er de enorme vakwerkspanten voor nieuwbouw van de Parkeergarage Kralingse Zoom dat op dit moment langs de A16 bij Rotterdam verrijst. Na de rondleiding was er een minisymposium. Voorzitter van de TC1, Bart van Leeuwen (Movaris) gaf een korte introductie op het avondprogramma en het werk van de TC1. Elise Bilardie (IMd Raadgevende Ingenieurs) gaf duidelijkheid over ‘ Wat is duurzaamheid?’ en ‘ Hoe kan je daar aan rekenen?’. Door meerdere constructieve varianten te maken en daar een schaduwprijsberekening van te maken kan de constructeur ook de factor duurzaamheid meenemen in de overweging en de uiteindelijke keuze voor een type constructie.
Lees meer
Constructieve toets en rol van de overheid.
Tijdens de 1e Dag van de Constructieve Veiligheid werden er naast de gezamenlijke lezingen een aantal parallelsessies gehouden waaronder de sessie “De rol van de overheid”.
Hierin gaf de heer H.C.M. van Egmond van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een presentatie genaamd: Uitvoering adviezen commissie Dekker.
De Commissie Dekker adviseerde om marktpartijen vertrouwen en ruimte te geven om verantwoordelijkheid te nemen voor bouwprojecten, dan kan de overheid een stapje terug doen: privaat wat kan en publiek wat moet. Gemeentes toetsen dan niet meer aan de technische voorschriften. Het ministerie heeft hier een informatieblad over uitgebracht en vraagt daarin om reactie.
• informatieblad private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht.

Ing. J.G. van Leeuwen, voorzitter van het COBc, gaf daarna een presentatie over de rol van de overheid met daarin de vraag: “Zijn wij nog wel uw toekomstige partner voor de constructieve veiligheid?”. Daarna belichtte hij het project "toekomst constructieve toets" en liet een aantal eerste uitslagen van de enquête zien die in het kader van dit project is gedaan binnen het COBc en grote belanghebbende partijen binnen de bouw in Nederland.
Er ontstond vervolgens een levendige discussie over de voor- en nadelen van deze op stapel staande nieuwe ontwikkelingen.
Lees meer
Onderzoeksprotocol galerijen en balkons.
Naar aanleiding van het afbreken van een deel van de galerijvloer in mei 2011 van de Antillenflat in Leeuwarden, gaat het Platform Constructieve Veiligheid een onderzoeksprotocol opstellen voor eigenaren en beheerders van gebouwen met uitkragende balkons uit de jaren 1955-1970. Er wordt nu, in overleg met een groot aantal partijen, waaronder het ministerie van BZK en Aedes, een richtlijn opgesteld die aangeeft hoe de constructieve veiligheid beoordeeld kan worden en welke maatregelen nodig zijn. Namens VNconstructeurs zit Johan Galjaard in de werkgroep die zich met deze richtlijnen bezig houdt.

Ook heeft het ministerie BZK onlangs een brochure uitgegeven over dit onderwerp. Klik hier voor de brochure. Het onderzoeksprotocol wordt einde van dit jaar nog verwacht, we houden u natuurlijk op de hoogte.
  • congres groot succes!
  • praktische duurzaamheid
  • constructieve toets
  • onderzoeksprotocol galerijen en balkons

Haagse Skywalk.
Voor een hedendaags zicht op de stad Den Haag hebben Fons en Arjan Heijnsbroek een ontwerp voor een Haagse Skywalk bedacht in het kader van de kandidatuur van de stad om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Het is een 800 meter lang, door glas overdekt, wandelpad bestaande uit elegante lussen op 50 à 60 meter van de grond. Het pad hangt met 3 grote lussen aan stalen kabels die vervolgens door 3 schuinstaande pylonen gedragen worden. Zou er al een constructeur gevonden zijn voor dit uitdagende stuk constructie?
• architectuur

Evaluatie Congres.
Na het Congres 1e Dag van de Constructieve Veiligheid zijn evaluatiekaarten uitgedeeld aan alle deelnemers om te peilen waar de deelnemers nieuwe inzichten en/of inspiratie van kregen tijdens deze dag en wat zij zelf gaan doen om constructieve veiligheid te verbeteren. Maar liefst 70% van de deelnemers gaven hun reactie middels de evaluatiekaarten. In de volgende Context komen we hier uitgebreid op terug.

Ondertussen zijn ook de briefkaarten aan alle deelnemende leden van het congres verstuurd. Ook zo’n kaart ontvangen? Stuur ‘m op aan iemand die nog geen lid is van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de constructieve veiligheid in Nederland te verbeteren!

IJsselbrug winnaar Nationale Staalprijs 2012.
Op 4 oktober tijdens de Nationale Staalbouwdag zijn de 6 winnaars van de Nationale Staalprijs 2012 bekend gemaakt. In de categorie Infrastructuur heeft de IJsselbrug bij Zwolle de prijs in de wacht gesleept. De grote overspanning en het geringe aantal pijlers zorgen voor een minimale aantasting van het stroomgebied en maximaal zicht op het landschap. Volgens de jury “een landmark in optima forma”. Klik hier voor alle info nationale Staalprijs 2012.
Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.


LinksVNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl