Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

CONTEXT nr 3-2013 | donderdag 21 februari 2013
Voorwoord
In deze Context weer aandacht voor de discussie rondom de privatisering van de constructieve toets waar we samen met jullie aan willen bouwen. We gaan in op constructief toezicht op de bouw door de hoofdconstructeur en de nieuwste column van Johan Galjaard, onze voorzitter, welke met regelmaat ook in Cobouw gepubliceerd wordt.
Daarnaast willen we jullie nogmaals attenderen op het onderzoek naar de factoren die constructieve veiligheid beïnvloeden, tot 28 februari kunt u nog meedoen!

Wij wensen jullie weer veel leesplezier!
Privatisering ‘opbouwen’
De op stapel staande privatisering van het bouwtoezicht (áls het allemaal doorgaat zoals het huidige kabinet wil, vanaf januari 2015) heeft veel gevolgen voor de borging van constructieve veiligheid en dat is dan ook wat VNconstructeurs betreft, hét onderwerp wat centraal moet staan in de discussies en gesprekken over de invulling van deze privatisering.
Privatisering is geen slecht idee en biedt wellicht ook mooie kansen, maar moet minimaal meer leveren op het gebied van constructieve veiligheid dan het huidige systeem. Om dat goed op te bouwen moeten we samen de discussies voeren over de gevolgen die zo’n verandering met zich meebrengt en hoe negatieve effecten te ondervangen.

VNconstructeurs wil dan ook de komende maanden met jullie en vertegenwoordigers van Bouw- en Woningtoezichten in gesprek gaan om juist jullie mening over dit thema te horen. Daarvoor zullen wij in diverse regio’s rondetafelgesprekken gaan organiseren met o.a. vertegenwoordigers van Bouw- en Woningtoezichten en de constructeurs uit de markt.

We hopen jullie daar allen te ontmoeten.
Lees meer
Constructief toezicht op de bouw door de hoofdconstructeur is een must!
Het toezicht op de bouw is al langer punt van discussie. Als er al een opzichter op een bouwplaats rondloopt dan is dat vaak maar voor een paar uur per week. Alle goede bedoelingen ten spijt blijkt vaak ook nog eens dat deze opzichter geen constructief inzicht heeft.
In het kader van de constructieve veiligheid is het dan ook een must dat de hoofdconstructeur toezicht kan uitvoeren op de bouwplaats. In de huidige versoberde opdrachten is hier geen ruimte voor, echter de huidige manier van werken schreeuwt hier eigenlijk wel om.
De kostenbesparing die gerealiseerd wordt door geen opdracht aan de hoofdconstructeur te verstrekken voor toezicht staat niet in verhouding tot de waarde van het toezicht door de hoofdconstructeur.
De hoofdconstructeur kan als enige de constructie in het werk toetsen aan het door hem gemaakte ontwerp en de berekeningen. De controles door de hoofdconstructeur zijn dan ook niet te vergelijken met de controle door bouw- en woningtoezicht.
Vooral bij complexe projecten of projecten met een afwijkende constructie is het toezicht door de hoofdconstructeur van belang. Maar ook in andere gevallen, bijvoorbeeld complexe wapening of bijzondere hulpconstructies, zou dit toezicht een must moeten zijn.

Gelukkig zijn er opdrachtgevers die de waarde van het toezicht door de hoofdconstructeur wel inzien. Echter het merendeel vindt dit nog steeds niet van belang.
Column/Galjaard: Als de aarde trilt
Tot dit jaar werd er in Noord-Nederland van uitgegaan dat de sterkte van een aardbeving ten gevolge van gaswinning in het Groninger veld maximaal 3,9 op de Schaal van Richter zou zijn. De mededeling dat dit maximum niet langer zeker is, én de vier relatief sterke bevingen die er op volgden, hebben voor veel opschudding gezorgd. Dat is goed te begrijpen. Niet alleen de huizen, maar ook het veiligheidsgevoel van de Groningers staat op het spel. Hoewel niet expliciet benoemd, staat vooral de draagstructuur in de belangstelling. Want ook al is schade buitengewoon vervelend, dé grote angst is dat gebouwen zullen instorten. En hoewel de toekomst niet te voorspellen is, biedt het verleden op dat vlak enige geruststelling. Zelfs bij de zwaarste aardbeving in ons land – 5,8 op de Schaal van Richter in 1992 in Roermond – zijn er geen gebouwen ingestort. Ook waren er geen slachtoffers. Wel was er voor tientallen miljoenen euro’s schade.
Lees verder
Herinnering: Doe mee met onderzoek!
Tot 28 februari kunt u nog meedoen met het onderzoek naar factoren die constructieve veiligheid beïnvloeden.
Het onderzoek kost slechts 15 minuten tijd en geeft inzicht in de factoren die van belang zijn voor de constructieve veiligheid van uw eigen projecten. Ruim 140 bedrijven hebben de enquête al ingevuld. Doe ook mee en help constructieve veiligheid in de bouw vergroten!

Let op! De enquête is alleen goed in te vullen door personen die direct en actief bij bouwprojecten zijn betrokken via het projectmanagement, constructief ontwerp en engineering, of via de productie en uitvoering.
direct naar het onderzoek
• Privatisering 'opbouwen'
• Toezicht een must
• Column/Galjaard

Winnaars Nederlandse Bouwprijzen bekend
Tijdens de Bouwbeurs te Utrecht zijn de Nederlandse Bouwprijzen 2013 met als thema Bewust Bouwen bekendgemaakt. De publieksprijs ging naar het appartementenblok Karel Doorman, waar het bestaande Ter Meulen pand in Rotterdam innovatief werd verbouwd en uitgebreid.
In de categorie Gebouwen won het duurzaam vernieuwende gebouw van NIOO-KNAW. De Loopgraafbrug in Halsteren won in de categorie Civiele Kunstwerken waarbij ‘gebruik werd gemaakt van verrassend duurzaam materiaal in combinatie met puur Hollandse houttechnologie’. De Rentovloer won de prijs voor Bouwmaterialen & - Systemen en architect Daan Bruggink sleepte de Bouwprijs voor talent in de wacht als ‘bedrijver van moderne ecologische architectuur’.
architectenweb

20 maart: Dag van de Ingenieur
Op woensdag 20 maart vindt weer De Dag van de Ingenieur plaats waar ook de Ingenieur van het Jaar bekendgemaakt wordt. Daarnaast zal de meest ingenieuze en vindingrijke ingenieursoplossing De Vernufteling ontvangen. De dag, georganiseerd door KIVI NIRIA en NLingenieurs zal dit jaar plaatsvinden bij Tata Steel in het Dudok Huis te Velsen.
Dag van de Ingenieur

Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.

Links


VNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl