Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

CONTEXT nr 4-2013 | woensdag 20 maart 2013
Voorwoord
Een positieve ontwikkeling op de woningmarkt, de tijdelijke verlaging van de BTW bij renovatie en herstel van woningen. Daar natuurlijk aandacht voor in deze Context. Verder een artikel over duurdere technieklagen, een (ongewenst) effect van de Eurocodes waar we nu bijna een jaar mee werken en een 2e interview uit onze serie “Constructeur door de ogen van…”, waar we spraken met Gerard Comello, een projectontwikkelaar. Weer een kijk op ons vak vanuit een andere invalshoek. Tot slot is de Commissie Vakmanschap een dossier Duurzaamheid gestart met als doel kennis over duurzaamheid in het constructeursvak met jullie te delen.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier!
BTW verlaging
Per 1 maart 2013 is het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Het tarief is van toepassing op het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook het ‘ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers’ vallen onder dit verlaagde tarief, mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden. Het tijdelijke tarief geldt tot 1 maart 2014.
De maatregel is onderdeel van een pakket maatregelen voor de woningmarkt en beslist positief nieuws voor onze branche. Uit onderzoek van Woonkennis  is al gebleken dat circa 300.000 huishoudens nu alsnog duurzaam gaan renoveren. Bovendien zullen er meer professionals worden ingeschakeld dan in eerste instantie het plan was.
VNconstructeurs heeft bij de Belastingdienst nagevraagd wat “het begeleiden van de renovatie” als eis betekent om daarmee vast te stellen wanneer wel en wanneer niet dit voor constructeurs van toepassing is. Wij zijn in afwachting van het antwoord en zullen jullie natuurlijk hierover op de website (en in de volgende Context) informeren.
Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.
Duurdere technieklagen
Tijdens de overgang van de NEN naar de Eurocodes is het doel geweest om zoveel mogelijk hetzelfde veiligheidsniveau te handhaven. Het veiligheidsniveau is verankerd in een betrouwbaarheidsindex β, welke bij een klokvormige kansverdeling (normaalverdeling) direct leidt naar een maximaal aanvaardbaar risico op falen. Ter illustratie: de veelgebruikte 5% ondergrens (faalkans 1:20) die wordt gehanteerd voor bijvoorbeeld materiaaleigenschappen hoort bij β = 1.64.
De β-factoren voor de verschillende Consequence Classes zijn voor CC1, 2 en 3 respectievelijk 3.3, 3.8 en 4.3. De oude veiligheidsklasses 1, 2 en 3 kenden een β-factor van 3.2, 3.4 en 3.6. Gebouwen die vroeger onder veiligheidsklasse 3 vielen, vallen nu meestal onder Consequence Class 2. Dit met uitzondering van hoogbouw en stadions e.d. Dit is opvallend; een β-factor van 3.6 voor CC2 was vanuit Nederlands perspectief gezien wellicht logischer geweest.
Lees meer
Constructeur, door de ogen van… een projectontwikkelaar.
In het complete bouwproces is de constructeur een belangrijke schakel, maar hoe bezien de andere partijen in de bouw de constructeur? In het tweede interview uit deze serie “Constructeur door de ogen van…” spraken we met Gerard Comello, projectontwikkelaar. “Een constructeur kan op slimme wijze met praktische ingrepen toch een transformatie mogelijk maken.” Een kijkje op ons vak vanuit een andere invalshoek.
Gerard Comello is afgestudeerd op de faculteit Bouwkunde te Delft in 1988 en heeft daarna 8 jaar ervaring op gedaan als architect in de bouwwereld. In 1996 heeft Gerard een switch gemaakt naar de kant van opdrachtgeverschap omdat vooral de breedte van het bouw- c.q. ontwikkelingsproces hem erg aansprak. Sinds enige tijd is hij partner bij Lingotto in Amsterdam. Zij richten zich vooral op transformaties en herontwikkelingen van bestaande gebouwen en locaties in de stedelijke context. Toepasselijk detail: het kantoor is gehuisvest in De Kauwgomballenfabriek in Amsterdam.

Als ontwikkelaar heeft hij uiteraard meerdere keren een constructeur geselecteerd. Daarbij wordt vaak een voorselectie gemaakt afhankelijk van de projectgebonden vraagstelling op dat moment.
Lees meer
Duurzaamheid in het constructeursvak
Duurzaamheid gaat over hoe om te gaan met schaarse bronnen energie, water, materialen en omgeving. In de bouw is er de laatste jaren veel aandacht uitgegaan naar het aspect energie. Je kunt wel stellen dat de mogelijkheden voor besparing en het inzetten van hernieuwbare bronnen daar al heel ver ontwikkeld zijn.
Voor materialen zijn we in de bouw nog lang niet zo ver. Daar is nog veel ontwikkeling nodig. Bovendien wordt sinds 1 januari 2013 een berekening van de milieubelasting van de toegepaste materialen geëist vanuit het Bouwbesluit.

De commissie vakmanschap van VNconstructeurs heeft dit actuele onderwerp opgepakt en is een Dossier gestart om specifieke kennis over duurzaamheid in het constructeursvak en de toepassing daarvan met jullie te delen.
Als start een artikel over de milieuprestatieberekeningen (constructie)materialen door Frans van Herwijnen.
DOSSIER duurzaamheid in het constructeursvak

Ook jullie input is zeer welkom voor dit dossier. Heb je een idee, onderwerp of eigen artikel over duurzaamheid in het constructeursvak?
Laat het ons weten en mail naar redactie@vnconstructeurs.nl.
• BTW verlaging renovatie
• Duurdere technieklagen
• Constructeur door de ogen van...
• Duurzaamheid in het constructeursvak

Duurzaam gevelontwerp
Woensdag 20 maart wordt weer de jaarlijkse Vernufteling uitgereikt aan het advies- of ingenieursbureau met het meest vindingrijke project. De door DGMR in samenwerking met architectenbureau VPR ontwikkelde gevel van het nieuwe kantoor van de Rabobank is een van de genomineerden.
De gevel bestaat uit drie onderdelen die samen een unieke combinatie vormen; de binnenschil, de balkons (een voorziening voor onderhoud en schoonmaak), en de opvallende aluminium buitenschil. Het grote aantal functionaliteiten dat samenkomt in één integraal gevelconcept maakt deze gevel heel bijzonder. Esthetiek, lichtinval en isolatie in een gevelontwerp.
• De vernufteling

13 juni ALV
De Algemene ledenvergadering van VNconstructeurs zal dit jaar gehouden worden tijdens de jaarlijkse Constructeursdag op donderdag 13 juni in de Kuip te Rotterdam.
Het thema van de constructeursdag zelf is “binden en verbinden”. Nadere informatie volgt maar zet de datum alvast in je agenda!

Vol programma IABSE-congres
De aanmeldingen voor het internationaal IABSE-congres van 6 tot en met 8 mei in de Doelen te Rotterdam stromen binnen. Er zijn maar liefst 265 papers geselecteerd die gedurende 4 parallelsessies verspreid over de 3 dagen aan bod zullen komen. Dat belooft een breed en vol programma voor die dagen.
IABSE stimuleert de constructieve wereld om interdisciplinair en internationaal samen te werken. Ze bestaat uit ongeveer 4000 leden verspreid over 100 landen. Het congres heeft als doel onze infrastructuur in goede conditie te houden.
Voor informatie en aanmelding klik hier.

Links


VNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl