Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

CONTEXT nr 5-2013 | dinsdag 23 april 2013
Voorwoord
Met de IABSE Spring Conference voor de deur, in deze Context aandacht voor een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse infrastructuur; de opknapbeurt van de Afsluitdijk. Daarnaast belichten we het bouwtoezicht in het buitenland wat wellicht een nuttig perspectief geeft aan de discussies in Nederland. En tot slot een artikel over werken in the Cloud waar alle apparaten overal en altijd kunnen communiceren. Zijn we hiermee in de wolken?

Wij wensen jullie weer veel leesplezier!
Opknapbeurt Afsluitdijk
Om Nederland tegen het water te beschermen is in 1932, als onderdeel van de Zuiderzeewerken, de Afsluitdijk gerealiseerd. Deze 32 kilometer lange dijk sluit het IJsselmeer af van de Waddenzee en is de verbinding tussen Noord-Holland en Friesland. Door o.a. het stijgen van de zeespiegel wordt er vanaf dit jaar gewerkt aan planvorming voor het aanpassen en onderhoud van deze voor Nederland belangrijke waterkering.
De werkzaamheden aan de dijk staan gepland voor 2016 tot en met 2020 en de planuitwerkingen, door Rijkswaterstaat in opdracht gegeven aan Ingenieursbureau Witteveen + Bos, dienen in 2016 gereed te zijn.

Het ontwerp van de dijk en de kunstwerken dient zodanig uitgewerkt te worden dat de Afsluitdijk Nederland tot 2050 kan beschermen tegen het water waarbij ook al gekeken wordt naar de periode tot 2100.
Uitgangspunt daarbij is dat de dijk zelf verstevigd wordt, de afvoercapaciteit vergroot en de spui- en schutsluizen versterkt. Daarnaast dient de A7 op de huidige plaats gehandhaafd te worden en moet toepasbaar blijven als rijksweg. Tevens dient de dijk geschikt te blijven voor recreatie, waarbij o.a. onderzocht wordt of fietsers in de toekomst kunnen uitkijken over de Waddenzee èn over het IJsselmeer.

De Afsluitdijk beoogt een toeristische topattractie, een waterbouwkundig visitekaartje en een icoon van duurzaamheid te worden waar Nederlandse ingenieurs met hun internationaal befaamde ervaring in de strijd tegen het water, hun expertise bij kunnen inzetten.

Van 6 tot en met 8 mei wordt in Rotterdam ook de IABSE Spring Conference 2013 gehouden waar internationaal ervaringen gedeeld worden met als doel de wereldwijde infrastructuur in goede conditie te houden.
Lees meer
Bouwtoezicht in het buitenland
Met het oog op de discussie in Nederland over de mogelijke privatisering van het bouwtoezicht is het zeker interessant eens te bekijken hoe dat in de ons omringende landen is geregeld.
In alle vergeleken landen zijn minder belangrijke bouwwerken vergunningsvrij. Daarbij is nauwelijks controle op naleving van bouwvoorschriften.
In België staat de architect garant voor de constructieve veiligheid en moet verplicht verzekerd zijn gedurende 10 jaar na oplevering. In Frankrijk kan men naast de architect ook een gecertificeerde private partij inschakelen en de bouwbedrijven zijn verplicht garanties af te geven gedurende 1 tot 10 jaar na oplevering, wat de naleving van de regels bevorderd. In Noorwegen en Zweden is het bouwtoezicht geprivatiseerd en het toezicht wordt door een controleplan, wat door een bevoegd gezag is goedgekeurd, uitgevoerd. In Engeland kan men kiezen voor publiek, privaat of eigen verantwoordelijkheid en in Duitsland wordt de constructieve veiligheid bewaakt door de Prüfingenieur die de rol vervult van coördinerend hoofdconstructeur. In Denemarken hanteren ze een systeem vergelijkbaar aan dat van Nederland waarbij alleen wel met een voltooiingcertificaat gewerkt wordt.

In de meeste omringende landen is zo’n soort ’ingebruikname certificaat’ van toepassing wat in Nederland in het kader van deregulering is afgeschaft.
Deze finale toets lijkt juist veel voordelen met zich mee te brengen; de gebouweigenaar heeft een document waarin is vastgelegd dat het bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving. Daarnaast is in de meeste andere landen de verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid expliciet neergelegt bij professionele private partijen en de bouwers kunnen, ook geruime tijd na voltooiing, nog worden aangesproken en aansprakelijk gesteld worden indien de constructie niet voldoet aan de voorschriften.

Wellicht geeft dit een nuttig perspectief bij het ‘bouwen’ aan een vernieuwd bouwtoezicht in Nederland.
Lees meer
In de wolken met de hemelse Cloud
Nadat ik gisteren mijn MediaCenterApp op mijn Android telefoon had geïnstalleerd en daarmee voortaan mijn op Youtube aangeboden muzieklessen direct op mijn televisie kon bekijken, en mijn vakantiefoto’s op hetzelfde scherm kon bekijken zonder bestanden eindeloos over te moeten zetten, was ik om: de Cloud is de hemel, geweldig! Alle apparaten moeten met elkaar kunnen communiceren. Overal. En altijd. Zonder grenzen.
De tijd van strikt van de buitenwereld afgesloten bedrijfsnetwerken is voorbij. Niet eerst een half uur op audiëntie bij de ICT jongens iedere keer dat je besluit de dag eens op een ander kantoor door te brengen. Geen eindeloze emails met zware bestanden die je mailbox vol laten lopen, maar een simpel linkje naar het bestand, wat dan ook nog eens per definitie de meest up-to-date versie is.

Hosanna! In den hoge, wel te verstaan. Behalve dan voor mijn databestanden met emails, want die zijn wat te groot voor de Cloud. Dat is wel jammer. Dat geldt overigens ook voor die ingewikkelde 3D EEM som die je gisteren nog door een collega hebt laten maken. En oh ja, die zware tekening die je net in dat 3D programma hebt gemaakt moet je eigenlijk ook lokaal houden. Als je collega’s de nieuwste versie nodig hebben hoeven ze alleen maar even te bellen, dat is toch geen moeite? Geen idee hoe vaak mensen nu met een oude versie werken, ik kan het ook niet helpen als ze het niet vragen. Als je me nu wilt excuseren, over een uur moet ik naar huis en mijn computer moet nú gaan synchroniseren. Koffie?

Ik hou het voorlopig nog bij vakantiefoto’s en Youtube filmpjes. Belt u mij even wanneer de nieuwe hemel er is? Zo rond de 7e versie graag.

Ir. Dennis Snijders
Redactie Context
Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.
• opknapbeurt Afsluitdijk
• bouwtoezicht buitenland
• werken in the Cloud

Nieuw Rijksmuseum
Het Rijksmuseum Amsterdam onderging de afgelopen 10 jaar de grootste renovatie en restauratie in haar geschiedenis en werd op 13 april heropend. Het uit 1885 daterende gebouw naar een ontwerp van architect Pierre Cuypers is ontdaan van alle latere toevoegingen en weer tot een geheel gemaakt waarbij ‘enorme techniek nodig was’, aldus minister Blok tijdens de persbijeenkomst. De lastige plek van verbouwen, de LED-verlichting, de hypermoderne klimaatinstallatie en de ‘ring van energie’ om het gebouw heen waren grote uitdagingen. Een spectaculaire project waarbij een 18e eeuws gebouw verbouwd is tot een museum van de 21ste eeuw.
RGD

Pieter Kool ingenieur van het jaar 2013.
Tijdens de Dag van de Ingenieur is ontwerper Pieter Kool, head 3D design bij G-Star Raw verrassend uitgeroepen tot Ingenieur van het jaar 2013.
De atypische ingenieur ‘past kennis en kunde uit de ingenieurswereld toe in die van de mode en laat in zijn werk door technische oplossingen de kracht van het ingenieurswerk zien’, aldus de jury. Hij is tevens benoemd tot ambassadeur voor het Techniekpact wat tot doel heeft om jongeren te laten zien welke mooie carrières een technische studie biedt.
Ingenieur van het Jaar

De Vernufteling 2013
Ingenieursbureau Arcadis heeft met de winterharde wissel De Vernufteling 2013 gewonnen. Movaris kreeg de publieksprijs voor de glazen overkapping van het busstation te Amsterdam.
De charme van de eenvoud van de oplossing van Arcadis voor wisseluitval bij sneeuw en ijs is een afdekplaatje. Goedkoop, overal toepasbaar en het kan mogelijk het onderhoudsgevoelige systeem van wisselverwarming overbodig maken. Het idee moet zich echter nog in de praktijk bewijzen.
De Vernufteling

BTW verlaging niet voor constructeurs
De tijdelijke verlaging van het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen van 21% naar 6% geldt vooralsnog niet voor de werkzaamheden van een constructeur.
Volgens de Belastingdienst zijn de werkzaamheden van een constructeur niet te kwalificeren als een renovatiedienst en vallen daarom niet onder het verlaagde tarief.
Het is wel mogelijk om via een kleine omweg de btw verlaging voor constructeurs voor elkaar te krijgen. Daarvoor moet je een schriftelijk verzoek bij de inspecteur indienen, waarbij omschreven wordt wat de begeleiding op de bouw inhoudt. Denk aan controle van wapening, opnames in het werk etc. Na goedkeuring kunnen alle werkzaamheden van projecten voor particulieren waarbij ook begeleiding op de bouw plaatsvindt, tegen het 6% tarief worden verrekend.Lees meer
BTW6.pdf en BTW6VA.pdf

Links
  • Cobouw: Bouwtechniek TU/e moet blijven
  • VBWT: toezicht bouwconstructies
  • Neprom: Dag van de projectontwikkeling
  • BNA: gebouw van het jaar


VNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl