Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

CONTEXT nr 7-2013 | woensdag 12 juni 2013
Voorwoord
In deze 7e Context van 2013 een uitgebreid artikel over praktisch omgaan met de Eurocodes en weer een interview uit de serie Constructeur door de ogen van… waar we spraken met Fransje Sprunken, een aannemer – ontwikkelaar. Verder aandacht voor de bijeenkomst van IBR waar gepeild werd of er draagvlak is voor nieuwe paritaire voorwaarden en een verslag van de workshop Eurocode NEN waar VNconstructeurs haar stem liet horen over de nieuwe generatie Eurocodes.
Morgen is onze Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan de Constructeursdag. We hopen jullie daar natuurlijk te ontmoeten.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier!
Praktisch omgaan met de Eurocodes
Inmiddels zijn we allemaal al een tijdje aan het werk met de Eurocodes. Wellicht zijn we er inmiddels zelfs al aan gewend. Toch lopen we waarschijnlijk allemaal ook tegen zaken aan waarvan we niet weten wat we er mee aan moeten. Hoe gaan we praktisch om met dat wat wel en dat wat juist niet in de Eurocodes staat?
Met betrekking tot de beton Eurocode Norm (NEN-EN-1992) en voor de Staal Norm (NEN-EN-1993) zijn er al mogelijkheden om via het vakblad Cement en Bouwen met Staal vragen te stellen en te discussiëren over de Eurocodes. Voor de algemene Grondslagen Norm (NEN-EN-1990) en de Belastingen Norm zijn er helaas geen vraagbaken op internet te vinden die meer duidelijkheid geven, terwijl iedere berekening toch met deze normen moeten beginnen.
Het uitgangspunt bij onduidelijkheden en discussies zou moeten zijn: het handelen in de geest van de norm, wat was het beoogde veiligheidsniveau van de norm en hoe kan hier aan voldaan worden? Maar het is beslist aan te raden bij onduidelijkheid in de Eurocodes in overleg te gaan met de controlerende instanties.

De in het COBc verenigde gemeentelijke toetsende constructeurs hebben vaak te maken met vragen en discussies over onduidelijkheden over de Eurocodes. Er wordt dan een onderbouwd antwoord verwacht wat bij voorkeur bij iedere gemeente hetzelfde is.
Vandaar dat onduidelijkheden in de Eurocodes een vast agendapunt zijn geworden in de regionale en bestuursvergaderingen van het COBc met als doel eenduidige standpunten uit te dragen.

Om discussie te verminderen lijkt het ons een goed idee dat iedereen die onduidelijkheden tegenkomt of een discussie heeft met een controlerende instantie dit meldt via de nieuwe VNconstructeurs Linkedin stelling: Eurocodes laten teveel ruimte voor discussie.
We zijn benieuwd naar jullie mening en ervaringen, die we via het COBc kunnen aankaarten.
Lees meer
Constructeur door de ogen van….een aannemer - ontwikkelaar
In het complete bouwproces is de constructeur een belangrijke schakel, maar hoe bezien de andere partijen in de bouw de constructeur? In het derde interview uit deze serie “Constructeur door de ogen van…” spraken we met Fransje Sprunken, aannemer - ontwikkelaar. “Het is heerlijk om met een constructeur te sparren, zeker als ze goed mee kunnen denken en flexibel zijn .” Een kijkje op ons vak vanuit een andere invalshoek.
Na haar afstuderen in 1994 op de faculteit Bouwkunde in Delft is Fransje Sprunken eerst voor zich zelf begonnen als architect. Vervolgens is zij werkzaam geweest bij onder andere HBG Vastgoed (Rijswijk) en LSI project investment NV (Rotterdam), waarna Sprunken sinds 2010 hoofd Concepten bij VORM (Papendrecht) is geworden. Sprunken is vooral in het prille begin van projecten betrokken om het concept neer te zetten. Haar functie is om binnen het vastgoed- en ontwikkelbedrijf het gehele proces van initiatief tot en met het beleggen te organiseren.
VORM heeft een aantal ervaren constructeurs in huis. Omdat Sprunken een grote diversiteit aan projecten onder haar hoede heeft, selecteert zij per project welke constructeur het beste aansluit. Wanneer een bepaalde expertise niet in huis is, wordt een externe constructeur ingeschakeld. Behalve expertise speelt teamspirit een belangrijke rol. Juist omdat er conceptueel in goed overleg veel keuzes moeten worden gemaakt en het resultaat binnen korte tijd optimaal moet zijn om een project van de grond te krijgen.
Lees meer
Draagvlak nieuwe paritaire voorwaarden?
Eind april werd de advieswereld onaangenaam verrast door de publicatie van nieuwe inkoopvoorwaarden van de grote opdrachtgeversorganisaties Neprom en Aedes. “Verbijstering over nieuwe inkoopvoorwaarden” kopte Cobouw. De bewuste voorwaarden wijken op 52 punten af van de in het algemeen gehanteerde De Nieuwe Regeling (DNR) 2011. Naar de mening van opdrachtgevers houdt de DNR te weinig rekening met de belangen en de risico’s van de opdrachtgevers. Omgekeerd menen architecten en adviseurs dat de opdrachtgevers onvoldoende naar hun belangen kijken. Bovendien is het uitermate vervelend dat bij iedere nieuwe uitvraag of opdracht er steeds weer naar hele series uitzonderingen op de standaard regeling gekeken moet worden. Dit alles was voldoende reden om een gesprek tussen opdrachtgevers en adviseurs te organiseren. Op 24 mei organiseerde het Instituut voor Bouwrecht (IBR), op initiatief van BNA en NLingenieurs, een bijeenkomst om te peilen of er bij beide partijen draagvlak zou zijn voor het opstellen van nieuwe paritaire voorwaarden. Namens de opdrachtgevers waren onder andere enkele grote gemeenten, Aedes en Neprom aanwezig, en de adviseurs werden vertegenwoordigd door BNA, NLingenieurs en VNconstructeurs. De Rijksoverheid was helaas niet vertegenwoordigd.
Lees meer
VNconstructeurs en Normcommissies
Verslag workshop Eurocode NEN 28 mei 2013
Op 28 mei organiseerde NEN een workshop met een aantal prominenten in ons vakgebied om te discussiëren over de toekomstige ontwikkelingen van de normen. De huidige Eurocodes zijn inmiddels zo’n 10 jaar oud, en er wordt in Europees verband al nagedacht over een nieuwe generatie. Het doel van deze workshop was om met elkaar na te denken over de rol die Nederland bij de ontwikkeling van nieuwe normen in Europees verband zou willen spelen, en welke aspecten wij op nationaal niveau zouden willen aanpassen of toevoegen.
De afgelopen jaren is de beroepsgroep van de constructeurs door gebrek aan tijd, belangstelling of geld te weinig betrokken geweest bij de totstandkoming van nieuwe normen. En dat, terwijl wij de belangrijkste gebruiker van deze normen zijn. Waar in het verleden nieuwe (groene en witte) versies van normen uitgebreid op een ingenieursbureau werden bediscussieerd en van commentaar voorzien, heeft de totstandkoming van de huidige serie Eurocodes vooral binnen wetenschappelijke instituten plaats gevonden.

VNconstructeurs vindt dit een slechte zaak, en dat is aanleiding geweest om namens de vereniging een aantal vertegenwoordigers van onze beroepsgroep voor de verschillende Normcommissies aan te melden. Met als doel om de stem van de constructeurs weer te laten horen bij de totstandkoming van de norm- en regelgeving, en omgekeerd de constructeurs te informeren over de ontwikkeling van de normen. Ik zal hier in een volgende nieuwsbrief uitgebreider op ingaan.
Lees meer
• Praktisch met Eurocodes
• Constructeur door de ogen van...
• Nieuwe paritaire voorwaarden?
• VNconstructeurs en Normcommissies

The Bow officieel geopend
Een 237 hoge toren die zo ontworpen is dat zoveel mogelijk zonlicht ontvangen wordt en zoveel mogelijk winddruk gereduceerd. Afgelopen week is de halfronde tower The Bow in Calgary officieel geopend.
Doordat de wind langs de noordgevel van het gebouw ‘wegglijdt’is minder staal gebruikt voor de constructie. Deze is opgebouwd uit slanke driehoeken met ribben die elk zes verdiepingen beslaan. Aan de zonzijde is een groot atrium wat dient als klimaatbuffer zodat energieverbruik verminderd wordt.
Architectenweb

Kom allen: 13 juni ALV VNconstructeurs
Morgenochtend is de Algemene Ledenvergadering van VNconstructeurs voorafgaand aan de Constructeursdag 2013. Je kunt je nog aanmelden voor de gratis ledenvergadering tot en met vandaag woensdag 12 juni. Jij komt toch ook?
De ledenvergadering start om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur zodat iedereen in de gelegenheid gesteld wordt ook de Constructeursdag 2013 bij te wonen welke vanaf 12.00 uur plaatsvindt in de Kuip te Rotterdam.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

BNA gebouw van het jaar 2013
Het Ketelhuis Ceres op de campus van de TU/e van diederendirrix architecten is het Gebouw van het Jaar 2013 geworden. De Karel Doorman in Rotterdam werd de winnaar van de Publieksprijs.
Het afgedankte ketelhuis is volgens de jury ‘op razendknappe, ingetogen, intelligente en uiterst effectieve wijze opnieuw tot leven gewekt’ en getransformeerd tot kantoor voor onderzoeksinstituut ICMS. Het oorspronkelijk karakter van het machinegebouw is gehandhaafd terwijl tegelijk een innovatieve uitstraling is ontstaan.
BNA
BetonKanoRace 2013

Studenten Bouwkunde en Civiele Techniek kwamen tijdens de BetonKanoRace 2013 weer bij elkaar met zelf ontworpen en gebouwde betonnen kano’s om te strijden om de fel begeerde titel: Kampioen BetonKanoRace 2013. Dit jaar werd deze gehouden in de grachten van Utrecht. De betonkanoërs van ConcepT van de TU Twente bewezen opnieuw hun kwaliteiten en waren het snelst in hun kano van ‘gekleid’ beton. Ook ontvingen de BetonBrouwers zoals ze zichzelf noemen de duurzaamheidsprijs.
Lees meer

Links


VNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl