Organisatie


Vanuit de missie van de VNconstructeurs zijn 4 belangrijke thema's met bijbehorende doelstellingen geformuleerd.
Voor elk van deze doelstellingen is een aparte commissie in het leven geroepen, bestaande uit experts uit de branche met een extra affiniteit op het gebied van de betreffende doelstelling. Zij zullen zorg dragen voor de realisatie van deze doelstellingen.

De 4 doelstellingen zijn:
1.Maatschappelijke profilering van het vak:
Het verbeteren van het imago en de maatschappelijke positie van de constructeur en zijn vak constructief ontwerpen.
<meer>

2. Bouwproces
Het bevorderen van de rol en waarde van de constructeur in het bouwproces.
<meer>

3. Ondernemerschap:
Het versterken van de rol en waarde van de constructeur in de bouwkolom (o.a. door betere taakomschrijvingen en contractvoorwaarden).
<meer>

4. Vakmanschap:
Het stimuleren van de ontwikkeling van het vakmanschap.
<meer>

Naast deze commissies zijn er nog een 3-tal ondersteunende commissies opgericht;
  • commissie selectie voorzitter
  • commissie huishoudelijk reglement
  • commissie gedragscode

Voor de invulling van deze laatste 3 commissies zijn we nog op zoek naar leden die zitting willen nemen in een van  deze commissies. Voor meer informatie zie vacatures.