Vacatures


Commissieleden voor  "Commissie selectie voorzitter"
Voor de selectie van een definitieve voorzitter voor onze vereniging, is een aparte commissie in het leven geroepen; commissie selectie voorzitter.
Voor de invulling van deze commissie zijn we op zoek naar leden uit alle verschillende “bloedgroepen” van de vereniging, constructeurs werkzaam bij adviesbureaus, toeleveranciers, gemeenten, overheden en onderwijs. Allen die hiervoor belangstelling hebben, worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij onze secretaris Hein Brakel via email.

Commissieleden voor "Commissie huishoudelijk reglement"
In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat op de eerstvolgende ledenvergadering, gepland in het voorjaar van 2012, een nieuw en definitief huishoudelijk reglement ter goedkeuring (stemming) aan de leden moet worden voorgelegd.
Om dit definitieve huishoudelijk reglement voor te bereiden, wordt een commissie ingesteld bestaande uit enkele leden. Ook hiervoor kunnen belangstellende zich melden bij onze secretaris Hein Brakel, via email.

Commissieleden voor "Commissie gedragscode"
Het bestuur vindt het van groot belang dat er een gedragscode opgesteld wordt, waar leden zich aan dienen te houden. Ook het huishoudelijk reglement zal een dergelijke gedragscode vereisen. Om de gedragscode op te stellen, wordt een commissie ingesteld bestaande uit enkele leden.
Zoals ook bij beide andere commissies is diversiteit in “bloedgroep” van belang. Het bestuur nodigt ook voor deze commissie belangstellende leden uit zich te melden bij de secretaris via email.