“Onze krachten bundelen en zo gezamenlijk onze positie in de maatschappij verbeteren.”

Construeren is een geweldig vak

In Nederland ontwerpen ruim 5000 mensen dagelijks constructies in de bouw en infrastructuur: van een klein liggertje tot spectaculaire grote draagconstructies. Daarmee zijn constructeurs een onmisbare schakel in het bouwproces en maken zij veilige, duurzame, economisch verantwoorde bouw- en infrawerken mogelijk.

VNconstructeurs is dé branchevereniging van constructeurs in Nederland. Wij bundelen de krachten van constructeurs werkzaam in alle geledingen van de bouw. We verenigen zo’n 100 grote en kleine ingenieurs- en adviesbureaus, bouwbedrijven, toeleveranciers etc. Gezamenlijk maken wij ons hard voor de rol en positie van de constructeur, die essentieel is voor het borgen en verbeteren van de constructieve veiligheid. Als lid ondersteunen wij u bovendien met netwerkbijeenkomsten, cursussen en trainingen en advies op diverse terreinen.

VNconstructeurs: Voor het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van alle constructeurs in Nederland.

De missie van VNconstructeurs:

Het waarborgen en verder verbeteren van de constructieve kwaliteit en veiligheid van bouwwerken.

Dit doen wij onder andere door:

Doelstellingen VNconstructeurs:

• Verbeteren maatschappelijke positie en imago
• Bevorderen rol en waarde in de bouwkolom
• Ondernemerschap versterken
• Vakmanschap stimuleren

De doelstellingen worden gerealiseerd door de inzet van netwerken, support, kennis en lobby.

WORD LID!

Samen staan we sterker

  • actuele events
  • kennis up to date
  • invloed op normen
  • info & diensten
  • kortingen
  • juridische helpdesk
  • lobby wet en regels

Waarom bent u nog geen lid?

nu lid worden!

Organisatie

Bestuur
Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging. Het bestuur wordt gekozen door en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering die minimaal eenmaal per jaar bij elkaar komt.
Het bestuur van VNconstructeurs bestaat uit 7 leden, onder leiding van de voorzitter.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn twee maal herkiesbaar.

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur. Het dagelijks bestuur is door het bestuur gemandateerd om besluiten te kunnen nemen over een aantal praktische aangelegenheden.

Directeur
De vereniging, het bestuur en de commissies worden ondersteund door de directeur. Deze is verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het beleid en legt verantwoording af aan het bestuur. Tevens treedt de directeur op als woordvoerder van de vereniging. Voor het beheer van de website en het verzorgen van de ledencommunicatie wordt externe communicatiecapaciteit ingeschakeld.

Jack Smeets

Jack Smeets

voorzitter – Arcadis

 

Nils Roovers
secretaris – Royal HaskoningDHV

 

Frank Kaalberg

penningmeester – Witteveen + Bos

 

Rudi Roijakkers
bestuurslid – Lüning

 

Johan Bolhuis
bestuurslid – 4People

 

Paul Korthagen
bestuurslid – IMd Raadgevende Ingenieurs

 

Bob Gieskens
directeur

 

COMMISSIES EN WERKGROEPEN

De vereniging kent drie permanente commissies, die door het bestuur zijn ingesteld. De commissies worden bemensd door medewerkers van lidbedrijven.

De commissie Vakmanschap, de commissie Ondernemerschap en de commissie Bouwproces  zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van activiteiten met en voor leden op hun respectievelijke werkgebieden, binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders. De commissies dragen – als adviseur van het bestuur – bij aan de vorming van het beleid.
In principe worden deze commissies voorgezeten door één van de bestuursleden, zodat het directe contact met het bestuur is geborgd.

COMMISSIE VAKMANSCHAP
Het stimuleren van de ontwikkeling
van het vakmanschap.

COMMISSIE BOUWPROCES
Het bevorderen van onze rol en waarde van de constructeur in de bouwkolom.

COMMISSIE ONDERNEMERSCHAP
Het versterken van het ondernemerschap van de constructeur.

Verder kent de vereniging de mogelijkheid om tijdelijke of permanente werkgroepen in te stellen om specifieke onderwerpen uit te werken. Werkgroepen vallen rechtstreeks onder het bestuur.
Op dit moment zijn twee werkgroepen actief: de Technische Werkgroep Breedplaatvloeren en de Werkgroep Constructieve Veiligheid.

VIND EEN CONSTRUCTEUR