Vaak zijn constructeurs de ‘onzichtbare ontwerpers van de bouw’ terwijl we juist een essentiële rol spelen in het complete bouwproces. Om het belang van die rol en de maatschappelijke relevantie van het vak construeren meer expliciet te maken, zal de waardering voor constructeurs en het vak toenemen.

Daarom zetten we ons in voor het vergroten van onze zichtbaarheid en laten we graag op diverse manieren zien wat constructief ontwerpen inhoudt en wat een prachtig vak dit is.