Benoemingscommissie voor nieuwe voorzitter gestart

Nieuws

| 28-02-2021

door redactie VNconstructeurs

VNconstructeurs is op zoek naar een nieuwe voorzitter(m/v). De huidige voorzitter (Paul Rijpstra) heeft twee termijnen volgemaakt en stelt zich niet herkiesbaar. Er is inmiddels een benoemingscommissie aangesteld. Deze stelt een profiel voor de nieuwe voorzitter op, dit zal volgende week gepubliceerd worden.

In de benoemingscommissie zitten drie bestuursleden; Nils Roovers (tevens de voorzitter van de commissie), Rudi Roijakkers, Paul Korthagen. Daarnaast zitten ook twee leden in de commissie: Vincent van der Wal (BAM), en Leon Mevis (Van de Laar).

De commissie stelt een profiel op voor de nieuwe voorzitter, deze zal in de eerste week van maart op www.vnconstructeurs.nl staan.  In de eerste helft van april wordt een kandidaat voorgedragen voor de Algemene Ledenvergadering.

De benoeming van de nieuwe voorzitter gebeurt door de Algemene Ledenvergadering, later in het jaar. In het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is vastgelegd dat een benoemingscommissie de voordracht voorbereidt. Tot de taken van de commissie behoren het opstellen c.q. actualiseren van het profiel van de voorzitter en het zoeken naar potentiële kandidaten.

Naast een voorzitter zijn we ook op zoek naar een tweede nieuw bestuurslid. De benoemingscommissie zal ook de werving van dit bestuurslid begeleiden.

Interesse om voorzitter of bestuurslid te worden?
Leden die interesse hebben in het voorzitterschap of iemand kennen die mogelijk geschikt is, kunnen zich melden bij de commissie, via een bericht aan secretaris@vnconstructeurs.nl.

OVERIG NIEUWS

  • Reset