Corona raakt
ons allemaal…..

Dossier Corona

Hier verschijnen alle artikelen over het Corona-virus en de raakvlakken met ons werkveld.

Deze dossier-pagina is bedoeld om u op een overzichtelijke wijze op de hoogte te houden van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van corona  en wat daaraan voorafging.