do 14 mei 2020

Dag van de Constructeur

Locatie: De Utrechtse Stadsvrijheid te Utrecht

van 9.30 tot 18.00 uur

CORONAVIRUS

De jaarlijkse Dag van de Constructeur, die gehouden zou worden op 14 mei a.s., wordt uitgesteld naar een latere datum. Dit onontkoombare besluit heeft het bestuur van VNconstructeurs genomen. Met de huidige ontwikkelingen rond het Coronavirus willen wij geen enkel risico nemen. De inhoudelijke voorbereidingen gaan wel verder, zodat wij u hopelijk in het najaar alsnog kunnen ontvangen.

Zodra de nieuwe datum bekend is, zullen wij deze communiceren.

U kunt zich evengoed gewoon inschrijven voor de Dag van de Constructeur (klik hier), zodat uw aanmelding gewaarborgd is. De aanmelding van personen die zich reeds hebben ingeschreven, blijft gehandhaafd.

Ook de verkiezing van de Constructeur en het Talent van het Jaar, zal als gevolg van dit besluit worden uitgesteld. De aanmelding van kandidaten voor deze titels blijft gewoon open staan, hetzij via www.constructeurvanhetjaar.nl of een bericht aan secretariaat@vanconstructeurs.nl.

Voor verdere informatie over het Coronavirus verwijzen wij u graag naar de volgende websites:

Voor leden en niet-leden van VNconstructeurs

In het najaar van 2020 organiseren we de 2e editie van de Dag van de Constructeur in Utrecht samen met Cement en YouCon. We hebben ervoor gekozen dat de Dag van de Constructeur dit jaar een volledige dag wordt. Zo spelen we in op de feedback van deelnemers en partners. Meer ruimte voor elkaar ontmoeten, met elkaar verbinden en netwerken met constructeurs. En de inschrijving is vanaf nu geopend!

Het overkoepelende thema is: zichtbaar vakmanschap. Dit thema zal nader worden uitgewerkt in alle plenaire- en deelsessies. De Dag biedt zo iets voor alle constructeurs: van starter tot Registerontwerper, van ontwerper of toetser tot projectleider en directeur, uit het bedrijfsleven en de overheid.

We zijn verheugd nu al de eerste keynote spreker te kunnen aankondigen: Prof. Dr. Ir. Marjolein van Asselt, hoogleraar “Risk Governance” aan de Universiteit van Maastricht en Raadslid van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid die binnen de OvV verantwoordelijk is voor het rapport ‘Bouwen aan Constructieve Veiligheid”. Ook in de parallelsessies zullen de verbetervoorstellen naar aanleiding van dit rapport uitgebreid aan de orde komen.

De dag staat, naast het opdoen van kennis, in het teken van ontmoeten, verbinden en netwerken. Het inhoudelijke programma richt zich vooral op zichtbaar vakmanschap. Zoals gebruikelijk is de masterclass voor jonge constructeurs onderdeel het evenement en komt ook het constructeursdebat terug. Daarnaast wordt de Constructeur van het Jaar bekendgemaakt. De twee Talenten van 2019 Koen van Doremaele en Patrick van Dodewaard, krijgen eveneens het podium.

Omdat we er dit jaar voor hebben  gekozen  er een volledige dag van te maken, kunt u rekenen op nog meer inhoud en interactie. En deelname levert maar liefst 3 KE/PE punten op voor het Constructeursregister.

Programma Dag van de Constructeur 2020
09.15 – 09.45 uur:   Inloop / bezoek stands / openingsworkshop

09:45 – 10:00 uur:   Plenair: opening voorzitter VNconstructeurs (10-jarig bestaan)

10.00 – 10.45 uur:   Plenair: Keynote James O’Callaghan
Hoogleraar Architectural Glass TU Delft  / directeur Eckersley O’Callaghan’s

10.45 – 11.15 uur:   Pauze, standbezoek

11.15 – 12.15 uur:   Parallelsessies 1e blok
Kunnen, Discussiëren, Leren, Luisteren

12.15 – 13.00 uur:   Lunchpauze, standbezoek

13.00 – 13.45 uur:   Plenair: Marjolein van Asselt
Hoogleraar Risk Governance aan de Universiteit van Maastricht en
Raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid
inclusief uitreiking 1e exemplaar KIWA BRL Coördinerend constructeur en aankondiging Informatiedocument Versterkingsmethoden Breedplaatvloeren

13.45 – 14.00 uur:   Pauze, verplaatsing

14.00 – 14.45 uur:   Parallelsessies 2e blok (namens onze sponsors)
Luisteren, Doen

14.45 – 15.15 uur:   Pauze, standbezoek

15.15 – 16.15 uur:   Parallelsessies 3e blok
Kunnen, Discussiëren, Leren, Luisteren

16.15 – 16.45 uur:   Pauze, standbezoek

16.45 – 17.30 uur:   Plenaire afsluiting

17.30 – 18.30 uur:   Borrel met diverse uitreikingen

Bekijk hier ( Blokkenschema-Dag-van-de-Constructeur_160320.pdf) het complete programma in een overzichtelijk blokkenschema.

Dag van de Constructeur 2020
Datum: nader te bepalen datum in het najaar van 2020
Tijd: 9:30 tot 18:00 uur
Locatie: DUS – De Utrechtse Stadsvrijheid, Sophialaan 1, 3542 AR Utrecht

Aanmelden
Alle informatie en inschrijven via www.dagvandeconstructeur.nl

Schrijf u nu hier in!

Kosten:

Niet-leden: € 325,- ex BTW
Leden VNc + Cement: € 255,- ex BTW
Leden YouCon: € 185,- erx BTW

Deelname levert 3 KE/PE-punten op voor het Constructeursregister.

  • Reset

OVERIG AGENDA