27 sept 2023

Hoogbouwcongres ‘The Carbon Clock is ticking’

Locatie: Kinepolis Jaarbeurs, Jaarbeursboulevard 300 (Utrecht)

van 12.00 tot 18.00 uur

Voor leden en niet-leden van VNconstructeurs

CO2. Een sluipmoordenaar die als er geen actie op wordt ondernomen, de groei van steden een halt kan toeroepen. Daarom staat het jaarlijkse Hoogbouwcongres dit jaar in het teken van CO2-reductie.

‘The Carbon Clock is ticking’. Nederlandse steden staan voor een enorme verdichtingsopgave. De ruimte is beperkt dus zullen veel gebouwen de hoogte ingaan om aan de toenemende vraag aan ruimte te voldoen. Nu zijn er wat zaken die deze opgave bemoeilijken. Zo kunnen stikstof en hittestress de verdere ontwikkeling van binnensteden vertragen. Waar minder aandacht voor is, is CO2. Een sluipmoordenaar die als er geen actie op wordt ondernomen, de groei van steden een halt kan toeroepen. Daarom staat het jaarlijkse Hoogbouwcongres dit jaar in het teken van CO2-reductie. In het congres willen we de urgentie uitdrukken, denkkaders meegeven en middels praktijkvoorbeelden inspireren. 

Wat is het probleem? 
Op Europees niveau hebben overheden afspraken gemaakt om aan bepaalde CO2-normen te voldoen. Als we op dezelfde manier blijven bouwen als dat we nu doen, lopen de eerste steden in Nederland al in 2027 tegen een CO2-plafond aan. Worden die normen overschreden, zijn er twee opties: of de bouw wordt stilgelegd, of de CO2 moet worden afgekocht – en daar zit een flink prijskaartje aan. Om deze ongewenste gevolgen te voorkomen, moet er creatief worden omgegaan met het probleem. Tijdens het congres wordt de haalbaarheid van CO2-neutrale hoogbouw besproken.

Circulaire hoogbouw 
Daarnaast ligt er een uitdaging in de bestaande hoogbouw. Kantoortorens in de Parijse zakenwijk La Defense en Londense Canary Wharf waren ooit de pronkstukken van de stad maar de torens uit de jaren ‘90 lopen leeg. Het vastgoed is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse duurzaamheidseisen. Wat is daar het beste mee te doen?

Programma
12:00 uur ontvangen we u met een lunch en vanaf 13:00 uur start het plenaire programma. We sluiten de dag af met een borrel.

13:00 uur Opening congres door dagvoorzitteris Erik Faber, partner Fakton en voorzitter bestuur Stichting Hoogbouw

13:10 ‘Probleemstelling’ Norbert Schotte – Gideon

Wat komt er op ons af? Nieuwe regels en nieuwe wetten voor een nieuwe werkelijke wereld CO2 prijs – waarom is dat nodig? Hoe bereken je dat? en wat betekent dat? Wat betekent dat dan voor de vastgoedsector? Voor een belegger of een architect Welke condities zijn nodig om de materiaaltransitie te versnellen?

13:40 Regelgeving en financieringsmodellen
Noor Huitema – Co-founder bij Copper8

Rekenen met CO2-budget, dit is een steeds urgenter vraagstuk in de vastgoedwereld. Waarom is het nodig? Zijn de huidige regelgevingen al niet genoeg? Hoe ga ik dat bereiken? Hoe ga ik mijn projectdoelen koppelen aan deze nieuwe financiën? Hoe kan ik straks paris-proof gaan bouwen?

14:00 Impact op gebouwniveau
Martine Verhoeven – RHDHV

14:20 Vragenronde voor het publiek

14:45 Netwerk pauze

15:15 The future and legacy off tall buildings (in engels)
John Bushell – Principal bij Kohn Pedersen Fox

John Bushell deelt zijn visie over hergebruik van gebouwen met de aanwezigen

Hergebruik van gebouwen vormt de kern van KPF’s benadering van het koolstofvrij maken. Van hun retrofitprojecten in New York City, waar nieuwe dichtheid wordt geïntegreerd in bestaande structuren, tot de circulaire benadering van bouwmaterialen. Het omarmen van adaptief hergebruik als onderdeel van de gemeenschappelijke ontwerpfilosofie is cruciaal om afval te verminderen en tegelijkertijd de geschiedenis en het vakmanschap van de oorspronkelijke structuur te eren. Het project One Madison Avenue demonstreert deze koolstofarme benadering van verdichting, waarbij een bestaande structuur wordt hergebruikt en de materiaaluitstoot met meer dan 60% wordt bespaard. Londen, 81 Newgate Street gaat zelfs nog verder door de bestaande structuur als steengroeve te behandelen en de stenen bekleding van het bestaande gebouw opnieuw te gebruiken.

15:45 Case study, redeveloping high-rise (in engels)

Frank Maas –  Concept developer bij EDGE

In canary Hwarf is veel leegstand. Hele gebouwen staan zelff leeg, wat te doen met 45 verdiepingen, 70.000m2 verlaten torens. De vooruitzichten voor deze gebouwen zijn zo slecht geworden dat sommige investeerders deze lege karkassen opkopen om ze te slopen, waarbij ze erop speculeren dat de grond waarop ze staan nu meer waard is dan het gebouw zelf.

Dat is natuurlijk het slechtste vooruitzicht naar Paris Proof dat je kan hebben. In reactie heeft New York City heeft onlangs een plan gepresenteerd om de bestemmingsplannen voor Midtown Manhattan te wijzigen, zodat er meer kantoren kunnen worden omgebouwd tot appartementen. Hoe kijkt Frank Maas naar deze ontwikkelen en wat kunnen we leren van ontwikkelingen in het Buitenland.

16:00 Discussie tussen John Bushell en Frank Maas onder leiding van dagvoorzitter Erik Faber

16:20 Samenvatting van de dag door Jaapjan Berg: Bergplaats

Lees meer over het hoogbouwcongres: de praktische informatie over de kosten en aanmelding.