Intensieve rondetafelgesprekken Wkb

documenten-downloads

| 06-04-2017

door redactie VNconstructeurs

Dit voorjaar hebben we vier goed bezochte rondetafelgesprekken georganiseerd over de Wet kwaliteitsborging waar intensief gesproken is over de verwachtingen van de Wkb en ervaringen gedeeld zijn met kwaliteitsborgers. Opvallend bij al deze bijeenkomsten was dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over hoe het straks gaat werken in de praktijk.

Zo verwachten constructeurs bijvoorbeeld dat de verstevigde aansprakelijk voor aannemers na invoering van de wet zeker gaat doorwerken in de contracten met constructeurs en vragen we ons af of er in de toekomst nog overleg met kwaliteitsborgers mogelijk is over bijvoorbeeld de interpretatie van zaken, zoals dat nu wel vaak mogelijk is met gemeenten.
Er lijkt ook duidelijk behoefte te zijn aan een instrument of tool waarmee straks informatie met kwaliteitsborgers uitgewisseld kan worden.

De Wet Kwaliteitsborging is sinds deze week niet controversieel verklaard waarmee naar verwachting half juni uitsluitsel komt vanuit de Eerste Kamer. De invoeringsdatum (vooralsnog op 1 januari 2018) zal snel daarop bekend worden.

Een uitgebreider verslag met conclusies van de vier rondetafelgesprekken zullen we op korte termijn publiceren.

Hier treft u de presentaties van de verschillende sprekers;

OVERIG NIEUWS

  • Reset