Leden gezocht voor deelname benoemingscommissie voor nieuwe voorzitter

Nieuws

| 18-01-2021

door redactie VNconstructeurs

Paul Rijpstra (Pieters Bouwtechniek) heeft zes jaar het voorzitterschap van VNconstructeurs bekleed. Zijn bestuurstermijn loopt in 2021 af en Paul heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. 

De benoeming van de nieuwe voorzitter gebeurt door de Algemene Ledenvergadering. In het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is vastgelegd dat een benoemingscommissie de voordracht voorbereidt. Tot de taken van de commissie behoren het opstellen c.q. actualiseren van het profiel van de voorzitter en het zoeken naar potentiële kandidaten.

Als vereniging vinden we het belangrijk dat de voorzitter kan rekenen op herkenning en draagvlak bij alle leden. Daarom zoeken we voor de benoemingscommissie  minimaal twee vertegenwoordigers uit de ledenkring. Samen met enkele zittende bestuursleden draag je zo bij aan het vinden van een voorzitter wiens profiel aansluit bij de beelden en verwachtingen van de leden.

Interesse om bij te dragen? Neem contact op met secretariaat@vnconstructeurs.nl!

AGENDA

do 22 april 2021

Dag van de Constructeur 2021

De Utrechtse Stadsvrijheid te Utrecht

Van 09:30 tot 18:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

OVERIG NIEUWS

  • Reset