Het stimuleren van de ontwikkeling van het vakmanschap.

Commissie Vakmanschap

Vakmanschap vormt de kerncompetentie van een constructeur, en is daarmee van groot belang voor alle leden van VNconstructeurs. De toegevoegde waarde van de constructeur wordt voor een belangrijk deel bepaald door zijn vakmanschap.

De basis voor het vakmanschap wordt gelegd in de opleiding. In de praktijk moet deze uitgebreid, verdiept en actueel gehouden worden. Voor deze ontwikkeling van het vakmanschap is permanente beroepseducatie nodig.

De commissie Vakmanschap heeft zich de afgelopen jaren gericht op de volgende vijf onderwerpen:

 1. Kwaliteit Beroepsonderwijs:
  het behartigen van de belangen van onze beroepsgroep door het verbeteren van de aansluiting van het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs op de behoefte van de beroepspraktijk;
 2. Permanente beroepseducatie:
  het informeren van onze leden over het bestaande cursusaanbod op ons vakgebied (HTI, vereniging Bouwen met Staal, Betonvereniging en PAO), het toezien op de kwaliteit daarvan en het initiëren van het opzetten van nieuwe cursussen over relevante (constructieve) onderwerpen;
 3. NEN-commissies:
  het zorgdragen voor een afvaardiging van VNconstructeurs in NEN-commissies, om de belangen van de beroepsgroep te behartigen bij het opstellen van constructieve normen (bewaken gebruiksvriendelijkheid normen, borging constructieve veiligheid en interactie met onze leden over gebruik bestaande en inhoud nieuwe normen );
 4. Certificering rekensoftware:
  het zitting nemen in de werkgroep Certificering Rekensoftware, om de kwaliteit van de rekensoftware te bewaken.

De commissie stelt binnenkort nieuwe doelen op voor de komende vijf jaar.

Rudi Roijakkers – voorzitter
Lüning

 

Mark Schrieks
Baak BV

 

Mark Verbaten
ABT

 

Sander Pasterkamp
Pieters Bouwtechniek

 

Sander Zegers
VeriCon

 

Geert Brouwers
Van Rossum

 

Freek Schaap
BAM

 

Rob Treels
IMd Raadgevende Ingenieurs

 

Arthur van Lier
Lüning

 

Harrie Vekemans
Adviesbureau Vekemans

 

Artikelen vakmanschap

Nieuws |

Winnaars CvhJ

AGENDA VAKMANSCHAP

wo 27 september 2023

Hoogbouwcongres 2023

Kinepolis Jaarbeurs, Jaarbeursboulevard 300, Utrecht

Van 12:00 tot 18:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

di 03 oktober 2023

Staalbouwdag 2023

AFAS Theater, Leusden

Van 11:00 tot 17:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

Onze sponsors-partners

Freek Schaap
BAM

 

Freek Schaap
BAM