Het stimuleren van de ontwikkeling van het vakmanschap.

Commissie Vakmanschap

Vakmanschap vormt de kerncompetentie van een constructeur, en is daarmee van groot belang voor alle leden van VNconstructeurs. De toegevoegde waarde van de constructeur wordt voor een belangrijk deel bepaald door zijn vakmanschap.

De basis voor het vakmanschap wordt gelegd in de opleiding. In de praktijk moet deze uitgebreid, verdiept en actueel gehouden worden. Voor deze ontwikkeling van het vakmanschap is permanente beroepseducatie nodig.

De commissie Vakmanschap richt zich de komende drie jaren op de volgende vijf onderwerpen:

 1. Kwaliteit Beroepsonderwijs:
  het behartigen van de belangen van onze beroepsgroep door het verbeteren van de aansluiting van het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs op de behoefte van de beroepspraktijk;
 2. Permanente beroepseducatie:
  het informeren van onze leden over het bestaande cursusaanbod op ons vakgebied (HTI, vereniging Bouwen met Staal, Betonvereniging en PAO), het toezien op de kwaliteit daarvan en het initiëren van het opzetten van nieuwe cursussen over relevante (constructieve) onderwerpen;
 3. Actueel jaarthema:
  het attenderen op en informeren over nieuwe ontwikkelingen rond het jaarthema, en het organiseren van een seminar waarin het jaarthema centraal staat. Voor 2013 is het jaarthema ‘duurzaam construeren met materialen’.
 4. NEN-commissies:
  het zorgdragen voor een afvaardiging van VNconstructeurs in NEN-commissies, om de belangen van de beroepsgroep te behartigen bij het opstellen van constructieve normen (bewaken gebruiksvriendelijkheid normen, borging constructieve veiligheid en interactie met onze leden over gebruik bestaande en inhoud nieuwe normen );
 5. Certificering rekensoftware:
  het zitting nemen in de werkgroep Certificering Rekensoftware, om de kwaliteit van de rekensoftware te bewaken.

Rudi Roijakkers – voorzitter
ABT

 

Gerard Landman
Ballast Nedam

 

Werkzaam bij: Lorem Ipsum
Bestuurslid sinds: 2018
Aandachtsgebieden: Lorem Ipsum
Expertise: Lorem Ipsum

Karel Terwel
TU Delft

 

Marcel Vullings
Vullings Advies

 

Mark Verbaten
ABT

 

Geert Brouwers
Van Rossum

 

Freek Schaap
BAM

 

Artikelen vakmanschap

AGENDA VAKMANSCHAP

di 01 december 2020

Workshops Statica 6.0

locatie: webinar

Van 08:50 tot 12:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

do 03 december 2020

Workshop professionele tegenspraak

locatie: Online via MS-Teams

Van 08:50 tot 12:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

do 22 april 2021

Dag van de Constructeur 2021

De Utrechtse Stadsvrijheid te Utrecht

Van 09:30 tot 18:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

Onze sponsors-partners