Voor het uitwerken van
specifieke onderwerpen.

Werkgroepen

Voor het uitwerken van specifieke onderwerpen heeft onze vereniging enkele permanente en tijdelijke werkgroepen die rechtstreeks onder het bestuur vallen.

Op dit moment zijn twee werkgroepen actief;

 • Technische werkgroep Breedplaatvloeren
 • Werkgroep Constructieve Veiligheid

Technische Werkgroep Breedplaatvloeren:

VNconstructeurs heeft een technische werkgroep breedplaatvloeren ingericht, waarin naast constructeurs ook bouwbedrijven, gemeenten en opdrachtgevers vertegenwoordigd zijn.

De werkgroep heeft als hoofddoel het verzamelen, analyseren en delen van kennis en informatie die in de loop van het proces wordt opgedaan; onder andere over risico-analyses en versterkingsmaatregelen. Zo willen we constructeurs en andere betrokkenen ondersteunen bij hun rol in dit dossier.

De Technische Werkgroep Breedplaatvloeren bestaat uit de volgende personen;

 • Ad van Dongen – Dycore
 • Annemarie Hoogervorst – Rijksvastgoedbedrijf
 • Arno Melssen – Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
 • Dick Bezemer – Gemeente Rotterdam
 • Friso Janssen – Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
 • Han Schijffelen – IV-Infra
 • Jan Meester – Adviesbureau Hageman
 • Jeroen van Driel – BAM Advies & Engineering
 • Jos Brouns – Royal HaskoningDHV
 • Maarten Koekoek – Pieters Bouwtechniek
 • Paul Korthagen – IMd Raadgevend Ingenieurs
 • Tom Borst – Arcadis

Voor contact met deze werkgroep kunt u een mail sturen aan secretariaat@vnconstructeurs.nl

Werkgroep Constructieve Veiligheid:

In oktober 2019 hebben 5 samenwerkende (branche-)organisaties, waaronder VNconstructeurs,  gezamenlijk gereageerd op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport “Bouwen aan Constructieve Veiligheid.
VNconstructeurs richt een werkgroep in om hier vanuit de vereniging de komende tijd invulling te geven.

De werkgroep zal zich met name richten op:

 • De verdere uitwerking van de voorstellen aan de OVV op het gebied van constructieve veiligheid
 • Ontwikkelen en uitvoeren van kennisoverdracht en andere activiteiten gericht op de leden van VNconstructeurs
 • Voeden van / afstemmen met de andere 4 samenwerkende organisaties, de zgn. Kerncoalitie Veiligheid in de bouw

De Werkgroep Constructieve Veiligheid bestaat uit de volgende personen:

 • Johan Bolhuis  – Hochtief Engineering Nederland
 • Pieter van Lierop –  IV-Infra
 • Robin Schipper  – Pieters Bouwtechniek
 • Sander den Blanken – BAM Infra
 • Jan Willem van de Camp – Goudstikker De Vries
 • Rudi Roijakkers  – ABT
 • Paul Hooijschuur – Pieters Bouwtechniek

Voor contact met deze werkgroep kunt u een mail sturen aan secretariaat@vnconstructeurs.nl