7 december 2021

UITVERKOCHT | Professionele tegenspraak

Locatie: nader te bepalen

van 13.00 tot 16.00 uur

Voor leden en niet-leden van VNconstructeurs

Workshop
professionele tegenspraak
smaakt naar meer.

Begin 2022 nieuwe ronde van de workshop

7 december aanstaande houdt VNconstructeurs weer een workshop Professionele Tegenspraak, deze is echter helemaal uitverkocht. De succesvolle workshop smaakt naar meer, begin 2022 zullen er weer nieuwe workshops Professionele tegenspraak gehouden worden.

Organiseer professionele tegenspraak. Dit is één van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport ‘Bouwen aan Constructieve Veiligheid’. Maar hoe doe je dat dan, constructief tegenspreken? Hoe zorg je voor een effectieve interactie met de opdrachtgever, architect, aannemer, deelconstructeurs, zodanig dat hun wensen kunnen worden gerealiseerd maar tegelijkertijd de constructieve veiligheid is gewaarborgd? Dat is het thema van de serie intervisie workshops die op initiatief van VNconstructeurs en COBc worden gegeven.

In oktober was de workshop ook al succesvol. Nu de workshop van 7 december vol is, worden februari 2022 weer nieuwe workshops gegeven, de inschrijvingen openen binnenkort.

In de bouw wordt veel aandacht besteed aan de harde kant aspecten (techniek, planning, uitvoering, budgetten, etc.). Als het erop aan komt hebben zachte aspecten (communiceren, dialoog, houding, gedrag, relativeren etc.) een grote invloed op de resultaten. Professionele tegenspraak is zo’n zachte aspect dat veel positieve invloed kan hebben op de constructieve veiligheid.

In de intervisie workshop Professionele tegenspraak in het belang van constructieve veiligheid behandelen we de kunst van het tegenspreken in de context van constructieve veiligheid.

Deelnemers krijgen de gelegenheid om hun persoonlijke mening en praktijkervaring te delen. Dit doen we in een interactieve, maar veilige online omgeving. In kleine groepjes van 4 tot maximaal 6 deelnemers.

Workshopbegeleider Menno Pronker faciliteert de dialoog en reikt de deelnemers tips en handvatten aan. Na de workshop zijn de deelnemers bekend met het concept van het constructief tegenspreken en hebben ze handvatten om dit in de praktijk te promoten. Opgedane tips en tools worden als naslagwerk uitgereikt.