MSc IDEA Nederland
Ridder Robertlaan 19
6865 BR Doorwerth,
Nederland
T: +31 26 33 92 159
E: info@idea-rs.nl
I: www.idea-rs.nl

IDEA Detail

IDEA Detail is rekensoftware voor de berekening van de sterkte én scheurvorming in de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand van betonnen wanden en details. Deze details kunnen betonwanden, openingen of tandopleggingen zijn. Deze nieuwe rekensoftware is gevalideerd door de universiteit van Zurich onder leiding van professor Kaufmann. De betonwanden en -details kunnen een willekeurige vorm en geïmporteerd worden vanuit uw eigen CAD-pakket of rekensoftware.

Door het gebruik van IDEA Detail krijgt de constructeur veel meer inzicht in de inwendige krachtswerking van betonwanden en -details. Zo wordt duidelijk welke delen drukspanningen bevatten en welke wapening nodig is om de trekspanning op te nemen.

Met behulp van de topologie-optimalisatie kan een eerste beeld van de inwendige krachtswerking in betonwanden en -details worden verkregen. Met behulp van de topologie-optimalisatie kan vervolgens door de constructeur op de juiste plekken de wapening worden aanbracht.

De wapening kan bestaan uit hoofdwapening, beugels of netten. De wapening wordt gemodelleerd inclusief het zogenaamde ‘tension-stiffening’ effect, waardoor een realistischer gedrag van de constructie verkregen wordt. Het beton wordt gemodelleerd inclusief het ‘druk softening’ effect, zoals optreedt bij een drukspanning in de richting van de hoofdas en een trekspanning haaks op de hoofdas.

De opleggingen en belastingen kunnen in IDEA Detail bestaan uit puntlasten, lijnlasten of lasten over de hele wand. De opleggingen kunnen star of flexibel zijn en -indien nodig- enkel druk opnemen. De controles worden uitgevoerd voor de sterkte van het beton en de wapening conform de Eurocode 2. Tevens wordt de verankeringslengte van de wapening gecontroleerd, waarbij een model inclusief de aanhechtspanning de juiste krachtsoverdracht tussen staal en beton verzorgd.

Alle geometrie, belastingen, opleggingen, resultaten, en controles worden in IDEA Detail in een berekeningsrapport gepresenteerd. Het berekeningsrapport verwerkt automatisch eventuele wijzigingen in het model, belastingen of resultaten. Met behulp van een zogenaamde Wizard worden de grafische en numerieke resultaten op een effectieve wijze gerapporteerd. Het rapport kan via HTML worden geëxporteerd naar MS Word™.

Vraag een vrijblijvende proeflicentie aan via info@msc-engineering.nl of via www.ideastatica.nl.
Leden van VNconstructeurs kunnen bij MSc Engineering de rekensoftware tot juli 2018 met 10% korting aanschaffen. Gebruik uw code “VNconstructeurs 2018” bij uw bestelling.

IDEA StatiCa Steel Connection

IDEA Connection stelt constructeurs in staat stalen knooppunten algemeen van vorm, verbindingen en voetplaten te berekenen, zonder beperking in vorm en belasting. Het is gebaseerd op een unieke ontwerp- en rekenmethode genaamd CBFEM. Het verschaft nauwkeurige controles van elk individueel component van het knooppunt.

Belangrijkste kenmerken van IDEA Connection

 • Constructief ontwerp en berekening en controle van knooppunten, verbindingen en details van staalconstructies
 • Knooppunten met verschillende balken in meerdere richtingen en belastingen
 • Rekenmodel gemaakt volgens toegepaste werkplaatsbewerkingen – snedes, platen, verstijvers, ribben en openingen
 • Berekening van spanningen/snedekrachten in de knooppunten op basis van elasto-plastische EE-berekening
 • Van knooppunten wordt automatisch een EE–model gemaakt
 • Efficiënte EE-solver levert sneller resultaten dan de huidige methoden
 • Normonafhankelijke oplossing; ontwerp controles volgens NEN-EN 1993-1-1
 • Controles van bouten en lassen met behulp van de standaard component methode
 • Grafische presentatie van het knooppunt ter controle van de onderlinge aansluiting van de elementen
 • Duidelijke informatie over het gedrag van het knooppunt / de verbinding
 • Zowel eenvoudige (1 knooppunt = 1 A4) als gedetailleerde resultaat rapporten
 • Breed scala aan sjablonen met vooraf gedefinieerde knooppunten/verbindingen; gebruiker-gedefinieerde sjablonen

BIM – koppeling met de rekensoftware
IDEA Connection kan worden gebruikt als een op zich zelf staand programma – invoer van de geometrie, belastingen en alle bewerkingen wordt handmatig gedaan. Daarnaast ondersteunt IDEA Connection ook BIM – stalen knooppunten inclusief belastingen (snedekrachten) kunnen uit verschillende EE-programma’s worden geïmporteerd, bijvoorbeeld RFEM, AxisVM, of programma’s via XML.

Stalen knooppunt – Component gebaseerd eindige elementen model (CBFEM)
Het knooppunt is verdeeld in componenten. Alle stalen platen worden gemodelleerd met de eindige elementen methode Bouten en lassen worden gemodelleerd als niet-lineaire veren. Het EE-model wordt gebruikt voor onderzoek naar de snedekrachten in iedere component. Ieder component wordt gecontroleerd volgens formules zoals die in de componenten methode gebruikt worden.

CBFEM werkwijze
Alle platen worden gemodelleerd uit ideaal elasto plastisch materiaal.
Platen worden gecontroleerd op de plastische rekgrens – 5 % volgens EC3.

Voor meer informatie
Vraag naar een gratis testversie van IDEA Connection bij info@idea-rs.nl.

MSc IDEA Nederland
Ridder Robertlaan 19
6865 BR Doorwerth,
Nederland
T: +31 26 33 92 159
E: info@idea-rs.nl
I: www.idea-rs.nl