Op een goede manier omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden en de verhouding daartussen.

Dossier Aansprakelijkheid

Als ondernemende constructeurs heb je veelal te maken met algemene voorwaarden en eisen in contracten. Daarbij is ook maar al te vaak sprake van dreigend gedoe over aansprakelijkheid. Zaak is op een goede manier om te gaan met risico’s en verantwoordelijkheden en de verhouding daartussen.

Deze dossier-pagina is bedoeld om u op een overzichtelijke wijze op de hoogte te houden van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid en wat daaraan voorafging.

AGENDA ONDERNEMERSCHAP

do 13 juni 2019

Constructeurs-Café Eindhoven

Advies- en ingenieursbureau Van de Laar

Van 16:00 tot 21:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

AGENDA ONDERNEMERSCHAP

do 13 juni 2019

Constructeurs-Café Eindhoven

Advies- en ingenieursbureau Van de Laar

Van 16:00 tot 21:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...