Vakmanschap is een kerncompetentie van een constructeur.

Het thema vakmanschap

De toegevoegde waarde van de constructeur wordt voor een belangrijk deel bepaald door zijn vakmanschap. De basis voor het vakmanschap wordt gelegd in de opleiding. In de praktijk moet deze uitgebreid, verdiept en actueel gehouden worden.

Door de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en in te spelen op actuele constructievraagstukken, nieuwe ontwikkelingen op belangrijke thema’s, normen en technieken kunnen we ons vakmanschap up-to-date houden en verder verbeteren.

Deze thema-pagina (met onderliggende dossiers) is bedoeld om u op een overzichtelijke wijze op de hoogte te houden van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van vakmanschap en wat daaraan voorafging.

AGENDA VAKMANSCHAP

Geen evenementen gevonden

Artikelen vakmanschap

Artikelen vakmanschap

AGENDA VAKMANSCHAP

Geen evenementen gevonden